Mit Lederne

Ledelse i Dag - november 2005

De sunde karrierespil

Egocentriske karriere- og magtspil koster dyrt for danske virksomheder. Forfatter til bogen »Karrierespillet« og denne artikel, ledelsesrådgiver Peter Horn, vurderer, at omkring 170.000 personer på arbejdsmarkedet bruger omkring 20 procent af arbejdstiden på disse spil. Desuden påvirker magtspillene den øvrige arbejdsstyrke og er en af årsagerne til, at mange skifter job.

Peter Horn skelner mellem karriereræs og karrierespil. Karriereræs er noget, vi kan blive fanget af, men kun i begrænset omfang kan styre. Karrierespil kræver en aktiv indsats. Det kan en virksomheds bestyrelse og ledelse beslutte sig for at sætte rammer for, ligesom individet kan bruge det til at nå en given position.

Der er grund til at sætte fokus på karrierespillet nu og i de kommende år, mener Peter Horn. »Den nye it-udvikling med kunstig intelligens, nanoteknologi og innovative forretnings-former betyder, at behovet for kvalificeret arbejdskraft er omvendt proportional med befolkningstilvæksten. Med højere, ensartede uddannelsesniveauer vil flere kunne det samme, og de har derfor udelukkende de personlige færdigheder at spille på. Det baner vej for større individualisme og egoisme inden for de respektive karriereforløb, og dermed lægges op til et hårdere og mere uforsonligt spil«, forklarer han i artiklen.

Men karrierespil behøver ikke at være dyre, uforsonende og beregnende, mener han. Det kan ansvarsfulde ledelser hindre ved at kræve kooperative karrierespil med fair og faste regler. Sådanne spil er sunde for den enkelte virksomhed, fordi de vil fremme talentpotentialet, skabe tilfredse medarbejdere og i sidste ende påvirke bundlinjen positivt.

Af Peter Horn

01. november 2005

Vil du have mere indhold som dette?

Ledelse i Dags nyhedsbrev

Modtag artikler, videoer og nyheder fra Ledelse i Dag direkte i din indbakke 10 gange om året.