Mit Lederne

Magasinet Lederne efterår 2018

Led dit sind, så kan du lede mennesker

Han er bestsellerforfatter hos Harvard og efterspurgt af verdens førende topchefer, ja sågar Dalai Lama. Og så er han dansk. Mød her Rasmus Hougaard, der har skrevet bestsellerbogen “The Mind of the Leader”, og bliv klogere på hans ledelsesmodel.

Foto: Rune Lundø, Franne Voigt & Scanpix

Rasmus Hougaard, Magasinet efterår 2018, Led dit sind, tema

En lang række Fortune500-topchefer er vilde med Rasmus Hougaard – og ikke mindst hans ledelsesprincipper. Dalai Lama inviterede ham på besøg tidligere på året. Og Thinkers50 har ham under radaren på den prestigiøse Radar List. Der er rift om den danske ledelsesrådgiver, og hans bog “The Mind of the Leader”, der er udgivet af Harvard Business Review Press, er en af forlagets mest forudbestilte ledelsesbøger. Topchefer som Arianna Huffington og Christian Stadil lovpriser bogen, Microsoft, Accenture, Cisco og en lang række andre virksomheder har ofte bud efter Hougaards ledelseskurser, og også Tibets åndelige leder, Dalai Lama, omtaler “The Mind of the Leader” med ros.

Mindfulness giver dig mulighed for at være til stede og opmærksom på, hvad der virkelig motiverer de mennesker, du leder

Rasmus Hougaard

Bogen er skrevet på baggrund af et treårigt forskningsprojekt med 35.000 ledere, heriblandt med 250 topchefer fra verdens største selskaber. Rasmus Hougaard, der også er stifter og direktør i Potential Project International, hvis 250 internationalt ansatte arbejder med ledelsesudvikling og mindfulness i virksomheder i det meste af verden, ville finde ud af, hvad fremtidens leder skal udvikle hos sig selv.

LÆS OGSÅ: PORTRÆT AF MARGRETHE VESTAGER

Ifølge den danske ledelsesekspert har fremtidens ledere brug for at fokusere på mennesker frem for systemer. Mennesket skal simpelthen i centrum. “Du skal være et godt menneske for at være en god leder. Din vigtigste opgave er at hjælpe dine medarbejdere med at finde mening i arbejdet, skabe menneskelige relationer og true happiness, altså en ægte følelse af lykke,” siger Rasmus Hougaard til magasinet Lederne.

rasmus Hougaard, mindfulness, magasinet

VÆR OPMÆRKSOM, USELVISK OG OMSORGSFULD
Rasmus Hougaards ledelsesprincipper består af tre grundsten: Mindfulness, selflessness og compassion. De tre grundsten udgør tilsammen “MSC-modellen”, og ved at praktisere dem kan du blive en endnu bedre leder i fremtiden, siger Rasmus Hougaard. “Mindfulness giver dig mulighed for at være til stede og være opmærksom på, hvad der virkelig motiverer de mennesker, du leder. Uselviskhed hjælper dig til at træde til side og give den plads og støtte, disse mennesker skal bruge for at trives. Og medfølelser skaber relationer på et reelt menneskeligt plan og viser, at du har andres bedste interesse for øje [...] Det skaber en stærk følelse af mening, ægte lykke, forbundethed og medinddragelse,” skriver Rasmus Hougaard i bogen “The Mind of the Leader”.

RASMUS HOUGAARD PÅ LEDELSENS DAG 2018

Rasmus Hougaard var keynote speaker til Ledelsens Dag 2018 – Danmarks største lederkonference.
Her fortalte han om sit syn på god ledelse og kom med praktiske værktøjer til, hvordan du bruger mindfulness til at blive en bedre leder.

Læs mere på Ledelsensdag.dk

Hver morgen sætter han sig som det første på en stol i det værelse, han nu vågner i – hvad end det er i et af sine to hjem i henholdsvis Nordsjælland og New York eller på et af de hotelværelser, han jævnligt overnatter på, når han rejser verden rundt for at undervise i Potential Projects ledelsesmodel. De næste 40 minutter går med mindfulness-meditation og refleksion over sine egne værdier som leder. I en verden, der bliver stadig mere digital og mobil – og mere ustabil – er det vigtigere end nogensinde, at ledere har et stabilt sind, mener Rasmus Hougaard, og han anbefaler derfor, at ledere bruger mindst 10 minutter hver dag på mindfulness-øvelser. Resultatet vil være en øget opmærksomhed, der fører til bedre beslutninger, mener han. “Mindfulnesstræning er for hjernen, hvad fitness er for kroppen. Det ændrer helt fysisk vores hjerne på en måde, der gør, at vi kan opfatte verden uden at være styret af pludselige følelser og automatreaktioner.”

