Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Mit Lederne

Fra stress til trivsel

Ledernes tænketank om stress

Tænketanken om stress skal svare på, hvordan ledere og organisation kan arbejde med organisatorisk forebyggelse af stress så der både skabes bedre trivsel og bedre bundlinje. Med andre ord: ’Hvordan opbygges, med fokus på ledelse og strukturer, en robust organisation, hvor travlhed og pres ikke udvikler sig til stress, og hvor individuelle tilbud om stressforebyggelse/stresshåndtering ikke får lov til at stå alene.” 

Hvad betyder stress for ledere og ledelse? Hvilke udfordringer giver det for forretningen, for medarbejderne og for lederen selv? Og hvordan bliver virksomheder ramt når stress indtræder? Det er spørgsmål, som Lederne stillede skarpt på i en tænketank, der fokuserede på stress og hvordan det organisatorisk kan forebygges. Tænketanken bestod af et stærkt hold af førende eksperter, forskere og praktikere som udvekslede viden og erfaringer omkring stress i en ledelses- og virksomhedsmæssig sammenhæng.

I videoen nedenfor kan du høre henholdsvis Nina Tange og Mette Rønnau fortælle om nogle af de nøglepunkter man kom frem til i tænketanken. I bunden af denne side kan du også læse en artikel, som udspringer af arbejdet i tænketanken.  

Tænketankens deltagere

Camilla Gram Andersson

Camilla C ALeder af Corporate Health, Safety & Environment hos Lundbeck

Camilla leder Lundbecks arbejde med en lang række af discipliner inden for HSE (Health, Safety & Environment). Mange års erfaring med strategiudvikling, implementering og ledelse inden for arbejdsmiljø-, miljø- og sikkerhedsområdet.

LinkedIn: Camilla Gram Andersson

Rikke Bay Haaber

rikke bayChef, Strategisk Sundhed & Forebyggelse hos PFA Pension

Rikke har 16 års erfaring i arbejdet med effektiv evidensbaseret forebyggelse samt udvikling, implementering og forankring af forebyggende sundhedsstrategier i danske virksomheder. Hun har derudover lang erfaring som rådgivende konsulent og sparringspartner for private virksomheder. 

LinkedIn: Rikke Bay Haaber

Christine Ipsen

IpsenLektor ved DTU

Christine er lektor på Danmarks Tekniske Universitet og leder af forskningsgruppen "Implementation and Performance". Hun er specialiseret i optimering af arbejdsmiljø og produktivitet inden for vidensarbejde og forsker i ledere og medarbejderes specifikke behov i vidensintensive arbejdsprocesser.

Twitter: @ChipIpsen
LinkedIn: Christine Ipsen

Thomas Milsted

thomas MForfatter, foredragsholder, underviser, rådgiver og skribent

Thomas er en hyppigt benyttet foredragsholder inden for emner relateret til stress, trivsel og arbejdsglæde. Han har udgivet flere bøger og arbejdet som skribent på fagblade og magasiner. Thomas er tidligere leder af Center for Stress og Trivsel og aktuelt generalsekretær for "Stresstænketanken".

Twitter: @thomasmilsted
LinkedIn: Thomas Milsted

Anders Myszak

Anders MyOrganisationspsykolog, cand.psych.aut

Anders er organisationspsykolog, cand. psych. aut., og chefkonsulent i Center for Mental Robusthed. Anders er endvidere ekstern lektor i positiv psykologi ved Aarhus Universitet og medredaktør på antologien "Positiv Psykologi"Han er desuden næstformand i Selskab for Evidensbaseret Coaching og har specialiseret sig i måling og udvikling af mentalt robuste ledere og organisationer.

Web: www.mentalrobusthed.dk 
Linkedin: Anders Myszak

Nina Tange

TangeStudieleder af og underviser på Masteruddannelse i positiv Psykologi, Aarhus universitet

Nina har over 10 års erfaring fra samarbejder med offentlige og private organisationer indenfor emnerne mental robusthed, mening i arbejdslivet, styrker, resiliens, motivation og facilitering. Hun har tidligere haft karriere hos A.P. Møller-Mærsk, Carlsberg og Telia.

