Mit Lederne

Magasinet Lederne forår 2019

Super seniorer

Antallet af seniorer i beskæftigelse er eksploderet siden 2008. Men vi skal være endnu bedre til fastholde dem på arbejdsmarkedet, og det er der flere gode grunde til, mener beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

Tekst: Benjamin Holst  Foto: Shutterstock

Kvinde, der taler med kolleger.

ARBEJDSLIVET STOPPER IKKE VED 60
Tværtimod.

For selvom omgivelserne muligvis mener, at man er blevet senior, så er det nok de færreste 60-årige, der føler sig nedslidte og færdige på arbejdsmarkedet. Derfor skal vi i højere grad sætte pris på seniorerne og betragte dem som en værdifuld ressource for både arbejdsmarkedet og samfundsøkonomien, mener beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V):

”Nedslidning blandt seniormedarbejdere er en alvorlig sag, der skal tages hånd om. Det er klart, at dem, der ikke er i stand til at blive på arbejdsmarkedet, skal have mulighed for at kunne trække sig værdigt tilbage,” siger Troels Lund Poulsen og fortsætter:

”Når det er sagt, har mange seniorer lysten til at fortsætte med at arbejde så længe som muligt. Faktisk ville hver tredje ældre, der har forladt arbejdsmarkedet, gerne have fortsat længere ifølge tal fra Ældresagen.”

Flere +70-årige i arbejde

  • Fra 2008 til 2016 steg antallet af erhvervsaktive over 70 år med hele 77%.
  • I 2008 var 31.000 stadig i arbejde, når de var fyldt 70. I 2016 var antallet helt oppe på 55.340.
  • I samme periode er andelen af erhvervsaktive +70-årige steget med 38%. I 2016 var 7,3 % af danskere over 70 år i arbejde.
  • Stigningen i de +70-åriges beskæftigelse opvejer cirka 40% af faldet i de 25-64-åriges beskæftigelse fra 2008 til 2016.

KILDE: LEDERNE

EKSPLOSIV STIGNING
En analyse fra Lederne viser, at antallet af seniorer, der vælger at blive på arbejdsmarkedet, er vokset markant. På blot otte år – i perioden fra 2008 til 2016 – steg antallet af erhvervsaktive over 70 med hele 77%. Og hvor der i 2008 kun var godt 31.000, som stadig arbejdede, når de var fyldt 70, var antallet i 2016 helt oppe på 55.340.

LÆS OGSÅ: Portræt af André Rogaczewski

Den nærmest eksplosive stigning i antallet af seniorer, der vælger at fortsætte i beskæftigelse – og i mange tilfælde ud over pensionsalderen – har flere årsager, mener Henrik Bach Mortensen, direktør i Lederne:

”For det første er der flere og flere, der helbredsmæssigt er i stand til at arbejde. Og rigtig mange har et spændende arbejde, de gerne vil fortsætte med,” siger Henrik Bach Mortensen:

”Engang troede man, at trak man de ældre ud af arbejdsmarkedet, så ville der blive mere plads til de unge. Det har faktisk vist sig at være lige omvendt. I jo
højere grad man holder på de ældre, jo bedre skabes der også beskæftigelsesmuligheder for de yngre.”

Vi har som samfund et stort ansvar for at bryde med myten om ældre som ikke-attraktiv arbejdskraft og begynde at lytte til de mange seniorer, der ønsker at træffe en selvstændig beslutning om deres sidste år på arbejdsmarkedet

Troels Lund Poulsen, beskæftigelsesminister

FÆRDIG SOM 50-ÅRIG?
Desværre er arbejdsmarkedet stadig præget af myter og barrierer, der forhindrer, at det store potentiale hos den +50-årige arbejdsstyrke udnyttes fuldt ud, mener beskæftigelsesministeren.

”Jeg tror, at der rundtomkring på arbejdspladserne og i vores kultur hersker en til tider forældet forståelse af, hvad det vil sige at være senior. Vi har som samfund et stort ansvar for at bryde med myten om ældre som ikke-attraktiv arbejdskraft og begynde at lytte til de mange seniorer, der ønsker at træffe en selvstændig beslutning om deres sidste år på arbejdsmarkedet,” siger Troels Lund Poulsen.

Hos Lederne bekræfter Henrik Bach Mortensen, at seniorer desværre nogle gange bremses af en kultur, hvor nye, yngre kræfter stadig er i højere kurs end de ældre medarbejdere.

Blandt andet kan det betyde, at ældre medarbejdere ikke får den efteruddannelse, de har behov for, og derfor risikerer at mangle formelle kvalifikationer.

”Efteruddannelse er simpelthen noget, man skal blive ved med. Så længe man er på arbejdsmarkedet, skal man holde sine kvalifikationer skarpe, sådan at man er konkurrencedygtig arbejdskraft lige indtil den dag, man forlader arbejdsmarkedet,” siger han.

Mand, der sidder ved bærbar computer.

BELØN SENIORER
I forbindelse med Finansloven 2018 blev seniorerne tilgodeset med flere nye tiltag, der skal sikre, at de bliver lidt længere på arbejdsmarkedet.

Blandt andet får folkepensionister nu udbetalt en skattefri præmie, hvis de arbejder mindst 30 timer om ugen i gennemsnit, og samtidig er det beløb, de må tjene ved siden af folkepensionen, hævet fra 60.000 kr. til 100.000 kr.

LÆS OGSÅ: Karen Sørensen - Det har jeg lært om ledelse

Ifølge Henrik Bach Mortensen er det i lige så høj grad nedbrydning af kulturelle og mentale barrierer, der skal til for at ændre vilkårene for de ældre, der gerne vil fortsætte på arbejdsmarkedet.

“I stedet for at det er naturligt, at man forlader arbejdsmarkedet, når man nærmer sig pensionsalderen, skal det være naturligt, at man forlader arbejdsmarkedet, når man synes, at tiden er inde,” siger Henrik Bach Mortensen.

Ledernes direktør sidder blandt andet med i regeringens og DF’s seniortænketank, der netop har til opgave at levere anbefalinger til, hvordan flere ældre kan fastholdes i længere tid på arbejdsmarkedet. Her forsøger man blandt andet at finde incitamenter, der gør det attraktivt for de ældre at udskyde folkepensionen lidt til fordel for beskæftigelse:

Seniortænketanken skal overlevere sine anbefalinger til beskæftigelsesministeren til sommer.

SÅDAN FASTHOLDER DU SENIORERNE

Plej personalet
Det allervigtigste råd er at have en grundlæggende god personalepleje, som giver alle dygtige medarbejdere – uanset alder – lyst til at blive længst muligt i virksomheden.

Tag ingen særlige hensyn
Seniorer skal grundlæggende behandles som alle andre medarbejdere. Det er en selvstændig pointe, at man ikke skal begynde at tage særlige hensyn til de medarbejdere, som nærmer sig pensionsalderen. Det kan give bagslag, fordi du dermed er med til at give dem et ”stempel” som pensionister, der bør overveje, hvornår de skal trække sig tilbage.

Fokus på kulturen
Du skal forsøge at skabe en kultur i virksomheden, hvor der ikke er nogen særlig alder, hvor man ”per automatik” forventes at forlade arbejdspladsen.

Overvej den ansattes ønsker
Hvis seniorerne selv giver udtryk for særlige ønsker, kan du overveje – fuldstændig ligesom du ville gøre ved alle andre skattede medarbejdere – om du skal
imødekomme de ønsker for at holde længere på medarbejderen. Det kunne for eksempel være i form af nedsat arbejdstid, øget mulighed for hjemmearbejde
eller lidt ændrede arbejdsopgaver.