Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Ledelse med compassion kræver mod

Både ledere og medarbejdere på det danske arbejdsmarked oplever jævnligt at føle sig stressede. Det kræver enorme ressourcer for fællesskabet og kan have store omkostninger for både organisationer og medarbejdere. Men hvorfor bliver vi ved med at sende vores hjerner på overarbejde i en tid, hvor vi burde have det så godt? Og er du klar til at gøre noget ved det og bruge compassion i din ledelse?


Af Henrik Tingleff og Vibeke Lunding-Gregersen
#
Compassion #Digitalisering #Stress

Hjernen på overarbejde, Henrik Tingleff, Vibeke Lunding-Gregersen, Mindwork, compassion, digitalisering, stress, Ledelse i Dag, dkledelse, ledelse

Vibeke Lunding-Gregersen og Henrik Tingleff er aktuelle med bogen Hjernen på overarbejde

OM FORFATTERNE

Henrik Tingleff og Vibeke Lunding-Gregersen er begge autoriserede psykologer og partnere i deres fælles virksomhed Mindwork ApS. Begge er efterspurgte undervisere og foredragsholdere, ligesom de deltager i internationalt udviklings- og forskningssamarbejde og har afholdt faglige præsentationer ved kongresser i hele verden.

Henrik Tingleff og Vibeke Lunding-Gregersen har arbejdet tæt sammen i snart 10 år. I Mindwork arbejder de med lederudvikling, trivsel og forebyggelse i både offentlige og private organisationer. Siden 2014 har compassion-baserede tilgange i højere og højere grad fået indflydelse på deres virke, og tilgangene er i dag det bærende element i arbejdet med både individer, grupper og organisationer.

REFERENCER

 1. Lederne (2015): Stress. Link: https://www.lederne.dk/presse-og-nyheder/undersoegelser/arbejdsliv/stress/.

 2. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (2010): Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde. Link: http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/~/media/Boeger-og-rapporter/hvidbog-mentalt-helbred.pdf.

 3. Ugebrevet A4 (2017): 4 ud af 10 danskere: Arbejdet er bare for meget. I Ugebrevet A4. Link: https://www.ugebreveta4.dk/4-ud-af-10-danskere-arbejdet-er-bare-for-meget_20723.aspx.

 4. Baer, M. & M. Frese (2003): Innovation is not enough: climates for initiative and psychological safety, process innovations, and firm performance. I Journal of Organizational Behavior, 24(1), 45–68. Link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/job.179/abstract.

 5. Ibid.

 6. Liang, J. et al. (2012): Psychological antecedents of promotive and prohibitive voice: A two-wave examination. I Academy of Management Journal, 55(1), 71.92. Link: http://amj.aom.org/content/55/1/71.abstract.

 7. Lilius, J. et al. (2008): The contours and consequences of compassion at work. I Journal of Organizational Behavior, 29(2), 193–218. Link: https://greatergood.berkeley.edu/images/uploads/Lilius-CompassionAtWork.pdf.

 8. Qiu, T. et al. (2009): The Effect of Interactional Fairness on the Performance of Cross-Functional Product Development Teams: A Multilevel Mediated Model. I Journal of Product Innovation Management, 26(2), 173–187. Link: http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/j.1540-5885.2009.00344.x/abstract.

 9. Powley, E. (2009): Reclaiming resilience and safety: Resilience activation in the critical period of crisis. I Human Relations, 62(9), 1289-1326. Link: http://journals.sagepub.com.

 10. Neely, M. E. et al. (2009): Self-kindness when facing stress: The role of self-compassion, goal regulation,and support in college students’ well-being. I Motivation and Emotion, 33(1), 88–97. Link: http://self-compassion.org/wp-content/uploads/publications/self-kindness_when_facing_stress.pdf.

 11. Neff, K. D., Y.-P. Hsieh & K. Dejitterat (2005): Self-compassion, achievement goals, and coping with academic failure. I Self and Identity, 4(3), 263-287. Link: http://self-compassion.org/wp-content/uploads/publications/SClearninggoals.pdf.

 12. Grant, A. (2008): Giving commitment: Employee Support Programs and The Prosocial Sensemaking Process. I Academy of Management Journal, 51(5), 898-918. Link: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.553.23&rep=rep1&type=pdf.

Læs denne måneds artikler

Vil du have mere indhold som dette?