LinkedIn: Nina Tange

Malene Friis Andersen

Malene FPostdoc. ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Malene Friis Andersen er ph.d. og autoriseret psykolog. Hun arbejder som post.doc på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), hvor hun forsker i stress, ledelse og social kapital. I de seneste ti år har Malene ligeledes fungeret som organisationspsykologisk konsulent for private og offentlige organisationer. Malene har flere bog- og artikeludgivelser bag sig om stress, psykiske helbredsproblemer, ledelse og arbejdsmarkedet.

Klaus Stagis

StagisLedelses- og organisationskonsulent og indehaver af Klaus Stagis Organisation og Ledelse

Klaus ejer konsulentfirmaet Klaus Stagis - Organisation og Ledelse. Han har i mere end 15 år arbejdet med coaching af ledere og ledergrupper. Klaus samarbejder med og løser opgaver for konsulentfirmaet Riedler & Co, London. Han er ekstern lektor ved masteruddannelsen i organisationspsykologi, MPO, Roskilde Universitet.

Web: www.klausstagis.dk
LinkedIn: Klaus Stagis

Lasse Rønnoe

Lasse RArbejdspsykologisk konsulent, cand.tech.soc.

Lasse er uddannet cand.tech.soc. og har flere organisationspsykologiske efteruddannelser. Desuden uddannet yoga- og meditationslærer og lavet en del mindfulnesstræning på arbejdspladser rundt om i København. Han har arbejdet som konsulent og træner af ledergrupper i 25 år – særligt på det offentlige område. Lasses primære arbejdsområder er stressforebyggelse, personaleledelse, ledergruppens dynamik, mindfulness og konfliktløsning.

LinkedIn: Lasse Rønnoe

Pernille Rasmussen

ErhPernille Rvervspsykolog og indehaver af GrowPeople

Pernille har mange års erfaring som psykolog og holdt adskillige foredrag, kurser og workshops om stressforebyggelse og trivsel, mindfulness og work-life balance;  heriblandt undervist læger og psykologer. Forfatter til flere bøger om stress og tidligere medlem af Dansk Industris ekspertpanel om balancen mellem arbejde og fritidsliv.

Hun har tidligere forsket i stress på Bispebjerg Hospital og arbejdet på stressklinikken ved Hillerød Hospital.

LinkedIn: Pernille Rasmussen

Mette Rønnau

Mette rønnauDirektør i videns- og netværkshuset Cabi.

Cabi fremmer socialt engagement og rummeligheden på arbejdsmarkedet. Det sker gennem en fokus på forebyggelse, fastholdelse og inklusion af udsatte grupper. Cabi klæder jobcentre og virksomheder i deres indsats for at skabe plads til alle på arbejdsmarkedet. Et væsentligt omdrejningspunkt er VirksomhedsnetværkCabi med 4500 socialt ansvarlige medlemmer.

Mette er cand.merc. i organisation og afsætning fra Handelshøjskolen i Aarhus og har 23 års ledelses- og HR erfaring blandt andet fra Dansk Supermarked og Grundfos.

Web: www.cabiweb.dk
Twitter: @mroennau
LinkedIn: Mette Rønnau

Marianne Skjold Larsen

marianne skjoldDirektør i Psykiatrifonden

Marianne har stor ledelsesmæssig erfaring med organisatorisk og forretningsmæssig udvikling og implementering af strategi og forandringsprocesser. Ligeledes mangeårig erfaring med driftsledelse og finansiel planlægning i psykiatrifonden, og hos blandt andre også Slots- og Ejendomsstyrelsen og Amager Hospital.

