Mit Lederne

Ledelse i Dag - oktober 2005

Strategisk ledelse, også til hverdag

01. oktober 2005

På Skejby Sygehus forsøger man at anvende redskabet »balanceret målstyring« til at hjælpe lederne til en mere strategisk ledelsestænkning. Artiklens forfattere har undersøgt, om det virker.

Artiklen bygger på et forskningsprojekt om styringsteknologier og lederes muligheder for at arbejde med ledelse i hverdagen. Annemette Digmann og Claus Ingemann Sørensen gennemførte projektet i 2004 på Skejby Sygehus, hvor man siden foråret 2003 har arbejdet med »balanceret målstyring«, BMS, og forfatternes svar på, om BMS har påvirket ledelsesudøvelsen i hverdagen, lyder: »Tjaaae«.

Hos afdelingsledelserne er der registreret en mærkbar forbedring i relationen til sygehusledelsen. Til gengæld mener afdelingsledelserne, at hverken relation eller dialog har ændret sig over for funktionslederne, og det er funktionslederne enige i. BMS har sat sig spor, men arbejdet er ikke færdigt endnu.

Af Claus Ingemann Sørensen og Annemette Digmann

Vil du have mere indhold som dette?