LÆS OGSÅ: KOM PÅ MINDFULNESS-KURSUS MED THE POTENTIAL PROJECT HOS LEDERNES KOMPETENCECENTER

Om Potential Projects

Potential Project er en global virksomhed med fokus på ledertræning, organisationsudvikling og forskning præsenteret i cirka 30 lande med 450+ kunder. Potential Projects arbejde går ud på at hjælpe virksomheder med at øge performance, innovation og resiliens gennem mindfulness og andre praksisser funderet i neurovidenskab og forskning.

Læs mere på Potentialproject.com

FÅ KONTROL MED DIT EGO
En helt afgørende egenskab for en leder er uselviskhed, mener han. “Som leder er din opgave at få andre til at skinne og få hele organisationen til at trives. Det handler ganske enkelt ikke om dig. Og hvis dine folk ved, at du ikke arbejder ud fra snævre egeninteresser, men helt oprigtigt vil dem det godt, så får de tillid til dig,” siger Rasmus Hougaard. Han anbefaler desuden, at ledere slutter arbejdsdagen med at tænke over, hvilke tre personer der var med til at gøre dem succesfulde den dag. Ydmyghed er nemlig en væsentlig ingrediens i at være en god leder, og det hænger sammen med den tredje værdi, der kendetegner den gode leder: medfølelse.

Medfølelse er at have oprigtigt gode hensigter for andre. Det er intentionen om at være til gavn for dem, man omgiver sig med, og ønsket om at afhjælpe deres problemer

Rasmus Hougaard

Når du som leder viser medfølelse over for dine medarbejdere, vil de automatisk stole mere på dig. Det skaber bedre samarbejde, mere tillid og stærkere engagement, fordi de føler sig værdsatte, forklarer Rasmus Hougaard. “Det handler grundlæggende om, at du som leder skal behandle dine medarbejdere, som var det din familie. Hvordan ville du lede din virksomhed, hvis det var dine børn eller søskende, der arbejdede der? Jeg kan garantere for, at mange umenneskelige arbejdsgange ville forsvinde med den indstilling.” Som leder kan du være nødt til at tage beslutninger, der er dårlige for den enkelte medarbejder, men gode for den samlede organisation. Men det er ikke en modsætning, forklarer Rasmus Hougaard. “Som leder er ens primære interesse at sikre helheden, organisationens bedste. Men vi skal stadig tage hensyn til den enkelte. Det betyder for eksempel, at hvis vi skal afskedige nogen, så sker det med så meget hjerte og omsorg som overhovedet muligt. At man ikke bare får HR til at give beskeden, men at man mander sig op og forklarer det ærligt og respektfuldt ansigt til ansigt,” siger Rasmus Hougaard.

Sådan kommer du selv i gang med mindfulness:

Bare én daglig mindfulness-session kan hjælpe dig til at blive mere opmærksom, uselvisk og medfølende som leder, siger Rasmus Hougaard. Her er en enkel metode til at komme i gang.

  • Sæt en timer på 10 minutter.
  • Sæt dig komfortabelt på en stol med ret ryg.
  • Slap af i hals, skuldre og arme. Luk øjnene og ånd ind gennem næsen. Tillad hele kroppen at slappe af. Lad dit sind slappe af.

  • Fokusér på din vejrtrækning. Observér, hvordan det føles, når du ånder ind og ud. Forsøg ikke at kontrollere vejtrækningen eller ændre på noget. Du skal bare mærke det, som er.
  • For at hjælpe dig med at fokusere på vejret, tæller du ved udgangen af hver udånding langsomt op til 10 og derefter ned til 1.
  • Du vil blive distraheret undervejs – af lyde, følelser og tanker. Se det som en venlig påmindelse om, at du skal fokusere på dit åndedræt igen.
  • Når tiden er gået, vender du tilbage til din almindelige hverdag. Sæt dig for at gentage øvelsen en gang om dagen.

DET HELE STARTER INDE I DIG SELV
Ifølge Rasmus Hougaard skal mindfulness, uselviskhed og medfølelse udøves på tre planer: hos dig som leder, i den personlige kontakt med dine medarbejdere og i organisationen som helhed. Men fundamentet for ledelse må altid være, at den enkelte leder er opmærksom på sig selv.

“Vores sind former vores tanker, og vores tanker former vores liv og livet for dem, vi leder. Hvis vi ikke kan lede vores sind, så kan vi til en vis grad heller ikke lede vores liv – og da slet ikke andre mennesker,” siger han.

Ved at være bevidst om dit eget sind og tanker kan du som leder også undgå at træffe beslutninger på autopilot. Og du bliver mere bevidst om de signaler, du sender til dine medarbejdere.

“Der er god, solid forskning, som viser, at hvis du er et godt menneske og leder med dine gode egenskaber, så får du gode resultater. Vi vil alle sammen være lykkelige og lave noget, der er meningsfuldt – uanset om vi arbejder i en lagerhal eller på et kontor.”

