Mit Lederne

Magasinet Lederne efterår 2018

Ledelse skal på skemaet

Tre forslag fra Lederne kan styrke erhvervsuddannelserne og gøre dem mere attraktive, så vi sikrer faglært arbejdskraft i fremtiden. De to tidligere undervisningsministre Bertel Haarder og Christine Antorini bakker op.

Tekst: Malene Mølgaard        Foto: Scanpix og iStockphoto

Erhvervsuddannelse

Der skal iværksætteri og ledelse på skemaet, hvis erhvervsuddannelserne skal tiltrække flere unge. Og det skal de. Ifølge Danmarks Vækstråd er der nemlig udsigt til, at alt for mange vælger videregående uddannelser med tvivlsomme jobudsigter, mens manglen på faglært arbejdskraft allerede er stor og ventes at stige, så vi kan komme til at mangle 85.000 faglærte i 2025.

Derfor indførte Folketinget en reform i 2015 med det mål, at hver fjerde elev fra folkeskolen skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020. Men det er stadig kun knap hver femte af 9.- og 10.-klasses-eleverne, som vælger en erhvervsuddannelse.

Derfor har Lederne taget initiativ til tre konkrete forslag, som skal få flere unge – og især unge kvinder – til at vælge en erhvervsuddannelse.

“Lederne kan bidrage med et fokus på iværksætteri og ledelse, som ikke var taget med i det omfang, som det burde. Vi synes, man burde tænke ind, hvad der er særligt tiltrækkende for at få de unge til at uddanne sig til job i den private virksomhedssektor, hvor den største del af beskæftigelsesvæksten ligger de kommende årtier. Det er blandt andet muligheden for at starte selv eller blive leder,” siger Henrik Bach Mortensen, direktør i Lederne.

Derfor er der brug for ændringer på erhvervsuddannelserne ved at styrke fokus på iværksætteri og ledelse som fag, lyder det fra Lederne. “Der er brug for iværksætterånd og ledelseskvalifikationer hos alle dem, som bevæger sig ud i det private erhvervsliv og skal være med til at skabe vækst,” siger Henrik Bach Mortensen.

Tre forslag fra Lederne, som kan styrke erhvervsuddannelserne

Fokus på iværksætteri

Fire ud af ti iværksættere er faglærte. Derfor bør iværksætteri gøres til en del af erhvervsuddannelsernes faglighed.

Ledelse som fag

Mange faglærte får på et tidspunkt en lederfunktion og har brug for grundlæggende ledelsesredskaber. Derfor bør ledelse som fag indgå i erhvervsuddannelserne med for eksempel projektledelse, ejerledelse og ledelse af innovationsprocesser.

Større appel til kvinder

Særligt inden for byggeri og tekniske erhvervsuddannelser er mere end 90 procent mænd. For at sikre bedre kønsfordeling skal fagene tilføres mere vægt på design, kreativitet og innovation.

KØBMANDSKAB OG KARRIERE
Og faktisk er ledelse og iværksætteri præcis, hvad mange unge efterspørger. Ifølge Lederne har hver femte blandt de 18-30-årige ambitioner om en dag at blive leder, og to ud af tre elever på erhvervsuddannelserne anser det som vigtigt, at de på sigt kan blive selvstændige. For mange af dem bliver den drøm også virkelighed, da fire ud af ti iværksættere i Danmark er uddannet fra en erhvervsskole.

Derfor er Ledernes udspil en rigtig god idé ifølge tidligere undervisningsminister Bertel Haarder (V). “Det er vigtigt, at erhvervsuddannelserne ikke bliver rene lønmodtageruddannelser, men at eleverne opdager, hvor mange muligheder de åbner. Når rigtig mange med den baggrund bliver selvstændige, så er det oplagt at satse mere på iværksætteri i uddannelserne, ligesom det også er vigtigt at ruste eleverne på erhvervsuddannelserne til lederjob,” siger Bertel Haarder, som længe har savnet mere købmandskab i undervisningen.

LÆS OGSÅ: Artikel: Haves: Opsving - Ønskes: Arbejdskraft
Christine Antorini (S) var undervisningsminister, da Erhvervsuddannelsesreformen fra 2015 blev forhandlet og vedtaget med bred opbakning i Folketinget. Hun er også begejstret.

“Jeg synes, Ledernes udspil er spændende, fordi det har det, der mangler for, at flere får lyst til at søge den vej. Det ene er fokus på, at flere kvinder vælger de tekniske uddannelser, for desværre er håndværk og industri ret kønsopdelte. Tænk, hvis flere dygtige kvinder vil gå den vej!” siger hun og fortsætter: “Og så er der temaer, der ikke har været nok fokus på, da vi diskuterede reformen: Med en erhvervsuddannelse kvalificerer du dig til at kunne søge et godt arbejde med det samme, du kan blive selvstændig eller gå karrierevejen og blive leder. Det er en fed dimension, vi ikke har fået fortalt nok om, at den erhvervsfaglige vej også kan,” siger Antorini og understreger, at det 21. århundredes kompetencer og discipliner som projektledelse, entreprenørskab og samarbejdsformer slet ikke har været tænkt tilstrækkeligt ind i erhvervsuddannelserne.

LEDELSE ALLE STEDER
De to tidligere ministres opbakning til Ledernes tre initiativer glæder Henrik Bach Mortensen, som håber, at blåstempling fra to meget markante politikere på området vil øge lydhørheden både hos politikere og forældre til unge, som skal vælge uddannelse.

“Der er brug for at ændre den måde, erhvervsuddannelserne opfattes på. Mange forældre tror, at den største gave, de kan give deres børn, er at lede dem til gymnasiet, men rigtig mange unge mennesker kunne få sig en brillant karriere, højere løn og komme hurtigt i job ved at tage en erhvervsuddannelse,” siger Henrik Bach Mortensen og understreger:

“Der indgår ledelse i næsten alle roller og opgaver i samfundet i dag – også selv om man ikke formelt er leder eller har ansvar for en C20 virksomhed. Alle har behov for at lære om organisering af samarbejde, hvordan man leder et team og at kunne stå i spidsen for et projekt. Den tænkning vil vi også gerne have ind på erhvervsuddannelserne.