Mit Lederne

Ledelse i Dag - maj 2005

Danske ledere skal være verdens bedste

Med en skarp analyse af lederudviklingen netop nu i Danmark foreslår chefkon-sulent Steen Ancher Jensen, at staten påtager sig et medansvar for udvikling af -danske ledere. Ledelse i Dag har bedt professor Henrik Holt Larsen kommentere Steen -Ancher Jensens analyse.

De forkerte uddannes i det forkerte på den forkerte måde. Så skarpt og provokerende kan Steen Ancher Jensens analyse af dansk lederudvikling trækkes op. Heldigvis standser Jensen ikke ved analysen, men bidrager med en præsentation af, hvordan fremtidens lederudvikling kunne foregå, og hvad den kunne indeholde.

Steen Ancher Jensen mener, at det er en fejl at begrænse lederudvikling til kun at omfatte lederne. Fokus bør være på udvikling af ledelse. Han ser tre problemer i det, lederne uddannes i. For det første er megen lederudvikling drevet af stadig omskiftelige moder. For det andet satser lederudvikling for meget på, at lederne skal tilegne sig nye værktøjer. Og for det tredje handler det ikke om, at lederne skal forstå deres egen ledelse, men om at de skal træne og praktisere den.

Endelig kritiserer Steen Ancher Jensen den gængse form for lederudvikling, og han peger på nye måder, som allerede er slået igennem i USA. Det handler om læring i forbindelse med coaching, mentoring, action learning og eksterne netværk. Det er utilstrækkeligt at fokusere på udvikling af lederens kompetencer. Målet for lederudvikling er konkret organisatorisk handling, skriver Jensen. Fremtidens ledertræning vil primært tage afsæt i praksis. Den praksis, der er unik, rodet, forvirrende, dårligt defineret og fyldt med følelsesladede, moralske og komplekse udfordringer. Det vil sige ledertræning, hvor praksis på samme tid er udgangspunkt og endepunkt for læring.

Steen Ancher Jensen afslutter sit udspil med at foreslå, at vi i Danmark efterligner England, hvor tre ministerier i fællesskab i 2000 nedsatte et råd, som skal fremlægge forslag til, hvordan engelske ledere inden år 2010 kan være verdens bedste.

Af Steen Ancher Jensen

01. maj 2005

Vil du have mere indhold som dette?

Ledelse i Dags nyhedsbrev

Modtag artikler, videoer og nyheder fra Ledelse i Dag direkte i din indbakke 10 gange om året.