Global undersøgelse: HR er vigtigere end nogensinde

Hvis der nogensinde kommer et tidspunkt, hvor HR-afdelinger skal bevise deres strategiske værdi og bidrage til virksomhedens performance og vækst, så er det nu. I takt med at den globale økonomi i stigende grad forvandler sig til et integreret marked, vokser også mulighederne, konkurrencen og forandringerne med stor hast. Det giver vanskeligheder, når virksomhederne skal optimere deres vigtigste ressource: medarbejderne!

Michael Jepsen, IBM Danmark

01. november 2008

Hvis man spørger HR-ledere fra førende virksomheder verden over, så er der i høj grad grund til at have fokus på forandringsparatheden hos medarbejderne. I samarbejde med Economist har IBM gennemført en tilbundsgående undersøgelse af de mest aktuelle og presserende HR-udfordringer. Over 400 HR-ansvarlige fra virksomheder i over 40 lande har deltaget i undersøgelsen, og kun 14 procent af dem mener, at deres medarbejdere har en stor evne til at tilpasse sig forandringer.

Dette stiller de HR-ansvarlige over for tre store udfordringer. For det første må organisationen være i stand til at forudse de fremtidige kompetencekrav. For det andet skal de effektivt identificere og lokalisere eksperter. Til slut skal tværorganisatorisk samarbejde muliggøres, således at individer og grupper forbindes på tværs af organisatoriske grænser, tidszoner og kulturer. Alle disse udfordringer kræver fælles opmærksomhed og indsats fra flere stakeholders, hvis det virkelig skal vise sig på bundlinjen.

Store krav til fremtidens ledere
Ingen kompleks organisation kan forandre sig radikalt uden dygtige ledere, som kan levere resultater samtidig med, at de guider organisationen gennem fortsat turbulens og usikkerhed. Når organisationer står over for de nye udfordringer, globaliseringen medfører, skal der nye lederevner til.

Ifølge undersøgelsen skal fremtidens leder arbejde mere effektivt sammen med eksterne arbejdspartnere, fungere som forbillede og mentor for personer spredt over lande, regioner og geografier, samt tilføre vejledning og struktur til medarbejdere fra adskillige generationer, erfaringsniveauer og kulturer.

I undersøgelsen udtrykte 75 procent af de adspurgte bekymring over manglen på sådanne ledere og på evnen til at udvikle dem. Kombinationen af en eksplosiv vækst på nye markeder og erfarne medarbejdere, der går på pension, kan sætte væksten over styr, hvis ikke virksomhederne i tide formår at identificere og udvikle den næste generation af ledere.

Flere virksomheder er begyndt at udvikle en systematisk tilgang til at identificere fremtidens ledere. De nye ledere bliver tilbudt en bred vifte af jobmuligheder på tværs af organisationen, og de matches med mentorer, som kan dele værdifuld viden og give adgang til netværk. Lederne skal identificeres tidligt i deres karriereforløb og udrustes med de nødvendige kompetencer til at se nye muligheder, udvikle innovative løsninger og levere resultater. Vigtigst er dog hele organisations vilje til at afsætte ressourcer og oparbejde en støttende kultur.

Knække koden til talent
Selv om der længe har været skrevet om ”kampen om talentet” såvel i Danmark som internationalt, så viser undersøgelsen, at virksomhederne har overraskende lidt fokus på at tiltrække personer udefra og beholde nuværende medarbejdere. Samtidig mener over 60 procent af de undersøgte virksomheder, at de er bedre til at tiltrække og fastholde talent end deres konkurrenter.

