Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Den sunde uenighed

Uenigheder i ledergruppen kan føre til konflikter, men i det store hele trives danske ledere fint med hinanden. Det viser en ny undersøgelse, som Ledernes Hovedorganisation har foretaget. Og faktisk er uenigheder slet ikke så slemme, som man måske skulle tro.

Tekst: Morten Steiniche / Foto: iStockphoto.com  

Sådan får du en god ledergruppe  

De fleste danske ledere samarbejder godt med hinanden. Det viser en ny undersøgelse, som Ledernes Hovedorganisation har fået lavet i samarbejde med analyseinstituttet YouGov. I undersøgelsen er 1.036 medlemmer af Ledernes Hovedorganisation blevet spurgt om samarbejdsklimaet i ledergruppen, og det ser overordnet set ganske fredeligt ud. En tredjedel af lederne oplever aldrig eller kun sjældent, at der er uenigheder i ledergruppen, halvdelen oplever, at der er uenigheder en gang imellem, og kun 18 procent siger, at der er ofte eller hele tiden er uenigheder i ledergruppen. Men er det overhovedet sådan, at der slet ikke må være uenigheder blandt lederne?

“Nej, det er sundt med uenigheder. Uenigheder er netop nødvendige for, at ledergruppen kan udvikle sig. Gennem uenigheder bliver du typisk presset til både at sætte dig i den andens sted og forsøge at forstå dennes motiver og synspunkter og til at argumentere for dine egne holdninger. Vi har brug for uenigheder, hvis vi skal udvikle os og være innovative,” siger Helle Bruun Madsen, ledelsesrådgiver i Ledernes Hovedorganisation.

Men der er alligevel grund til at være på vagt, siger hun, for undersøgelsen viser, at næsten hver anden gang, der er uenigheder i ledergruppen, så skyldes det uenighed om, hvilke opgaver der er de vigtigste.

“Det er alvorligt,” siger hun. “For så har man tilsyneladende en usund konkurrence kørende om, hvis opgaver er vigtigst. Man vil have tendens til at forfølge egne individuelle mål uden at have fokus på det overordnede mål, og det kan få store konsekvenser, ikke bare for samarbejdet, men for virksomhedens bundlinje.”

Gode relationer er vejen frem
Uenigheder kan være inspirerende og give liv til nye idéer. Men det kræver, at der er en kultur på arbejdspladsen, hvor lederne – og alle andre også i øvrigt – anerkender hinandens forskelligheder og giver plads til dem.

“Meget kan undgås ved at have gode personlige relationer til lederkollegaerne, til chefen, måske til bestyrelsen og til medarbejderne. Du skal pleje dine relationer, lære dem at kende ved blandt andet at smalltalke om andet end arbejdet, og du skal være åben, vise din sårbarhed og turde indrømme dine fejl,” siger Helle Bruun Madsen.

Hun opfordrer desuden lederne til at markere sig, når det er nødvendigt. “Hvis der er noget, du ikke er enig i, så markér det i stedet for at lukke af, men gør det på en respektfuld måde. Og hvis det er svært at få tingene sagt, så øv dig på det.

”Med hensyn til den manglende respekt for hinandens kompetencer, der netop var en af hovedårsagerne til konflikter i ledergruppen”, siger Helle Bruun Madsen: “Hvis du er i en ledergruppe, hvor I har forskellige kompetencer, så brug tid på at lære hinanden at kende på både det faglige og det personlige plan. På den måde får I en større forståelse for jeres forskelligheder og for jeres måder at reagere på.”

LÆS OGSÅ: Undersøgelse om samarbejdet i ledergruppen
Når uenighederne bliver til konflikter
Når uenighederne ikke bliver løst, kan de undertiden blive til egentlige konflikter. Og noget tyder på, at det netop er, hvad mange af uenighederne bliver til, for i undersøgelsen svarer hele 18 procent, næsten hver femte leder, der oplever uenighederne, at de slet ikke bliver håndteret.

