Mit Lederne

Magasinet Lederne efterår 2018

Sådan udvikler du dig til næste ledelseslag: 5 niveauer

Ledelsesopgaven kræver forskellige kompetencer – om du er afdelingsleder eller direktør. Claus Elmholdt, ekspert i ledelsespsykologi, giver her gode råd til, hvordan du kvalificerer dig til det enkelte ledelsesniveau, og hvad du skal være særligt opmærksom på, når du skifter til et nyt.

Tekst: Lone Schrøder Jeppesen     Foto: shutterstock

Dit næste ledelseslag, magasinet Lederne efterår 2018

FRA FAGLIG LEDER TIL LEDER MED PERSONALEANSVAR
Du skal sørge for fortsat at opdatere dig inden for dit fag og samtidig udvikle din ledelsesidentitet. Det er vigtigt at have en høj faglighed inden for dit erhverv, for den skal du kunne sætte i spil i forhold til at coache medarbejderne, tydeliggøre opgaven og skabe rammerne for god performance. Du skal samtidig fokusere mindre på at skabe værdi gennem din egen præstation, for nu skal du til at lykkes gennem andre. Du får budgetansvar og retten til at hyre og fyre.

Identitetsmæssigt skal du også forberede dig på en anden rolle, og for at lykkes i den rolle er det vigtigt, at du gør dig bevidst, at du har en magt over andre. Og den magt skal du tage på dig på godt og ondt. Der følger et etisk ansvar med at holde en del af et andet menneskes liv i dine hænder. Og samtidig har du også et medansvar for organisationens ve og vel.

 • Hold dig fagligt ajour.
 • Udvikl dit ledelsesrum.
 • Fokusér på at skabe værdi gennem andre.

Om niveauerne

Leadership Pipeline-modellen beskriver syv ledelsesniveauer og de kompetencer, det kræver at mestre hvert enkelt niveau. Claus Elmholdt, ph.d. fra Aalborg Universitet og faglig direktør i konsulenthuset LEAD, har oversat modellen til fem ledelsesniveauer, der passer til en dansk sammenhæng. Han tilføjer desuden bestyrelsesrollen som det femte ledelsesniveau.

Her er hans bedste råd til at udvikle dig på dit nuværende ledelsesniveau – og til hvad du skal være opmærksom på, hvis du vil skifte til et andet niveau.

FRA LEDER AF MEDARBEJDERE TIL LEDER AF LEDERE – FOR EKSEMPEL AFDELINGSLEDER
Kompetencer i coaching og kommunikation bliver endnu vigtigere, når du skal lede et lederteam og vise, hvor I skal hen. Du får ansvar for en større portefølje – det kan for eksempel være hele produktionsafdelingen, der består af enheder med hver deres leder.

Ledelsesopgaven går ud på at få sammensat, udviklet og drevet de enkelte enheder og få dem forbundet på tværs af organisationen og gjort det tydeligt, hvad de enkelte enheder skal lykkes med. Kompleksiteten stiger, og du skal turde slippe noget kontrol og styring. Du skal aflære at gå ind i opgaverne og løse dem selv, for der er ikke længere tid til at gå ned i detaljerne.

Det er vigtigt at give de enkelte ledere plads til selv at positionere sig i rollen som leder. Du skal forstå det sprog, som direktionen taler og være i stand til at oversætte og konkretisere strategien, så lederne kan omsætte den til handleplaner, KPI’er og nøgletal, som skaber mening og motivation i afdelingen.

 • Forstå, oplev og identificér dig selv som leder.
 • Slip driften.
 • Brug tiden på strategisk arbejde og coaching af dine ledere.

LÆS OGSÅ: TEMAET 'MIND OF THE LEADER'

At lede ledere, magasinet efterår 2018

FRA LEDER AF LEDERE TIL DIREKTØR
For at avancere til posten som direktør skal du mestre strategiarbejdet, for du bliver en del af topledergruppen med reference til virksomhedens CEO. Du er klar til at tage magten på dig og dermed også indstillet på at tage et større helhedsansvar og ofre de mange timer, det kræver. Analytiske færdigheder vægter tungere, for du skal for eksempel kunne arbejde med et visionært og langsigtet perspektiv, overskue kompleksiteten og samtidig være til stede nu og her.

Puds dine retoriske færdigheder af, for det er direktørens opgave at stille sig op på ølkassen i kantinen og levere en visionær og karismatisk tale om, hvor virksomheden er på vej hen, og hvad det betyder for medarbejderne. På det personlige plan skal du have et stærkt drive.

Dine ambitioner må ikke være drevet af egoisme, men et ønske om at være en teamplayer, der vil vinde på organisationens vegne. Det betyder så også, at du skal have mod til at træffe beslutninger, der sætter medarbejdernes interesser i anden række – eksempelvis i en fyringsrunde. Inden du går efter jobbet, skal du gøre dig dine personlige ledelsesværdier bevidst og vurdere, om de vil matche med kulturen i virksomheden.

 • Styrk dine strategiske og analytiske evner.
 • Tænk langsigtet, men hold samtidig blikket på fremdriften her og nu.
 • Sæt organisationens mål over dine egne personlige ambitioner.

LÆS OGSÅ: LEDELSE I DAG-ARTIKLEN "FÅ DIT BUDSKAB IGENNEM"

FRA DIREKTØR TIL CEO
Karriereskridtet til topleder handler mere om værdier og mindset end om færdigheder. Som CEO skal du engagere dig i langsigtede visioner og have et globalt udsyn uden at miste fokus på optimering af forretningen og indtjeningen.

