Mit Lederne

Ledelse i Dag - august 2010

Balance mellem tillid og kontrol – tillidsbaseret ledelse i praksis

01. august 2010

Hvordan kan man opnå balance mellem virksomhedens tillids- og kontrolprocesser – og hvordan når man til afklaring om, hvor man skal sætte ind? Det giver denne artikel et bud på i form af en enkel fremgangsmåde og en række eksempler og overvejelser fra praksis. Artiklens forfattere arbejder til daglig med implementering af tillidsbaseret ledelse i danske virksomheder. Erfaringen er, at uhensigtsmæssig kontrol ofte fører til ubalance, og at øget tillid kan være en indgang til mere effektive kontrolsystemer.

Af Stina Trojlsgaard og Torben Vang, partnere i LivingValue

Vil du have mere indhold som dette?