“Det behøver ikke i sig selv at være et problem, hvis ledere er uenige med hinanden. Det er først et problem, hvis uenigheden påvirker samarbejdet negativt eller går ud over performance og udvikler sig til en evig konflikt, som bare bliver fejet ind under gulvtæppet. Og konflikter, der ikke bliver løst, det er noget, der virkelig kan lamme en organisation,” siger Helle Bruun Madsen.

Endnu værre ser det ud, når Ledernes Hovedorganisations medlemmer bliver spurgt, om konflikterne i ledergruppen bliver håndteret, for her svarer 42 procent af dem, som oplever konflikterne, at der ikke bliver taget hånd om dem. Konflikterne i ledergrupperne bliver dermed i markant mindre grad løst end de uenighederne, der opstår i ledergrupperne.

“Det tyder på, at jo mere alvorlige problemerne bliver, jo sværere er det at få dem løst. Mange af konflikterne er sikkert startet som uenigheder, og det viser bare, at det er vigtigt at tage fat i uenighederne, inden de eskalerer,” siger Helle Bruun Madsen.

Når der er uenigheder i ledergruppen, er det ofte chefen, der må træde til for at rage kastanjerne ud af ilden. Det siger 40 procent af de adspurgte ledere, der oplever uenigheder i ledergruppen, og det er et højt tal, siger Helle Bruun Madsen.

“Som leder har du et særligt ansvar for at ændre på det, der ikke fungerer. Og det forventes af dig, at du er i stand til at håndtere konflikter."

Hun glæder sig dog over, at langt hovedparten af uenighederne typisk bliver løst indbyrdes af de ledere, der er uenige. “Det er sådan, det skal være,” siger hun.

Husk at støtte dine lederkollegaer
Når lederkollegaerne har brug for hjælp, er det kun fire ud af ti ledere, der står klar med en hjælpende hånd. Det kunne godt være bedre, siger Helle Bruun Madsen fra Ledernes Hovedorganisation.

“Det er især bemærkelsesværdigt, at kulturen med at hjælpe en travl kollega ikke er mere fremherskende. Ofte er forklaringen givetvis, at mange ledere ikke selv beder om hjælp, eller at de ikke kender tilstrækkeligt til lederkollegaerne og deres arbejdsområder til, at man tilbyder en hjælpende hånd.” Men det er vigtigt at interessere sig for hinanden, også sine lederkollegaer, siger Helle Bruun Madsen.

“Husker du som leder engang imellem at vise interesse for en kollega og eventuelt at tilbyde at aflaste denne, øger det sandsynligheden for, at du også selv får hjælp, næste gang det brænder på hos dig selv,” siger hun.

Sådan får du en god ledergruppe

Tjekliste til den sunde ledergruppe

Stil disse spørgsmål til jer selv i ledergruppen og find ud af, om I har et sundt samarbejdsklima, eller om der er behov for at se kulturen efter i sømmene.

  • Arbejder I med eller mod hinanden?
  • Arbejder I mod det fælles mål, eller plejer I mere jeres egne interesser?
  • Hjælper I hinanden?
  • Er I trygge ved hinanden i ledergruppen?
  • Taler I med hinanden, også når der er uenigheder, eller er der en tendens til, at I taler om hinanden eller til hinanden?
  • Får alle sagt, hvad de tænker?

Sådan håndterer du uenigheder og konflikter med en lederkollega

  • Vær åben og ærlig og vis sårbarhed og erkend dine fejl. Når du viser sårbarhed, så viser du, at du er et menneske, der kan fejle, men også at du er villig til at lære af dine fejl.
  • Tag tyren ved hornene og tal med den person, du har uenigheden eller konflikten med og vis imødekommenhed i forhold til at få løst problemet.
  • Hvis du forgæves har prøvet at løse konflikten, så overvej som en sidste udvej at få hjælp fra andre, som for eksempel din chef, men kom selv med et bud på en løsning.
  • Erkend dit eget ansvar for at finde en løsning

Hjælp til dig

Kvinde og mand i samtale, LederSparring, coaching
Kunne du bruge siden? Nej Ja

Fortæl os din mening
Vi har brug for dit input, så vi hele tiden kan gøre siden bedre for dig.

Spørgsmål besvares dog ikke.
Kontakt os

Send

Tak for din feedback