Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Mit Lederne

Magasinet

Tydelighed forhindrer stress i at sprede sig

Én medarbejders stress kan lynhurtigt give resten af teamet åndenød, hvis lederen ikke formår at have fokus på både den enkelte og kollegerne.

Tekst: Katrine Kaare Jacobsen

For at beskytte en medarbejder, der er tæt på at gå ned med stress, har teamlederen lavet en uofficiel aftale med medarbejderen om, at hun indtil videre arbejder på halv tid. Tanken er, at det kan give den stressede medarbejder mulighed for at få lidt luft – og at det kan forhindre en egentlig sygemelding. Lederen frygter, at en sygemelding kan knække medarbejderen psykisk.

Eftersom der er tale om en helt uformel aftale mellem teamlederen og medarbejderen, er der selvsagt ikke ansat en vikar. Efter et par uger reagerer de øvrige medarbejdere: De er utilfredse og føler sig overbebyrdede med opgaver på grund af kollegaens uofficielle ”halve” sygemelding. De overvejer at gå til den øverste chef, hvis ikke teamlederen gør noget ved situationen.

Ledelsesrådgiver Trine Dilèng opfordrer kraftigt teamlederen til at kommunikere klart og tydeligt – både med den enkelte medarbejder, kollegerne og med sin chef.

"Når en medarbejder viser tegn på stress, er det vigtigt, at lederen spotter det, får talt med medarbejderen og igangsat forskellige tiltag. Lederen kan være med til at fjerne eller minimere det, der stresser, men det er også vigtigt, at lederen opfordrer medarbejderen til at tale med sin egen læge for at få en professionel vurdering af, hvad der skal gøres, og hvad der er den bedste behandling," siger hun.

Selv om den midlertidige løsning med at lade medarbejderen arbejde på halv tid uden at blande andre ind i det bunder i en sympatisk tanke, mener Trine Dilèng, at den er problematisk:

"Uklarheden i situationen og den manglende tydelige information fører kun til frustration blandt medarbejderne," siger Trine Dilèng, der mener, at lederen skal opfordre den stressede medarbejder til at gå til sin egen læge for at få vurderet stressen.

Det er vigtigt, at lederen også involverer sin nærmeste chef, som kan være med til at prioritere og beslutte, om der skal tilføres yderligere ressourcer til teamet. Dialog og klar kommunikation er derfor lederens vigtigste værktøj til at skabe forståelse. Både kommunikation opad til og i teamet – og især dialogen med den stressramte medarbejder er vigtig,

Trine Dilèng

Ledelsesrådgiveren fremhæver samtidig vigtigheden af, at lederen også skal kommunikere til resten af teamet om det, der foregår, og involvere dem i mulige løsninger.

Når lederen er åben om situationen, skaber det større forståelse blandt medarbejderne, både for deres kollegas og deres egen situation, og det skaber mulighed for at finde fælles løsninger på den øgede arbejdsbyrde i teamet. Lederen skal derfor have overblik og vise opbakning til, at eventuelle opgaver kan sættes på standby for at forebygge flere stresstilfælde.

"Det er vigtigt, at lederen også involverer sin nærmeste chef, som kan være med til at prioritere og beslutte, om der skal tilføres yderligere ressourcer til teamet. Dialog og klar kommunikation er derfor lederens vigtigste værktøj til at skabe forståelse. Både kommunikation opad til og i teamet – og især dialogen med den stressramte medarbejder er vigtig," siger Trine Dilèng.

Hvordan kan en leder passe på en medarbejder, der ser ud til at være på vej til at gå ned med stress – uden at det går ud over kollegerne?

42 %
Du går til din egen chef og prøver at overtale din chef til at få tilført flere ressourcer til afdelingen, så den stressede medarbejder fortsat kan arbejde på nedsat tid, uden at resten af teamet påvirkes af den øgede arbejdsbyrde. 

29 %
Du opfordrer den stressede medarbejder til at gå til sin læge for at få en professionel behandlers vurdering af stresssymptomerne, og hvad der er den bedste behandling. 
29 %
Du indkalder til et teammøde, hvor I sammen kan finde på løsningsforslag til den pressede arbejdssituation, som alle i teamet er i.