Mit Lederne

Magasinet

Sådan kommer du bedst igennem de vigtige første 100 dage

Ligesom for præsidenter kan de første 100 dage som leder være udfordrende. Afgørende er, at du forbereder dig grundigt, viser resultater og ikke mindst lytter til dine medarbejdere. Her er syv punkter, du skal være opmærksom på, når du starter i et nyt job.

Tekst: Casper Hindse  Foto: iStockphoto

Guide til de første 100 dage i lederjobbet

1. FORSTÅ OPGAVEN
Når du er ny et sted, vil du naturligvis gerne gøre et så godt indtryk som muligt. Derfor er det vigtigt, at du er bevidst om, hvilken opgave du skal udføre. Hvad forventer din nye arbejdsgiver af dig, og hvordan har du lovet at indfri forventningerne? Det afgørende er, at du holder dig resultater og retning for øje. Du skal have en fornemmelse af, hvor løsningen ligger, og du skal selv kunne præge udviklingen i den retning, der skal til. Du er formentlig ikke blevet
hyret ind til at vende op og ned på virksomheden i løbet af de første 100 dage, men til at udstikke en ny retning. Prøv at tænke på, hvad du har lovet, ved at tænke dine jobsamtaler godt igen- nem og måske endda læse din egen ansøgning et par gange, inden du starter. Heri ligger kimen til, at du fra begyndelsen kan blive en succesfuld leder, som leverer det, du har stillet i udsigt.

2. VÆR DIG SELV
Det er essentielt, at du ikke ændrer dine bærende karaktertræk som leder blot for at passe ind i en ny organisation. Er du den type, der går med slips og føler dig tilpas i det, skal du ikke til at åbne skjorten, bare fordi alle andre gør det. Husk, at du er blevet ansat, fordi det er dig, virksomheden vil have. Ikke en ny version af dig. Tag dig selv med helt ind i jobbet, og vær ikke bange for at vise, hvem du er. Som leder skal du vægte autenticitet og integritet højt. Udstråler du det, vil medarbejderne også føle, at de kan være sig selv og dermed levere en indsats, de kan stå inde for.

LÆS OGSÅ: Mennesker er bedst når de er trygge

3. LÆG EN PLAN
Forberedelsen er essentiel, hvis du vil lykkes i dit nye lederjob. Dermed ikke sagt, at du skal kunne firmaets regnskaber i hovedet, når du træder ind igennem døren den første dag. Men du skal have en klar idé om, hvordan din nye arbejdsplads hænger sammen. Har du ikke det, er det umuligt at lægge en plan for, hvordan den nye start i karrieren skal gå. Du skal have en klar vision og ikke mindst en plan, der er så solid, at du kan modificere den hen ad vejen, men samtidig holde retningen. Dette kan lade sig gøre, hvis du indtager et såkaldt “learner’s mind”. Altså en tilstand, hvor du er observerende. På den måde har du på forhånd fastsat en plan for, hvordan rammerne i din nye arbejdstilværelse skal være, men du er samtidig parat til at ændre dine tanker inden for disse rammer, hvis den nye arbejdsplads viser sig at have nogle idéer, der tiltaler dig. Der skal altså være en struktur, som får projektet til at skride fremad, men du skal også kunne lytte. For hvis du ikke tager imod de signaler, der kommer, så er du ikke en god leder.

4. KOMMUNIKÉR TYDELIGT OG ENKELT
Hvis du vil samle dine nye medarbejdere om et fælles mål, skal du have hele den historie, du gerne vil fortælle, på plads fra starten. Derfor bør du også opstille et enkelt og tydeligt billede af den fremtid, du og dine medarbejdere skal skabe sammen. Tegn gerne et visuelt billede for dig selv over, hvor du skal hen som leder. Hvis du ikke selv tror på det, så tror medarbejderne heller ikke på det. Den historie, du fortæller, må meget gerne være konkret og baseret på en personlig fortælling. Gerne en anekdote om dig selv som menneske, der kan inspirere dine ansatte – måske endda humoristisk. Som leder skal du turde sætte dig selv på spil, for så føler dine ansatte, at de kender dig. Hvis du bliver personlig, vil de også hurtigere følge dig.

​Du er blevet ansat, fordi det er dig, virksomheden vil have. Ikke en ny version af dig.

Stephen Bruyant-Langer, Ledelsesekspert

5. SE FREM, IKKE TILBAGE
Dine nye kolleger vil sikkert ikke høre om din fortid som succesfuld leder, men om hvad I fremadrettet kan gøre sammen. Det er vigtigt, at du ikke tager dit gamle arbejde med ind i dit nye job. Hav som huskeregel, at det ikke er din tidligere virksomhed, der er startet i nyt job, men dig selv, og regn med, at dine nye medarbejdere umiddelbart vil være skeptiske over for dig på forhånd. Dette kan du nedbryde ved at tale om, hvor I skal bevæge jer hen sammen i fremtiden og ved at spørge ind til medarbejdernes visioner, forventninger og ønsker.

6. VÆR REALISTISK OG TRÆNG IGENNEM
Hvis du skal have succes som leder i et nyt job, er det afgørende, at du er realistisk. I sidste ende handler godt lederskab om, hvor god man er til at bruge sit netværk. Du må sætte dig ind i virksomheden, men du må også selv præge den for at trænge igennem. Det er for eksempel ikke hensigtsmæssigt at følge de vante arbejdsgange slavisk, for efter de første 100 dage er det ikke usandsynligt, at du er blevet arbejdsblind. Det må du ikke blive, hvis du er ansat til at udvikle virksomheden. Derfor skal du ikke være bange for at gøre tingene på en ny måde. Husk, at man trænger mindst lige så godt igennem til medarbejderne, hvis man roser, som hvis man dirigerer.

7. VIS, HVEM DU ER
Uanset hvor dygtig og erfaren du er som leder, byder en ny arbejdsplads altid på nye indtryk og udfordringer, som du aldrig har stået i før. Tænk på, hvordan du gerne vil have, at dine ansatte omtaler dig, når du ikke er der. Vil du helst være den benhårde, der kommer ind og udskriger ordrer, eller vil du hellere være den type leder, som medarbejderne føler, at de kan tale med? Uanset hvilken type, du vælger, så husk dine nye kolleger. Spørg ind til dem, og vær åben om, hvordan du har det med dit nye job og med dem. Det nytter under alle omstændigheder ikke noget at holde sig for sig selv, så tal med medarbejderne, og lyt til, hvad de har af tanker om jeres fælles arbejdsplads.

Artiklen har været bragt i Magasinet Lederne, april 2018. Magasinet er Ledernes medlemsmagasin og udkommer to gange årligt.

GODE TIP: Godt fra start i lederjobbet

Klik her hvis du ønsker at se en video, hvor ledelsesekspert Stephen Bruyant-Langer giver flere gode råd til at komme sikkert i gang som leder på en ny arbejdsplads.

Via samme link kan du også downloade guiden "Godt fra start i lederjobbet", som giver dig en række værktøjer til at reflektere over, hvordan du vil gribe dit nye job an og styrke dig selv som leder.

Kilde: Stephen Bruyant-Langer, ledelsesekspert - forfatter til bogen "The Personal Business Plan", som er en guide til et bedre arbejdsliv.