Kolind Kuren

Lars Kolinds bog Kolind Kuren er et spark til selvfede ledere. Den er en opfordring til dialog med medarbejderne, og den er et overflødighedshorn af konkrete værktøjer. Lige til at bruge for den virksomhed, der tør forandring.

Professor Steen Hildebrandt betegner Lars Kolinds nye bog som en ny ledelsesplatform, forskning i praksis og kompetente analyser, tolkninger og anbefalinger. Bogen bliver her anmeldt af Ulla Bechsgaard, chefredaktør for Ledelseidag.dk 

Forfatter: Lars Kolind  
Omtalt af: Ulla Bechsgaard, mediechef i Ledernes Hovedorganisation lid@lederne.dk

01. maj 2006

Den tidligere direktør for høreapparat-virksomheden Oticon har i adskillige år undervist i casen Oticon på universiteter i USA. Da han luftede planerne om at skrive en bog om Oticon, blev han straks taget på ordet og opfordret til at skrive den på engelsk og få den udgivet på det anerkendte Wharton Schools forlag. Nu er bogen på vej til adskillige lande. I Danmark er den netop udkommet i en glimrende, lettilgængelig form på Jyllands Postens Forlag.

Lars Kolind bestred jobbet som koncernchef på Oticon fra 1988 til 1998. Han rev pyramiderne ned og skabte spaghettiorganisationen. I sin nye bog er Kolind gået bort fra udtrykket spagetti og bruger i stedet begrebet Den samarbejdende organisation. Kolind-kuren er et præcist udtryk for det bogen er – en kur til konstant at forandre og forny sin virksomhed.

Voks ved egen kraft
Bogens budskab er klart. Kolind vil være med til at sikre, at store virksomheder vokser ved egen kraft. At vokse ved at købe andre virksomheder op er ifølge forfatteren ikke rigtig vækst. Store virksomheder i Danmark har kun en vækst ved egen kraft på 3-4 procent, og det er alt for lidt. Vækst skabes ved at kende kundernes behov, ved at sikre de optimale vilkår for medarbejderne og ved konstant at udvikle nye produkter.

Visionen er, at eksisterende virksomheder vokser dobbelt så hurtigt, som de gør i dag. Bureaukratiet skal bekæmpes. Ifølge Kolind tror virksomhedernes ledere alt for meget på sig selv, når det går godt. De bliver med Kolinds ord selvfede og sætter deres egen dagsorden i stedet for virksomhedens.

Chefer i virksomheder med succes er optaget af at blive præmieret og rejse til lederkonferencer ude i verden i stedet for at tale med kunderne og medarbejderne. Manglende opmærksomhed overfor kunder og medarbejdere – selvglæde og arrogance – er den sikre vej til forstening, mener Lars Kolind.

Mellemledernes rolle
Det er ikke kun topcheferne, der kan beslutte at gøre en forskel. Mellemlederne og førstelinje lederne kan ændre den måde, de leder deres afdeling eller team. I traditionel ledelse er det lederens opgave at tænke, planlægge og kontrollere.

Medarbejderne er i imidlertid i stand til selv at tænke. Lederens nye opgave i en udviklende organisation er derfor at skabe rammerne for, at medarbejderne selv kan tænke, planlægge og kontrollere. Og kontrol skal der ifølge Kolind være så lidt af som muligt.

I den samarbejdende organisation bliver lederne bestemt ikke overflødige, men de skifter rolle. Den leder, som kan lede gennem vision, mål og værdier, kan få langt større indflydelse end den traditionelle leder. Det nye er dialogledelse.

Åben kilde
I sin bog stiller Lars Kolind en række forandringsværktøjer gratis til rådighed for læserne. Den 28. april 2006 lancerede Kolind også to hjemmesider. Her kan du teste din virksomhed gennem en række værktøjer. Foreløbig er værktøjerne på engelsk, men en dansk version er på vej.

Lars Kolind ønsker at skyde en diskussion i gang i små og store virksomheder, i den offentlige sektor og i fagbevægelsen. Bogen er tilegnet alle, der kæmper for at gøre deres organisation mere relevant og innovativ.

 


På Lars Kolinds hjemmeside finder du disse open source værktøjer, stillet gratis til rådighed:

  • The Second Cycle Indeks (TSC Indeks)
  • Mental Model Mapper (MMM)

Etablering af grundlaget:  

  • Value Identification Process (VIP)
  • Consensus Creation Crash Programmet (CCCP)

Organisationens daglige liv:

  • Knowledge-based People Management (KPM)
  • Innovation Powerhouse (IP)

Transformation:

  • Change Proces Tools (CPT)

 


Eksterne links

www.kolindkuren.dk

www.secondcycle.com