Mit Lederne

Ledelse i Dag - maj 2005

Otte trin for forandring

I Novo Nordisk udvikles og afprøves en ny model for forandringsledelse. Business Partner Rex Degnegaard præsenterer konceptet og de særlige udfordringer, lederne må kæmpe med.

Business Partner i Novo Nordisk Rex Degnegaard har sammen med en række partnere udviklet en model med otte trin til forandringsledelse i Novo Nordisk.

Degnegaard gennemgår modellen trin for trin og forklarer, hvordan den er taget i anvendelse i koncernen. Al begyndelse er svær, også og måske især når det drejer sig om forandring. Der skal argumenteres godt for, hvorfor forandring er nødvendig, og der skal skabes opbakning i organisationen.

Derefter skal visionen for forandringen skabes. De involverede skal have en overordnet ide om, hvad der skal ske - også med dem selv. Hvor de skal hen, og især hvordan de kommer igennem forandringen. Ledernes kommunikation med medarbejderne om forandringen og visionen er en af modellens største udfordringer for lederne. En af pointerne handler om kontrol, og Degnegaard formulerer den sådan:

»Når man bliver tvunget til at tale om problemer - endda problemer, der til tider ikke er en løsning på - kan det virke ubehageligt. Med denne proces bliver lederen tvunget ud i både at stille spørgsmålene og give de svar, som er kendt på det pågældende tidspunkt, og endvidere forklare, hvilke andre spørgsmål der stadig er åbne, samt hvordan der vil blive sat fokus på at få besvaret dem«.

Lederen befinder sig i en modsætningsfyldt situation, han skal være i kontrol med planlægningen af forandringen, samtidig med at han ikke kan kontrollere forandringens udfoldelse. Efter den første fases fire trin i forandringsmodellen skal der arbejdes på at skabe rum for handling, genereres kortsigtede succeser, forandringen skal konsolideres og forankres i en ny kultur.

Modellens møde med virkeligheden på Novo Nordisk får Rex Degnegaard til at konstatere, at det er godt og nødvendigt at udvikle en struktureret og systematisk forandringsledelse. Med modellen er første skridt taget til god forandringsledelse, men tilbage står det ovenfor nævnte paradoks, som er den store ledelsesudfordring i enhver forandring. At styre og kontrollere, samtidig med at man ikke kan og ikke skal kontrollere forandringens udfoldelse.

Af Rex Degnegaard

01. maj 2005

Vil du have mere indhold som dette?

Ledelse i Dags nyhedsbrev

Modtag artikler, videoer og nyheder fra Ledelse i Dag direkte i din indbakke 10 gange om året.