Mit Lederne

Ledelse i Dag - november 2005

Det nye hierarki

Selvom der er organisationer, hvor man ønsker at bevare ledelsespyramiderne, er det indiskutabelt, at trenden er en forfølgelse af flade strukturer. Den primære årsag er, at en reduceret afstand mellem dem, der tager beslutningerne, og dem, der udfører dem, fremmer muligheden for hurtig omsætning. Men ifølge ph.d. Søren Voxted er hierarkiet intakt, og i artiklen fremlægger og belyser han dette paradoks.

Trods en massiv og vedholdende diskurs om, at organisa-tionerne bliver fladere, har antallet af ledere og ledelseslag gennem de seneste år været status quo i de fleste danske virksomheder. Og i de organisationer, hvor det har ændret sig, har flere øget antallet af ledere og ledelseslag end reduceret. Det viser Søren Voxteds analyse af bl.a. datamateriale baseret på særkørsler fra Det danske ledelsesbarometer 2000, og han har trukket linjer til de seneste surveys.

Den nemme forklaring på paradokset er, at organisationerne befinder sig i en overgangsfase, hvor forandringerne er på vej. Men den forklaring er ikke fyldestgørende ifølge Søren Voxted. For selv i de mest forandringsorienterede virksomheder, hvor ansvar og beslutningskompetencer i vid udstrækning er uddelegeret og decentraliseret, er hierarkiet intakt.

I artiklen peger Søren Voxted på især to årsager til det fortsatte hierarki: En stigende mængde arbejde forbundet med arbejdets koordination, og at organisationer bliver stadig mere komplekse. Han finder det problematisk, at store dele af ledelses- og organisationslitteraturen formidler forestillingen om hierarkiets afvikling. For det stemmer ikke overens med, hvad ansatte oplever i langt de fleste virksomheder, argumenterer han. Nok er hierarkiet i sine tidligere former under afvikling, men vi har fået et nyt, og han mener, det er mere hensigtsmæssigt at diskutere det nye hierarkis rolle end at fastholde, at hierarkiet er under afvikling.

Af Søren Voxted

01. november 2005

Vil du have mere indhold som dette?

Ledelse i Dags nyhedsbrev

Modtag artikler, videoer og nyheder fra Ledelse i Dag direkte i din indbakke 10 gange om året.