Dette er dog næppe et tegn på, at virksomhederne har knækket koden til at lede talent. Ændringer i medarbejdernes demografi, gode muligheder for hurtigt at skifte arbejdsgiver samt generation y-arbejdsstyrkens forskellige forventninger er alle faktorer, som tydeligt peger på, at virksomheder bliver nødt til at tænke og handle mere innovativt i forhold til at tiltrække, motivere og udvikle medarbejdere. Dette inkluderer et bredere fokus, som omfatter hele medarbejderlivscyklussen, og som er målrettet alternative grupper, for eksempel ældre medarbejdere og nyuddannede. Derudover skal virksomhederne være til stede i virtuelle verdener og på sociale netværkssider for at tiltrække en mere teknologiorienteret gruppe.

Det vil med andre ord være nødvendigt med en både struktureret og analytisk tilgang, hvis det skal lykkes at tiltrække, udvikle og fastholde centrale medarbejdere.

HR-data skal integreres langt bedre i salgs- og økonomifunktioner
Virksomhederne i undersøgelsen peger på to strategiske imperativer: at udvikle enestående operationelle kompetencer og at øge økonomisk vækst. Hvis disse emner skal prioriteres, kræves en fortsat dialog mellem HR og forretningsenhederne om den strategiske investering i arbejdsstyrken. HR ses i disse år bevæge sig langsomt mod et mere strategisk forhold til forretningen, men kun 39 procent af de adspurgte havde i realiteten disse strategiske dialoger på regelmæssig basis.

Virksomhederne finder det ikke bare vanskeligt at linke human capital-information med data fra salgs-, økonomi- og andre relaterede afdelinger – de er ofte ude af stand til at dele informationer på tværs af applikationer internt i HR. Uden disse samlede informationer er toplederne ikke i stand til at identificere fremtidens nøglemedarbejdere, belønne solid performance og fastholde ønskede medarbejdere.

Tidligere undersøgelser har vist, at virksomheder, som udnytter human capital-informationer optimalt, ikke bare forbedrer produktivitet og performance, men også sætter deres HR-afdeling i stand til at omsætte human capital-data til strategi.

Fælles engagement er nøglen
For at oparbejde en god og adaptiv arbejdsstyrke kræves der mere end blot HR-programmer. Processen begynder hos ledelsen, og det er nødvendigt at identificere eksperter og at fremme et miljø, hvor viden og erfaring får lov til at bryde de traditionelle organisatoriske grænser. Der skal således udvikles en model til at hjælpe virksomheden med at rekruttere, udvikle og fastholde værdifulde medarbejdere. Det afhænger af underliggende information om arbejdsstyrkens performance og evnen til at bruge denne information til at udvikle strategisk indblik og anbefalinger.

HR-funktionen alene kan ikke løfte denne enorme opgave. Men HR kan gå i spidsen og vejlede strategisk på områder relateret til arbejdsstyrken og designe programmer, der kan forstærke effektiviteten. Der er dog brug for hele ledelsen, når arbejdsstyrkens performance skal forbedres. Det kan involvere at yde funktionel ekspertise, tage fælles ansvar for udførsel af human capital-programmer eller simpelthen foregå med et godt eksempel for deres medarbejdere. Uden et fælles engagement gives ingen garantier.

The Global Human Capital Study 2008
IBM har interviewet mere end 400 HR-ansvarlige i organisationer i over 40 lande for at finde ud af, hvordan de tager udfordringen med at udvikle en fleksibel arbejdsstyrke op. IBMs analyse viser, at der er essentielle fokusområder som kræver direkte opmærksomhed – ikke bare fra HR-funktionen, men også fra organisationens topledelse, hvis organisationen skal slå igennem på markedet i dag og i morgen. Rapporten fremhæver, hvordan medarbejderstyrken kan blive forvandlet og deres performance blive bedre, hvis disse fokusområder bliver behandlet korrekt. 

Om Michael Jepsen

mjbilledeMichael Jepsen arbejder hos IBM Global Business Services, hvor han er ansvarlig for Human Capital Management(HCM)-området. Michael har de seneste 17 år arbejdet med HR, dels som konsulent for en række danske og internationale virksomheder, men også internt i en større international virksomhed i Danmark.