LÆS OGSÅ: LEDELSE I DAG-ARTIKLEN "LEDELSE MED COMPASSION KRÆVER MOD"


CASE: LEGO - "MINDFULNESS GØR OS MERE EFFEKTIVE"

Loren Shuster, magasinet efterår 2018, lego

Kort Q&A med Loren Shuster, chief people officer i Lego Group med ansvaret for HR i hele organisationen og tidligere managing director i Google. Han har brugt mindfulness som ledelsesværktøj siden 2011.

Hvordan bruger du selv mindfulness som leder? Jeg mediterer mellem 20 og 40 minutter hver dag. Og så har jeg forskellige tools and tricks, som jeg
bruger i løbet af arbejdsdagen. På vej ind til et nyt møde tager jeg ofte de sidste ti skridt meget, meget bevidst. Mærker, hvordan fødderne rammer gulvet, hvilken farve døren har, hvad lugter her af? Det giver en ro og rydder hovedet, så jeg kan være opmærksom der, hvor jeg træder ind. Det hjælper også med at slippe det, der er sket tidligere på dagen.

Ændrer mindfulness på den måde, du er leder på? Jeg bliver mere tilstedeværende, mere engageret og mere omsorgsfuld i mødet med mine kolleger. Det gælder selvfølgelig ikke altid – som alle andre kan jeg også blive kort for hovedet – men det forbedrer ganske enkelt kvaliteten af mit møde og engagement med andre mennesker.

Bruger I også mindfulness mere organisatorisk i Lego?
I mit eget ledelsesteam indleder vi alle ansigt til ansigt-møder med 15 minutters mindfulness. Det kan lyde flippet, men jeg har en klar oplevelse af, at det gør os mere effektive som team. Vi får større fokus og forståelse for hinanden, og dermed bliver vi også mere åbne over for hinandens idéer og tanker. Mere bredt har vi for nylig afsluttet et pilotprojekt, hvor over 100 Lego-medarbejdere fra Billund var igennem et mindfulness-forløb over otte uger. Det har virket så godt, at vi nu også breder forløbet ud til vores organisationer i London, USA og Singapore.

Hvilken effekt har det pilotprojekt haft?
I de undersøgelser, vi lavede før og efter forløbet, svarede 94 procent af deltagerne, at de havde lært vigtige metoder, som de forventer fortsat at bruge. Deres selvrapporterede evne til at fokusere er steget med 30 procent, evnen til at prioritere opgaver med 25 procent og følelsen af emotionel balance med 26 procent. Medarbejdernes emotionelle balance …hvorfor er det overhovedet vigtigt at beskæftige sig med som leder? Vi er en familieejet organisation, der har omsorg som en kerneværdi. Alt, hvad vi gør, er inspireret af børn. Når de føler sig trygge og trives, er de også nysgerrige, udforskende og legende. Det samme gælder for medarbejderne i Lego. Det skal være et godt og psykisk trygt sted at være.

Hvornår begyndte du at arbejde med mindfulness som ledelsesværktøj?
Min personlige rejse med mindfulness begyndte helt tilbage i 1999. Jeg var på et ti-dages kursus og blev fuldstændig fascineret, fordi jeg på den korte tid oplevede, at mit sind blev roligt og fokuseret på en måde, jeg aldrig havde oplevet før. Men dengang var mindfulness og meditation ikke helt accepteret, og da slet ikke i en organisatorisk sammenhæng. Det ændrede sig, da jeg kom til Google. Det er en progressiv arbejdsplads, der var blandt de første til at
arbejde med corporate mindfulness, og der havde jeg mulighed for at eksperimentere med metoden som ledelsesværktøj.

LÆS OGSÅ: HENT MINDFULNESS-ØVELSER HER PÅ LEDERNE.DK

Tre internationale topchefer, der også bruger mindfulness

Jack Dorsey, CEO for Twitter og Square

“Jeg står op klokken fem og mediterer i 30 minutter hver dag … Målet er at opbygge en fast rutine, hvor jeg gentager det samme hver eneste dag. Det skaber en stabil sindstilstand, som gør mig mere effektiv, når jeg skal reagere på noget uforudset.”

Padmasree Warrior, CTO i Cisto Systems

“Det er næsten som en reboot af din hjerne og din sjæl. Det gør det så meget roligere, når jeg skal svare på e-mails senere på dagen.”

Dominic Barton, CEO i McKinsey & Company

“Når jeg er sammen med mennesker i løbet af dagen, er jeg fokuseret, jeg er til stede sammen med dem …Hvis du ikke er fokuseret, hvis du ikke er til stede, er det demotiverende for andre. De mister motivation. Hvis du ikke er til stede, kan du lige så godt lade være med at holde møder.”