Mit Lederne

Magasinet Lederne efterår 2019

Tema: Bæredygtig ledelse
FN's verdensmål og forbrugernes efterspørgsel efter bæredygtighed stiller nye krav til verdens ledere. Selv om danske virksomheder allerede er godt i gang med at tage ansvar for en bedre verden, har mange svært ved at gennemskue, hvordan de konkret skal gribe opgaven an.

Tekst: Ulla Hinge Thomsen   Foto: Jannick Boerlum, presse/Shutterstock

"Verdens vigtigste plan"

DET ER FN’S 17 VERDENSMÅL BLEVET KALDT, EFTER DE BLEV VEDTAGET PÅ ET FN-TOPMØDE I 2015. De danske forbrugere forventer af virksomhederne, at de leverer på bæredygtighed, og forbrugerne er også villige til at betale for det, viser undersøgelser fra blandt andet kommunikationsbureauet Advice. Efterspørgslen stiller helt nye krav til virksomhedernes strategier – og rekrutteringseksperter såsom Morten Ballisager peger på bæredygtighed som et vigtigt parameter, når det handler om at tiltrække nye talenter.

Verdensmålene har med andre ord skabt et nyt ledelsesparadigme og behovet for en ny slags ledelse, som tager hensyn til bæredygtighed på flere planer. Forventningen om bæredygtig ledelse er både en udfordring og et nyt konkurrenceparameter, og det mærker man også i Ledernes Hovedorganisation. Her har man gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne, hvor knap 70% af danske ledere fortæller, at de arbejder med et eller flere af verdensmålene. 81% af lederne i undersøgelsen mener, at verdensmålene og bæredygtighed generelt vil få større betydning inden for de nærmeste tre år.

”Hos Lederne tror vi på, at ledelse er den menneskelige faktor, der kan være med til at realisere de 17 verdensmål. Bæredygtig ledelse handler om at skabe en udvikling, der ikke bare baserer sig på profit, men som også tænker mennesker, formål og kloden ind i regnestykkerne. I fremtiden kommer vi til at se en ”politisk” erhvervsleder, som skal navigere i et meget større ledelsesrum, der griber ind i centrale samfundsforhold,” siger Bodil Nordestgaard Ismiris, viceadministrerende direktør i Ledernes Hovedorganisation.

”Tiden er inde til, at vi får reflekteret lidt over ledelsesopgaven. Hvis udfordringen er, hvordan vi får sikret de kommende generationers muligheder for et ordentligt liv på kloden, skal vi have bredt vækstbegrebet ud og tænkt klima, livskvalitet, ligestilling, sundhed og natur ind i de ledelsesmæssige kalkuleringer. Set i lyset af, at verdens vigtigste plan først trådte i kraft i 2016, er danske erhvervsledere dog godt på vej,” siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

LÆS OGSÅ: Temaet for magasinet Lederne forår 2019: Digital ledelse

hvad fremtiden kræver

Undersøgelsen viser til gengæld også, at Danmarks ledere møder en del forhindringer i arbejdet med bæredygtighed. Særligt manglende viden om verdensmålene, manglende konkrete råd, begrænset strategisk forankring og et etisk værdigrundlag – både fra topledelse og bestyrelser – er noget af det, respondenterne i undersøgelsen udpeger som de helt store forhindringer for at arbejde mere med verdensmålene.

”Undersøgelsen viser, at der er et stykke vej, før bæredygtighed bliver en essentiel del af alle ledelsesmæssige beslutninger, og at der er et behov for, at topledelsen og særligt bestyrelserne skal træde mere i karakter,” siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Det tyder dog på, at bæredygtighed og bæredygtig ledelse vil blive en endnu større del af danske lederes og virksomheders DNA i fremtiden. I undersøgelsen svarer 61%, at de forventer, at deres virksomhed inden for de næste tre år i højere grad end i dag vil arbejde med FN's verdensmål.

4 bæredygtige virksomheder

Mange nye virksomheder har bæredygtighed som en del af DNA’et fra start. Men flere etablerede virksomheder har også sadlet om. 

Vi har spurgt fire virksomheder om deres vigtigste erfaringer – fra energi-mastodonten Ørsted til startup’en To Good To Go.

"Vores mål ræsonnerer godt med folks indre værdier"

Annemarie Meisling, Senior Director for Sustainability, External Affairs & Communication, Chr. Hansen.

Læs hele interviewet Annemarie Meisling

Hvordan kan I mærke, at der er et nyt paradigme på spil i forhold til bæredygtighed?
”Der er nærmest sket en revolution inden for de sidste to år, hvor virksomheder, politikere, investorer og forbrugere er begyndt at tage det ind. Jeg har selv arbejdet med bæredygtighed i 15 år, og i mange år betød det at arbejde sammen med ”dem, der gad”. Nu gider alle. For bare ti år siden tænkte man 'inside- out' og satte virksomheden i midten og stakeholders udenom, når man lavede stakeholder-maps. I dag er det ændret, og virksomhederne tænker 'outside-in' og sætter udfordringen i midten: Hvad er det
for globale problemstillinger, hvor vi kan bidrage? Det er det, jeg vil kalde globalt ledelsesansvar.”

