Mit Lederne

Ledelse i Dag - Juni 2008

Konfliktmægling

01. juni 2008

"Konfliktmægling - en refleksiv model" er en lærebog, som behandler konfliktforståelse og konfliktmægling i sammenhæng. Bogen anbefaler en praktisk fremgangsmåde, der bygger på begreberne sandhed, retfærdighed og magt. Dette fundament giver et billede af den kobling mellem værdier, form og indhold, som er nødvendig, når mægling skal udvikle sig til en seriøs profession, der stiller krav til både uddannelse og udøvelse. Dette er 2. udgave. I forhold til første udgave af bogen stiller forfatteren i denne udgave skarpere krav til mæglerens refleksion. Bogen er derudover opdateret med hensyn til retsmægling med videre.

Af Paul Hegedahl, tidligere redaktør af Ledelse i Dag,arbejder med ledelse, kreativitet og samfundshold

Vil du have mere indhold som dette?