Mit Lederne

Ledelse i Dag - maj 2005

Kundens er fremtidens produktudvikler

Brugerinnovation er en ny tendens i virksomheders udvikling af nye produkter. To danske forskere fremlægger fordele og mulige problemer.

Lige siden den østrigske innovationskanon Schumpeter har man praktisk som teoretisk anerkendt, at virksomheders mulighed for overlevelse på markedet afhænger af deres evne til at forbedre eksisterende eller opfinde nye produkter og servicer. Kort sagt evne til innovation.

Hvis en virksomhed ikke formår at forny sig, vil den på darwinistisk vis blive selekteret fra.

Til at sikre virksomhedens overlevelse har man traditionelt peget på ingeniøren. Innovation er ingeniørens domæne, og opfindelser ser dagens lys i et lineært forløb gående fra ingeniør og virksomhed til kunde og marked.  

Per definition sker innovation inden døre i virksomheden. Dette grundsyn har betydet, at forskningen i innovation har koncentreret sig om de interne forhold i en virksomhed, som styrker innovationsmuligheder. Særligt har man fokuseret på selve organisationsstrukturen og de interne processer, der virker enten fremmende eller hæmmende for ingeniørens innovative arbejde.

Den lineære forståelse for innovationsprocessen som gående fra forsker og virksomhed til kunden er dog ikke længere den mest udbredte. Selv om Schumpeter stadig er referencelitteratur inden for innovationsøkonomien, er der sket meget, siden den kontroversielle østriger i 1930'erne fremførte sine ideer om entreprenøren som kilde til al fornyelse. Særligt i forhold til rollefordelingen.

En ny trend er begyndt at sætte sine spor hos både forskere og praktikere. Den går ud på, at kunderne - de reelle brugere af produkter og servicer - aktivt skal inddrages i innovationsprocessen. Det har man da altid gjort, kunne man fristes til at sige. Ja, indirekte. Kunder og markedet som sådan har altid dannet basis for opfindelser.

Men trenden user-innovation - på dansk brugerinnovation - henviser til det fænomen, at kunder står for selve innovationsopgaven.

Ingeniøren er på vej ud af den rendyrkede opfindersfære og konfronteres - ofte via virtuelle brugerfællesskaber - med kunden. Begrebet brugerinnovation er altså noget andet og dækker over mere end kundeundersøgelser og fokusgrupper, som virksomheder typisk tyer til, når de skal afkode den generelle efterspørgsel på markedet.

Artiklen præsenterer to forskere i feltet. Adjunkt Lars Bo Jeppesen, CBS, og ph.d.-studerende Yun Mi Antorini har begge - med hvert sit perspektiv - forsket i feltet brugerinnovation.

Af Anne Svaneborg Vesterstrøm

01. maj 2005

Vil du have mere indhold som dette?

Ledelse i Dags nyhedsbrev

Modtag artikler, videoer og nyheder fra Ledelse i Dag direkte i din indbakke 10 gange om året.