Mit Lederne

Ledelse i Dag - maj 2005

Ledelse gennem værdier - om hvordan ledelse blev en pligt

Fjerde og sidste artikel i ledelseskonsulent Bettina Skårups gennemgang af hvordan ledelse har udviklet sig gennem 100 år.

Ledelseskonsulent Bettina Skårups sidste artikel i serien om ledelse gennem 100 år sætter primært fokus på tendenserne inden for nyere ledelse. Men forinden gennemgår Skårup kort pointerne fra de tre foregående artikler og giver dermed et rids over udviklingen i hele perioden med videnskabeliggørelsen af ledelse, inddragelse af de humane videnskaber og professionaliseringen af ledelse som centrale elementer.

»Ser man på de sidste 100 års udvikling, så kan man meget tydeligt spore en udvikling i retning af, at arbejderne reelt har opnået anerkendelse som hele mennesker«, skriver Bettina Skårup.

I udviklingen af moderne ledelse ser Skårup, at der opstår nye ledelseskoncepter med det formål at skabe endnu bedre adgang til medarbejdernes uudnyttede ressourcer. Hun gennemgår nogle af de nye tiltag og ser især på kvalitetsledelse og trækker Philips' engagement i Total Quality Management frem som eksempel.

Centralt i Skårups analyse står forholdet mellem ledere og medarbejdere. Hun ser dele af de moderne ledelseskoncepter som en direkte forlængelse af Taylors »undgå spild« og McGregors ønske om at få adgang til medarbejdernes inderste og personlige engagement. På den anden side ser hun også i fremtidens ledelse en tendens til, at der vil være en modstand mod en stadig stærkere styring af både mellemlederne og medarbejderne efter fastlagte koncepter.

Af Bettina Skårup

01. maj 2005

Vil du have mere indhold som dette?

Ledelse i Dags nyhedsbrev

Modtag artikler, videoer og nyheder fra Ledelse i Dag direkte i din indbakke 10 gange om året.