Mit Lederne

Ledelse i Dag - november 2005

Modernitet, køn og kompetencer

Når man arbejder med køn og ledelse, er det mest udfordrende felt det, der handler om kompetencer, skriver Mia Søiberg og Jane Nørgaard. For knytter der sig egentlig særlige kompe-tencer til kvindelige og mandlige ledere - og hvordan håndterer man de eventuelle specifikke kompetencer uden at virke politisk ukorrekt, spørger de.

Mia Søiberg er projektleder og Jane Nørgaard projektmedar-bejder på det toårige forløb, Trampolin, der bl.a. har til formål at generere ny anvendelig og tilgængelig viden om køn og ledelse og om de paradokser, der eventuelt er at finde blandt ledere på private og statslige arbejdspladser. I projektet deltager 75 private og statslige organisationer - med hver en mandlig og en kvindelig leder. Gennem projektarbejdet er Mia Søiberg og Jane Nørgaard blevet opmærksomme på et gen-nemgående træk, når køn og kompetencer bliver debatteret: Der sker en sammenblanding af statistikker, holdninger til rettigheder og ligestilling, personlige historier om ledere af begge køn og organisatoriske kompetenceprofiler. Denne sammenblanding gør emnet svært at overskue og håndtere. Skiller man tingene ad, bliver det lettere at agere professionelt.

Af Mia Søiberg og Jane Nørgaard

01. november 2005

Vil du have mere indhold som dette?

Ledelse i Dags nyhedsbrev

Modtag artikler, videoer og nyheder fra Ledelse i Dag direkte i din indbakke 10 gange om året.