Mit Lederne

Ledelse i Dag - Oktober 2008

Ledelse med integritet

01. oktober 2008

CSR, Corporate Governance og Corporate Citizenship. I et samfund, hvor organisationer i høj grad stilles til ansvar for deres handlingers sociale konsekvenser, har virksomheder i stigende grad behov for at orientere sig mod etiske værdier og principper, skriver Jacob Dahl Rendtorff, lektor og forskningsleder på RUC.

I denne artikel giver Rendtorff en teoretisk introduktion til begrebet ”organisatorisk integritet”, der er centralt for den etiske og socialt ansvarlige organisations strategi og ledelse. På vejen mod en teori om organisationens integritet præsenterer Rendtorff Harvard-professor Lynn Sharp Paines arbejder, ligesom han inddrager egne overvejelser omkring integritet, forholdet mellem individuel og organisatorisk integritet samt forskellene på den etisk og den juridisk orienterede integritetsstrategi.     

Af Jacob Dahl Rendtorff, studie- og forskningsleder ved Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier, RUC.

Vil du have mere indhold som dette?