Du er den øverst ansvarlige for virksomheden og den, som medarbejdere, kunder, leverandører, fagforeninger, bestyrelsen og pressen kigger på. Kommunikation spiller derfor en større rolle både indadtil og udadtil, og det lægger et pres på dig, så på det personlige plan skal du være følelsesmæssigt robust. Du må ikke vakle i din beslutning om for eksempel at flytte arbejdspladser til udlandet, og du skal kunne stå i det stormvejr, det vil give, når du skal forklare, hvorfor det er nødvendigt.

Det er desuden din opgave at etablere en tillidsfuld og tæt samarbejdsrelation med bestyrelsen. På dette niveau skal du formå endegyldigt at slippe den sidste rest af faglig og følelsesmæssigt engagement for enkelte produkter eller et bestemt fagområde for at kunne hellige dig ansvaret for helheden.

 • Genopfind dig selv som topleder, der skaber resultater gennem organisationen.
 • Tænk langsigtet, visionært og globalt.
 • Slip darlings – produkter og fagområder – der før havde din særlige opmærksomhed.

FRA CEO TIL EN BESTYRELSESPOST
En masse erfaring fra leder- og direktørstillinger er en god ballast i forhold til at bestride en bestyrelsespost. Det vil være relevant at kunne vise konkrete succeser, for eksempel et stort netværk, øget salg eller nye markeder, som du har haft ansvaret for. Bestyrelser rekrutterer i stigende grad medlemmer, så deres kvalifikationer og viden komplementerer hinanden.

Som medlem af bestyrelsen har du to roller. På den ene side er du vagthund i forhold til at kontrollere, at ledelsen driver virksomheden forsvarligt og følger lovgivningen. På den anden side er du direktionens strategiske sparringspartner, hvor du er med til at sikre, at virksomhedens vækstpotentiale udnyttes optimalt. Det stiller krav til dine erhvervsøkonomiske kompetencer. Du skal have indsigt i virksomhedsdrift og være i stand til at læse et regnskab og forholde dig kritisk til det. Overvej eventuelt at tage en bestyrelsesuddannelse for at blive klædt på til bestyrelsesarbejdet.

 • Sæt dine mange års ledelseserfaring i spil.
 • Vær klar til dobbeltrollen som vagthund og sparringspartner.
 • Styrk dine erhvervsøkonomiske kompetencer.

CASE: SAINT TROPEZ 
"DRØMMEN OM AT SIDDE FOR BORDENDEN HAR VÆRET DER LÆNGE"

Sofie Lindahl-Jessen, magasinet 2018
Foto: PR

Sofie Lindahl-Jessen er efter en del år som “den evige toer” blevet CEO i Saint Tropez og står nu i spidsen for 400 medarbejdere. Grundig forberedelse og coaching banede vejen.

DRIVKRAFTEN til at gå efter posten som CEO i modevirksomheden Saint Tropez var klart denne: Sofie Lindahl-Jessen havde været “den evige toer” i en del år som salgs- og marketingdirektør først i Triumph og senere hos Fritz Hansen.

“Drømmen om en dag at sidde for bordenden har været der længe. Nu er jeg her, og det føles rigtig godt. Det er et privilegium at sætte retning for medarbejderne og sjovt at lede en ledergruppe og have ansvaret for at få hele holdet til at spille sammen. Det er noget af det mest inspirerende, som jeg har lavet.”

Sofie Lindahl-Jessen havde ikke CEO-erfaring at slå på til jobsamtalen. For at overbevise bestyrelsen præsenterede hun en strategiplan, der kunne nytænke brandet Saint Tropez og gøre virksomheden agil og forandringsparat i en konkurrencepræget branche.

“Jeg brugte en del tid på at researche og kigge på Saint Tropez udefra. På baggrund af det udarbejdede jeg en strategiplan og viste den vej, som virksomheden skulle gå. Jeg forberedte mig også grundigt til rollen som CEO,” fortæller hun og tilføjer:

“For mig har det været ret inspirerende at læse bøger om ledelse og lederens første 100 dage. Desuden har jeg snakket med en coach om rolleskiftet. Jeg har arbejdet med, hvad jeg skulle holde op med at gøre, blive ved med at gøre og starte med at gøre. Det er en ny måde at være leder på. At skulle lede alle fagområder, og ikke kun salg og marketing, er udfordrende, men også enormt sjovt.”

GÅ EFTER DET
For at CEO-drømmen kan gå i opfyldelse, skal du være mentalt klar. Og den rette stilling i den rette størrelse virksomhed skal selvfølgelig være der, påpeger Sofie Lindahl-Jessen.

“Jeg har ikke været opsøgende før. Det er et stort ansvar, og ens position er udstillet. Det er meget synligt, om man er en succes eller ej, og det skal man have det godt med. Mit bedste råd til ledere, der gerne vil avancere, er at mærke efter, om du tror, at du vil trives i det. Hvis ja – så forbered dig ordentligt, og gå efter det. Når man ikke har erfaring som CEO, er man nødt til at komme med noget andet, for eksempel en strategi eller en plan.”

SOFIE LINDAHL-JESSEN, CAND.MERC., 46 ÅR

2017
CEO, Saint Tropez

2014
Direktør for salg og brandkommunikation,
Fritz Hansen

2012
Salgsdirektør, Nordeuropa, Triumph

2011
Nordisk salgs- og marketingdirektør, Triumph