Hvilken betydning har FN’s verdensmål haft for udviklingen generelt?
”De har været virkelig gode til at konkretisere verdens udfordringer og gøre det tydeligere, hvor den enkelte virksomhed kan gøre en forskel. Der er blevet skabt et bæredygtigt sprog, som er globalt. Virksomheder kan jo godt lide langsigtede og konkrete mål. Chr. Hansens strategi er overordnet koblet op på FN’s verdensmål 2 (Stop sult), 3 (Sundhed og trivsel) og 12 (Ansvarligt forbrug og produktion). Vi har målt, hvordan alle vores 3.000 produkter bidrager til mål 2, 3 og 12 og kan konkludere, at 82% af vores samlede omsætning bidrager til disse tre mål.”

Hvad betyder bæredygtighed for jeres ledere?
”Vi har et nyt ledelsesprogram, Connect to You, som alle ledere skal igennem. Det varer en uge og handler om at forstå sig selv og andre – at kunne se det skønne i det unikke, også i forhold til medarbejdere. Det er socialt ledelsesansvar i min optik, og diversitet er et vigtigt omdrejningspunkt. På det, man kunne kalde individuelt ledelsesansvar, er det vigtigt, at lederne forstår medarbejdernes egne værdier, og hvordan de hænger sammen med virksomhedens. Autoritativ ledelse er ikke bæredygtig. Medarbejdere i dag kræver at have hjertet med, og der står bæredygtighed stærkt.”

Chr. Hansen har eksisteret siden 1874 og producerer fødevareingredienser, herunder bakterier, som kan reducere madspild ved at forlænge ferskvarers holdbarhed. I 2019 blev virksomheden kåret til verdens mest bæredygtige virksomhed af den canadiske analysevirksomhed Corporate Knights. Chr. Hansen har over 3.000 ansatte i mere end 30 lande. Virksomheden er børsnoteret og omsatte for 1,1 mia. EUR i regnskabsåret 2017/18.

"Ambitiøse mål strækker organisationen til at finde nye løsninger"

Filip Engel, Vice President for Sustainability, Public Affairs, Global Branding & Marketing, Ørsted.

Læs hele interviewet Filip Engel

Hvordan kan I mærke, at der er et nyt paradigme på spil i forhold til bæredygtighed?
”Det kan vi mærke på alle fronter og fra alle interessenter: Vores investorer stiller stadig flere spørgsmål til og bliver mere interesserede i at investere i bæredygtighed. Dygtige talenter, som vi gerne vil rekruttere, kigger mere og mere efter, om virksomheder også gør det godt på bæredygtighed. Og det politiske lag anerkender os for det, vi gør og allerede har gjort i ti år. Vi arbejdede jo med FN’s verdensmål 7 (Bæredygtig energi) og 13 (Klimaindsats) længe før, de blev formulerede. I dag er det simpelthen mindre accepteret ikke at bidrage positivt til at gøre verden til et bedre sted.”

Hvad betyder det nye paradigme for jeres udvikling som virksomhed?
”Vi har som vision, at vi vil bidrage til at bygge en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Når man sætter et ambitiøst mål, fremmer det innovation og nytænkning. Dengang vi startede omstillingen i 2008, satte vi det mål, at 85% af energien skulle være grøn i 2040. Det mål har vi nået nu – 20 år før tid. Fordi vi strakte organisationen med vores ambitiøse mål, tvang vi den på en måde til innovation og nytænkning.”

Hvad betyder det for jeres ledere?
”Mere fokus på bæredygtighed betyder, at lederne skal være bedre til at lytte til deres omgivelser og til deres organisation. Til omgivelserne, fordi ens eksterne interessenter er en vigtig kilde til at forstå, hvor man skal styrke sit fokus på bæredygtighed, og hvordan man kan gøre det. Og til sin organisation, fordi måden, man udvikler sin organisation på, skal være bæredygtig. Samtidig skal lederne være gode til at mærke, hvordan deres afdeling har det. En forandring kan hurtigt skrue tempoet i vejret, og der skal du kunne mærke, om organisationen kan bære.”

Hvordan klæder I lederne på til at håndtere udfordringerne?
”Vi investerer i interne lederprogrammer skræddersyet til niveau og funktion. Den løbende forandring er nok den største udfordring. Du skal vide, hvornår du skal skrue op og ned, hvordan du sætter et hold med de rigtige kompetencer, og du skal hele tiden kommunikere, hvilken vej du går. Og så er det vigtigt, at du er god til at lytte efter, hvor verden er på vej hen. Selv om du sætter et mål for, hvor du skal være om ti år, er det nødvendigt løbende at vurdere, om det er rigtigt, og om du skal justere enten målet eller dine handlinger for at nå det – eller gøre noget helt andet.”

