Noter april 2006

April måneds noter fortæller, hvordan man kommer videre med leder-forsker-samarbejde.  Desuden kan du læse om en stor undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø og om Barbara Czarniawska, som er ny æresdoktor ved Copenhagen Business School.

Af Per Thygesen Poulsen
E-mail lid@lederne.dk

01. april 2007

Forskere og ledere bør samarbejde
I lederes hverdag kniber det ofte med at tænke længere end til den næste deadline. Her kan et samarbejde med en forsker eller et forskningscenter nytte. Ved at dele viden og erfaringer med folk i forskningsverdenen opnår ledere indsigt og den nyeste viden, der kan bruges til at skærpe sig selv og virksomheden i den daglige konkurrence. 

Temaet Leder – forsker – samarbejde på Ledernes hjemmeside giver råd om, hvordan ledere og forskere kommer i gang med at spille sammen. Læs blandt andet om statslige puljer og støtteordninger, og find frem til lederes erfaringer med at samarbejde med forskere.
Læs tema om leder-forsker-samarbejde på Ledernes hjemmeside.

 


 

Nye årsager til udbrændthed er afdækket
Årsagerne til udbrændthed er tæt knyttet til det psykiske arbejdsmiljø. En videnskabelig undersøgelse fra Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) punkterer hidtidige forestillinger om, at ansatte brænder ud, alene fordi de arbejder med mennesker. 

En ny undersøgelse fra AMI viser, at det ikke er dét at arbejde med mennesker i sig selv, som er årsagen til udbrændthed. Udbrændthed er derimod tæt knyttet til andre dele af det psykiske arbejdsmiljø.

Langvarig psykisk og fysisk udmattelse
Udbrændthed er en særlig form for arbejdsrelateret stress, der viser sig som langvarig psykisk og fysisk udmattelse og træthed. 

- Arbejdet med mennesker kræver ofte stort følelsesmæssigt engagement. Alligevel er det ikke selve arbejdet med mennesker, der brænder folk ud. Det gør derimod et dårligt psykisk arbejdsmiljø med uklarhed om roller og mål samt mangel på udvikling og forudsigelighed, udtaler læge Marianne Borritz, der står bag undersøgelsen.

Når det psykiske arbejdsmiljø fører til udbrændthed
Der er især fire elementer i det psykiske arbejdsmiljø, som kan føre til udbrændthed:

  • Dårlige udviklingsmuligheder  (fx manglende udfordringer og læring).
  • Manglende rolleklarhed  (uklarhed over fx ansvarsområder og mål).
  • Rollekonflikter   (fx når der bliver stillet modstridende krav).
  • Mangel på forudsigelighed  (fx når der mangler informationer om fremtidige tiltag). 

Fald i udbrændthed betyder faldende sygefravær
Undersøgelsen viser, at gløden igen kan brænde hos mennesker, der er ramt af udbrændthed. Udbrændthed er således ikke en permanent tilstand. En vigtig sidegevinst ved at nedbringe udbrændthed er, at sygefraværet også falder.

”Der ligger et potentiale for at forebygge udbrændthed og mindske sygefraværet ved at ændre på organiseringen af arbejdet, så det psykiske arbejdsmiljø forbedres,” uddyber Marianne Borritz.

2.000 medvirker i undersøgelsen
De nye forskningsresultater kommer fra en ph.d.-afhandling, der er udarbejdet af Marianne Borritz, 1. reservelæge på Bispebjerg Hospitals arbejds- og miljømedicinske klinik og forsker ved Arbejdsmiljøinstituttet. 

2.000 ansatte fra seks arbejdspladser inden for kriminalforsorgen og social- og sundhedssektoren medvirket ved at besvare spørgeskemaer tre gange inden for seks år.

Afhandlingen er baseret på AMI’s forskningsprojekt PUMA, der står for Projekt Udbrændthed, Motivation og Arbejdsglæde.

 


 

Erhvervslivets teateranmeldere
Fortælling er vigtig. At skabe en virksomheds identitet er fortællekunst. Det kan man læse om i bogen ”Narrating the organization. Dramas of institutional identity.”
Men at skrive om virksomheder er også fortællekunst. Det kan man læse om i bogen ”Writing management. Organization theory as a litterary genre.”

De to bøger har samme forfatter: den polsk fødte Barbara Czarniawska, professor i management studies ved GRI i Göteborg, og fra 17. marts 2006 æresdoktor ved CBS, Copenhagen Business School.

Derfor er det let at forstå at hendes forelæsning i anledning af udnævnelsen handlede om erhvervslivets forskere, som hun sammenlignede med teaterets anmeldere.

- Hvor kritisk behøver management forskningen være?, hed hendes tæt besøgte forelæsning, afholdt i forbindelse med handelshøjskolens årsfest, hvor hun højtideligt fik overrakt sin doktorhat.

At være kritiker kan dels betyde af finde fejl, dels at analysere logisk. Det dilemma kan forskerne løse ved at lære af teateranmelderne, som hverken må være uforstående eller indforståede med de kunstnere de anmelder.

Barbara Czarniawska, født 1948, har en ph.d. i økonomi fra Warsaw School of Economics fra 1976, og har siden arbejdet ved Stockholm School of Economics og universiteterne i Lund og Göteborg. Hun er æresprofessor ved institute for Advanced Studies in Management i Bruxelles og altså nu også æresdoktor ved Copenhagen Business School.

 

Eksterne links

Læs mere om arbejdsmiljø på arbejdsmiljo.dk

Arbejdsmiljøinstituttet