Mit Lederne

Ledelse i Dag - November 2008

Klumme: Strategisk fremskridt eller tilbageskridt – er vi overhovedet blevet klogere?

Ledelseidag.dk giver plads til kvalificeret disput forskere imellem. Her er det professor Anders Drejer, der kommenterer klummen ”Strategisk rod” skrevet af CBS-professor Erik Johnsen. Gennem årene har Johnsen udgivet en lang række publikationer om strategisk ledelse – og er i øjeblikket aktuel med bogen ”Lederi på dansk”.

Af Anders Drejer, professor i Strategi og Forretningsudvikling, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

01. november 2008

I et tidligere indlæg i Ledelseidag.dk, nr. 2, februar 2008  besværer en af den forrige generations strategiforskere sig over, at erhvervsledere tilsyneladende endnu ikke har forstået de strategiske teorier og metoder, som er udviklet og forfinet gennem snart 70 års dedikeret forskning inden for det strategiske fagområde. Og det er desværre korrekt, at fagområdet lider af åbenlys mangel på succes – i hvert fald når man måler på udbredelse og brug af teorier og metoder. At strategi samtidig får enorm opmærksomhed i medier og blandt akademikere er af mindre betydning – strategi er i bund og grund en praktisk orienteret ledelsesdisciplin, der skal have succes i form af udbredelse i praksis.

Det er da også irriterende, at gode og anerkendte begreber som strategisk planlægning eller scenarieudvikling endnu ikke er vidt udbredt i det ganske danske erhvervsliv. Hvorfor tager de der erhvervsledere sig ikke tiden til at lære teorierne og metoderne ordentligt og tager dem i brug? Hvor svært kan det være? Men samtidig gnaver en lille djævel inden i mig – er der i stedet tale om manglende forskningsmæssig ydmyghed fra vi forskeres side?

Bag indlægget, der besværer sig over erhvervsledernes manglende evner til at implementere strategiens teorier og metoder i praksis, oplever jeg en stor og usvækket tro på det, man kunne kalde for det videnskabeligt baserede fremskridt. Altså, at videnskabelige fremskridt vil føre til nye måder at leve og arbejde på i samfundet, som så igen vil føre til forbedrede levevilkår for den menneskelige race. Sådan helt overordnet. Man kan sagtens argumentere for, at den verden, vi lever i anno 2008, er skabt af dette videnskabelige og fornuftsmæssige fremskridt. Især naturvidenskaben har tæmmet naturen, skabt gigantiske produktionsapparater og bygget byer, veje og broer til den helt store guldmedalje. Man ser også megen strategiforskning, som dels bygger på en fremskridtstankegang og dels bygger på en analytisk, matematisk og dermed kvantitativ tankegang.

Selvom denne form for forskning har fejret store triumfer inden for ganske mange felter, således også inden for det strategiske fagområde, kan der sagtens stilles afgørende spørgsmål ved, om det er den eneste måde at angribe forskning og fremskridt på. Irritationen over, at erhvervsledere tilsyneladende er for dovne til at anvende vores teorier og metoder korrekt, sættes i et helt andet lys, når man læser et citat som:” … Efter Hiroshima, efter Auschwitz, efter de bioetiske problemers opkomst, tror man ikke længere på, at menneskets fornuft vil føre til frihed og fremskridt …” (Christensen 2005: ”Postmodernismens udfordring til kristendommens sandhed”).

Har vi glemt at være ydmyge på vort fags vegne? Kunne det ikke være, at verden enten har ændret sig over de seneste 70 år? Mange af strategiens teorier er skabt under relativt stabile omgivelsesbetingelser – noget som ikke længere er gældende i nutidens turbulente verden.  Eller kunne det være, at vi har antaget al for stor rationalitet ved ledere i denne ændrede verden? Mange af strategiens teorier antager, at lederne kan overskue komplekse sammenhænge med fuld information, noget som er markant sværere i dag end for 60 år siden.

Måske er det i virkeligheden lige så meget strategiteorierne, der ikke passer på dagens virkelighed, som erhvervslederne, der ikke forstår teorierne.

Om Anders Drejer

AndersdrejerProfessor i Strategi og Forretningsudvikling ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet
En af de mest citerede ledelsesteoretikere i de danske medier
Forfatter til adskillige bøger om strategi og innovation

Vil du have mere indhold som dette?

Ledelse i Dags nyhedsbrev

Modtag artikler, videoer og nyheder fra Ledelse i Dag direkte i din indbakke 10 gange om året.