Ørsted udvikler, opfører og driver landvindmølleparker, havvindmølleparker, bioenergianlæg og innovative løsninger, som omdanner affald til energi, og forsyner sine kunder med intelligente energiprodukter. Ørsted blev den fjerdemest bæredygtige virksomhed i verden i 2019-udgaven af Corporate Knights’ Global 100-indeks over de mest bæredygtige selskaber i verden. Selskabet har 6.200 medarbejdere og omsatte i 2018 for 76,9 mia. kr.

"Purpose er svært at målsætte"

Varan Pathmanathan, stifter og direktør, MakeImpact

Læs hele interviewet Varan Pathmanathan

”MakeImpact hjælper folk i gang med at investere i virksomheder, der støtter de 17 verdensmål, så vi løfter i flok for at gøre verden til et bedre sted via bæredygtige investeringer. Da vi er i opstartsfasen, er det ikke lønnen, der trækker, men at vores unge frivillige kan komme til at arbejde med noget, der giver mening for dem. De unge venter ikke med at starte deres bæredygtighedsrejse, som de tidligere generationer måske gjorde, det skalgive mening med det samme. De gider ikke bruge halvdelen af deres arbejdsliv på at nå en
bestemt position, men vil have den magt, der ligger i at forandre verden.

Som leder af millennials er det derfor ikke nok, at jeg har en masse rugbrødsarbejde, jeg gerne vil have lavet, hvis de ikke kan se meningen med det. Jeg vil også gerne kunne spørge hver enkelt, hvordan MakeImpact kan hjælpe dem på deres personlige og faglige rejse. Udfordringen er, at det tager tid. Jeg er nødt til at fortælle de unge, at vi ikke kan ændre verden i morgen, men vi kan starte en rejse. Selv om verdensmålene er totalt hypet lige nu, skal det udmøntes i noget konkret. Purpose er også svært at målsætte, så vi skal hele tiden sætte små delmål, som vi arbejder meget specifikt med, og vi skal huske at fejre de små sejre.”

MakeImpact er en investeringsapp, der matcher brugere med virksomheder, som arbejder konkret med FN’s verdensmål, så de via deres egen bank kan investere i virksomheder, der matcher deres egne værdier. Appen er gratis, så det er idéen, at MakeImpact på sigt skal tjene penge på at hjælpe bankerne med at fastholde kunder, der ønsker at investere bæredygtigt.

"Vi er her for at stoppe madspild"

Mikkel Fog Holm-Nielsen, landechef, Too Good To Go

Læs hele interviewet Mikkel Fog Holm-Nielsen

”Vi er her for at stoppe madspild. Det er vores formål og vores forretning, og ingen af delene kan eksistere uden det andet – hver gang en forbruger redder et måltid ved at bruge vores app til at købe det billigt, så restauranten eller bagere ikke smider det ud, tjener vi penge. Paradokset er, at hvis vi lykkes, skal vi fyre os selv. Formålet gør det nemt at være leder. Når jeg skal prioritere mit salgsteams tid, er det nemt at vælge mellem, om de skal kontakte en slikbutik eller en buffetrestaurantkæde først, for restauranterne smider meget mere mad ud.

Jeg betvivler aldrig en beslutning eller et ønske fra en medarbejder, for jeg ved, hvorfor de er her. Det er nemt at stole på nogen med samme formål, og der sker magiske ting, når vi slipper så engagerede mennesker løs. Deres største frustration er ofte, at de ikke gør nok.

Det er da privilegeret!

Vi har nemt ved at rekruttere talent, fordi kandidaterne søger en mening i deres arbejdsliv. Samtidig kræver de af os som ledere, at vi ikke kører i firehjulstrækker, og at vi betaler aflad for vores flyrejser i form af plantet skov. Vi er nødt til at være autentiske. Som leder skal jeg først og fremmest selv tro på formålet og blive ved med at italesætte det over for medarbejderne, så vi bevarer vores DNA.”

Too Good To Go startede som en app, der forbinder forbrugerne med virksomheder, som har mad tilovers – maden kan købes billigt, så madspild undgås. I dag er der også en webshop og en fysisk shop, og virksomheden er aktiv i 11 lande og har 300 ansatte.

Vil du styrke din karriere?

Bliv medlem af Danmarks eneste a-kasse og faglige organisation med fokus på ledelse og få en lang række fordele:

  • En professionel sparringspartner
  • Netværk og sparring for ledere
  • Attraktiv lønsikring – på op til 90% af din løn
  • 93% medlemstilfredshed

Ring og meld dig ind på 32833229

Eller bestil et opkald - vi ringer til dig hurtigst muligt.