Mit Lederne

Magasinet

Haves: Opsving - Ønskes: Arbejdskraft

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen ser positivt på tre forslag fra Lederne, hvis formål er at tiltrække kvalificerede medarbejdere fra udlandet og hjælpe virksomheder med at udnytte det økonomiske opsving.

Tekst: Søren Ravnsborg     Billede: iStockphoto

Mangel på arbejdskraft - Magasinet Lederne

DET DANSKE SAMFUND står lige nu og så langt øjet rækker med en gigantisk opgave i at skaffe den fornødne arbejdskraft til at dække både det private erhvervslivs og det offentliges behov. Problemet er veldokumenteret fra utallige undersøgelser og fremskrivninger. En ny undersøgelse fra Danmarks Vækstråd/Dream viser, at Danmark risikerer at mangle 85.000 faglærte i 2025.

Efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft er en reel trussel mod muligheden for at fastholde og forstærke den positive gænge, som dansk økonomi og beskæftigelse har befundet sig i gennem de senere år. Og det handler ikke kun om højtuddannede ingeniører og it-specialister, som der ofte er fokus på. Også faglært arbejdskraft vil der i stigende grad være et betydeligt underskud af.

“Det koster vækst og arbejdspladser, hvis vi ikke kan levere den arbejdskraft, der efterspørges. Flere og flere virksomheder siger nej til ordrer, og nogle overvejer at flytte hele eller dele af produktionen til udlandet. Det er alvorligt, og hvis vi ikke kan levere løsninger, bliver det en stopklods for den økonomiske udvikling og i sidste ende finansieringen af velfærden,” siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

Ministeren fremhæver en række nyere initiativer fra regeringens side for at øge arbejdsudbuddet. Der er blandt andet indført kontanthjælpsloft og integrationsydelse, ligesom alle flygtninge nu som udgangspunkt vurderes som jobparate ved ankomsten til Danmark. Desuden præsenterede Troels Lund Poulsen i november i fjor en plan med sigte på at styrke opkvalificeringen af arbejdskraften, og der er et system på vej, som skal måle
kommunernes bestræbelser på at skaffe kontanthjælpsmodtagere og flygtninge i arbejde, så eksemplerne fra de dygtigste kommuner kan være til inspiration og lære for dem med en mindre effektiv indsats.

Download hele "Magasinet Lederne" her

REKRUTTERING I UDLANDET
Mere og målrettet efteruddannelse kombineret med opstramninger i kommunerne er imidlertid en mere langsigtet indsats, som langtfra løser den akutte udfordring, erkender ministeren. Her er han på linje med Henrik Bach Mortensen, direktør i Lederne.

“Det vil tage mange år at få dem, der er på kanten af arbejdsmarkedet, i arbejde. På længere sigt vil det være glædeligt, hvis flere kan samles op og tage faglige erhvervsuddannelser, men vi kommer ikke uden om at skulle tiltrække og rekruttere endnu mere udenlandsk arbejdskraft for at øge produktiviteten, udnytte den medvind, konjunkturerne giver, og ikke tabe opsvinget på gulvet, hvilket er skrækscenariet i den nuværende situation,” pointerer han.

Henrik Bach Mortensen peger på tre greb, der kan tages i anvendelse for at lette virksomhedernes adgang til flere kvalificerede medarbejdere med udenlandsk baggrund:

For det første bør den såkaldte “beløbsgrænse” sættes ned. I øjeblikket indebærer beløbsgrænsen, at mennesker uden for EU kun kan arbejde i Danmark, hvis de har mindst en bacheloruddannelse i bestemte fag, eller hvis de kan skaffe sig et job med mindst 420.000 kroner i lønposen årligt. Det beløb skal sættes ned til 325.000 kroner, foreslår han.

For det andet skal listen over erhverv, hvor der er registreret mangel på arbejdskraft, udvides. Alle stillinger på listen forudsætter en uddannelse på mindst bachelorniveau, og det er for snævert. Det er ikke kun akademikere, det danske arbejdsmarked sukker efter, så også faglærte burde inkluderes på listen.

For det tredje skal Green Card-ordningen (hvor man får opholds- og arbejdstilladelse, hvis man opfylder nogle bestemte krav), genindføres i en forbedret udgave, så faglærte kan tjene point til at opnå arbejds- og opholdstilladelse.

LÆS OGSÅ: "Åge Hareide - den sociale nordmand"

FODSLAG MED POLITISKE BUMP PÅ VEJEN
Troels Lund Poulsen ser overordnet positivt på de tre forslag, men han skal også forholde sig til de politiske realiteter, og hvad der lader sig gennemføre. Spørgsmålet om udenlandsk arbejdskraft er ømtåleligt, der er politisk modstand i Folketinget, og der er en udtalt skepsis i fagbevægelsen, der vil beskytte dansk arbejdskraft. Og netop den ovennævnte ordning med et Green Card blev afskaffet af et flertal uden om regeringen.

“Regeringen vil gerne nedsætte beløbsgrænsen, men vi er afhængige af et flertal i Folketinget, så det kræver, at flere partier tager ansvar. Med hensyn til udvidelsen af positivlisten er jeg ikke afvisende for, at det er noget, vi kan kigge på. Jeg vil med interesse høre nærmere om, hvordan det mere konkret tænkes udformet,” siger han.

Tilkendegivelsen glæder Henrik Bach Mortensen. Der er ingen saglige økonomiske indvendinger mod at gøre alt for at tiltrække både flere faglærte og de højtuddannede, mener han. Han fremhæver, at der er en velkendt positiv afsmitning på almindelige produktionsjob, når nøglepositioner besættes med de rigtige kompetencer:

“Det er en hasteopgave, og den bliver kun vanskeligere af, at også landene omkring os er inde i et økonomisk opsving og derfor har brug for mere arbejdskraft. De står ligeledes med de samme demografiske udfordringer som os i form af mindre ungdomsårgange på vej, så Danmark er ude i en hård konkurrence her.”

Ledernes tre forslag

1. Nedsættelse af “beløbsgrænsen” fra 420.000 til 325.000 kroner for mennesker uden for EU, der ønsker at arbejde i Danmark.

2. Udvidelse af listen over erhverv med mangel på arbejdskraft, så den omfatter faglærte.

3. Genindførelse af Green Card-ordningen i en forbedret udgave, så også faglærte er omfattet og kan optjene point.

Artiklen er udgivet i Magasinet Lederne, april 2018. Magasinet er Ledernes medlemsmagasin og udkommer to gange årligt.

Få Ledernes magasiner på din mobil

Søg efter "Lederne magasiner" i App Store eller Google Play og hent vores app. Så har du altid det nyeste magasin lige ved hånden.