Innovation er god ledelse

Professor Anders Drejer fra Handelshøjskolen i Århus ønsker, at innovation bliver til et fag og en ledelsesdisciplin.

- Jeg forudser, at vi om ti år ser tilbage på disse år og griner højt af hvor lidt vi i grunden vidste om innovation og ledelse af innovation, skriver han i klummen i Ledelse i Dag.

Af Anders Drejer, professor på Handelshøjskolen i Århus
E-mail: lid@lederne.dk

01. april 2006

Det er vel efterhånden er gået op for fleste, at Danmark ikke længere kan hvile på laurbærrene i form af fortidens triumfer. Vi er i disse år presset af tre A’er:

Asia – Kina og Indien med flere, der ønsker at have den position i den evolutionære udviklingskurve for samfund, hvor blandt andet Danmark befinder sig nu.

Automation – nye teknologier, der i de kommende år vil afskaffe industrisamfundets traditionelle jobs hurtigere end outsourcingen af selv samme jobs i disse år sker netop til Asien.

Abundence – overflod og stadig øget velstand, der skaber et markedsmæssigt pres efter oplevelsesprodukter i den ene ende og efter kreative og udviklende jobs i den anden ende.

Det har vi i øvrigt været i mange år, det er blot nu at det er ved at gå op for politikere, debatører og den brede offentlighed. Nogen har vidst det i masser af år, se blot på AP Møller-Mærsk – en global virksomhed – der på mange måder er ”uden for kategori” i forhold til det almindelige danske erhvervsliv. Her blev Mærsk McKinney Møller i 1988, ii en alder af 78 år(!), citeret i erhvervspressen for følgende udtalelse:

”Kun ved nytænkning og stadig tilgang af nye aktiviteter undgås stilstand, som i vor tid er ensbetydende med tilbagegang”.

Tænk lidt over det. Relevansen er ikke til diskussion. Det eneste, der er til diskussion, er spørgsmålet om hvordan danske virksomheder – og dansk erhvervsliv i det hele taget – organiserer sig for at skabe konstant udvikling og konstant strategisk innovation.

Kreativitet kan tilegnes
Nu vi er ved AP Møller-Mærsk. I Mærsk Post skriver den nuværende topchef, Jess Søderberg: ”... Opfindsomhed eller innovation opfattes ofte som medfødte talenter hos en lille udvalgt skare: kunstnere, matematiske genier og den slags enere – altid de andre, sjældent en selv. Men jeg tror, at kreativitet er noget, som man kan tilegne sig. Det handler om at finde på, men også om at lade sin viden og systemer brydes i nye scenarier, hvor usandsynlige disse scenarier end måtte synes ved første øjekast ...”.

Bortset fra begrebsforvirringen i citatet, så er budskabet jo klart. Innovation er ikke alkymi. Det er noget, som kan gøres til et fag, til noget forudsigeligt og styrbart – om end ikke styrbart på samme måde som en maskinel og forudsigelig proces.

Rammer og proces skal på plads
Jeg tror, at Jess Søderberg har ret. Faktisk vil jeg gå så langt som til at sige, at jeg har god grund til at tro at Jess Søderberg har ret. Resultaterne fra den netop overståede Innovation Cup 2006, hvor vi den 28/3 kårede den nationale vinder – Oticon – er ret entydige i den sammenhæng.

Man kan helt overordnet sige, at organisationer vil få gode resultater indenfor innovation, såfremt rammerne (en strategi for virksomheden med vækstmål, en innovationsstrategi, risikovillighed og markedsorientering hos ledelse og medarbejdere, gode fysiske rammer for innovation, netværkssamarbejder og lignende) og innovationsprocessen (innovationsmodel, projektledelse, topledelsens involvering i alle faser af innovation, planlægning og lignende) er på plads.

Vi kan endda sige, at jo bedre man performer indenfor rammer og innovationsproces, jo bedre resultater vil man få.

Griner højt om ti år
Med Innovation Cup – og modelapparatet bag ved – har vi fået en første soleklar indikation af, at Søderberg og vi mange andre, der ønsker at gøre innovation til et fag – til en ledelsesdisciplin – har noget at have troen og håbet i. Jeg forudser, at vi om ti år ser tilbage på disse år og griner højt af hvor lidt vi i grunden vidste om innovation og ledelse af innovation.

Endnu et skridt i den rigtige retning vil komme i løbet af 2006, når InnovationsRådet vil barsle med et bud på en Governance for Innovation – en slags supplement til Corporate Governance. Innovation er nemlig ensbetydende med (en del af) god ledelsesskik.

 

Eksterne links

Mere om Anders Drejer