Mit Lederne

Ledelse i Dag - maj 2005

Frygt må kontrolleres ved begavet risikostyring

Risikostyring er blevet en nødvendig lederdisciplin i både den offentlige og den private sektor.

Risikovurdering er rykket ind på topledelsens skriveborde, skriver journalisten og forfatteren Per Thygesen Poulsen i denne overbliksartikel om risikostyring. Der er en voksende bevidsthed om, at det er nødvendigt at interessere sig for risikostyring. Det ses blandt andet af øget tilslutning til det internationale netværk EIRM (European Institute for Risk Management), som er blevet til på dansk initiativ.

Pres fra internationale investorer, fra politikere, fra pressen og ekkoet fra den seneste tids finansskandaler har også øget behovet for både en professionalisering af området og mere forskning og øget kravene til virksomhedernes topledelser om at inddrage risikovurdering på strategisk niveau i virksomheden.

Det er ikke tilstrækkeligt, at virksomheden forsikrer sig mod mulige risici. Organisationen skal være rede til at kunne håndtere uforudsete hændelser, når de indtræffer. En undersøgelse, som refereres i artiklen, viser, at i 90 % af de undersøgte tilfælde kendte virksomheden til risikoen, men var ikke i stand til at reagere rettidigt.

Vurderingen af mulige farer er kun den ene side af risikostyring. Den anden handler om evnen og villigheden til at gribe mulighederne i det vurderede projekt.

Der skal være balance mellem innovation og forandring på den ene side og at undgå chok og kriser på den anden, som den engelske premierminister Tony Blair skriver i en rapport. En rapport, som også har givet inspiration til et dansk initiativ om risikostyring i offentlige organisationer.

»Risk Management er ikke nogen døgnflue«, siger direktør for EIRM Network, Finn Kjær Jensen, interviewet af Per Thygesen Poulsen. Men Kjær Jensen advarer om, at risikostyring kan blive til frygtstyring, hvor virksomheden gemmer sig bag forsvarsværker og ansvarsfraskrivelse.

Af Per Thygesen Poulsen

01. maj 2005

Vil du have mere indhold som dette?

Ledelse i Dags nyhedsbrev

Modtag artikler, videoer og nyheder fra Ledelse i Dag direkte i din indbakke 10 gange om året.