LinkedIn: Marianne Skjold Larsen

Yun Katrine Ladegaard

YunProjektleder, Cand.psych. - ansat på Institut for Psykologi ved Københavns Universitet med speciale i arbejds- og organisationspsykologi

Forsker i arbejdsrelaterede psykiske helbredsproblemer på danske arbejdspladser - eksempelvis hvordan stress håndteres på arbejdspladserne og i det danske arbejdsskade- og arbejdsmiljøsystem. Yun er forfatter til bogen "Kort & godt om stress" (2014), samt en række videnskabelige og populærvidenskabelige artikler på området. Derudover er hun arrangør af Stressbehandlingskonferencen 2016 i samarbejde med førende forskningsinstitutioner på området.

Web: www.psykologyun.dk
LinkedIn: Yun Ladegaard

Naja Rod

Naja rodLektor, Dr.med., Københavns universitet, Folkesundhedsvidenskab

Najas primære forskningsinteresser er helbredsmæssige konsekvenser af stress samt epidemiologiske metodeproblemstillinger. Hun har været involveret i flere forskningsprojekter i forbindelse med stressproblematikken bl.a. kortlægning af psykisk og fysisk helbred blandt personer med stress og søvnproblemer, stress og hjertesygdom, stress og cancer, store livsbegivenheder og Parkinsons sygdom, helbredskonsekvenser blandt pårørende til kronisk syge personer og biologiske mål for stress

LinkedIn: Naja Rod

Lone Kastholm

Lone KSektionschef for HR hos ATP

Sektionschef i HR udvikling i ATP med ansvar for arbejdsmiljø. Udannet arbejds- og organisationspsykolog og har igennem de sidste 22 år arbejdet med bl.a. udvikling og forebyggelse af psykisk arbejdsmiljø  i private og offentlige organisationer.

LinkedIn: Lone Kastholm

Jerry Vinther

Jerry ViProjektleder ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Project Manager ved Erhvervsakademiet Lillebælt med ansvar for projektudvikling og ledelse af primært EU-fondede erhvervsprojekter. Erfaring fra topledelse i den offentlige sektor, samt direktions- og bestyrelseserfaring fra det private erhvervsliv. Har erfaring med international virksomhedsledelse - herunder udstationering i USA. Motiveret af innovative processer i samspil med mennesker der har lyst til at tænke nyt og anderledes.

LinkedIn: Jerry Vinther

Torkild Justesen

TorkildDirektør i Lederne

Torkild Justesen er direktør i Lederne med ansvar for blandt andet presse og kommunikation. Han er ansvarshavende redaktør for Magasinet Lederne og ekstern lektor på Københavns Universitet - Det juridiske Fakultet.

Torkild har en lang erfaring som leder i organisationsverdenen med særligt fokus på salg, marketing, kommunikation og forretningsudvikling.

Twitter: @TorkildChief
LinkedIn: Torkild Justesen

Nadia El-Salanti

NadiaOrganizational Psychologist at Novo Nordisk

Nadia er ansvarlig for at konceptualisere, implementere og drive den strategiske indsats for mental trivsel hos Novo Nordisk. Hun har i mange år arbejdet med at rådgive og udvikle psykisk trivsel, ligesom hun har solid erfaring med at forbinde psykologi og forretning i en global sammenhæng.

LinkedIn: Nadia El-Salanti

Signe Tønnesen Bergmann

SigneChefkonsulent hos Lederne

Signe er projektleder for Ledernes indsats for stress og trivsel. Hun repræsenterer Lederne i diverse bestyrelser, blandt andre CABI og Fonden for Forebyggelse & Fastholdelse. Signe har arbejdet med lederes stress og ledelsesmæssig håndtering af stress siden 2002. Hun er med til at planlægge og formidle tænketankens arbejde.

Twitter: @signetonB
LinkedIn: Signe Tønnesen Bergmann

Facilitator

Frank Meier

frank meierChefkonsulent

Chefkonsulent og forskerstuderende på Copenhagen Business School, Management Programmes, og ekstern lektor på Institut for Organisation og Arbejdssociologi, CBS. Underviser i ledelse på masterprogrammer på CBS og deltager i danske internationale forskningsaktiviteter inden for læring og ledelsesudvikling.

Har lang erfaring som konsulent for offentlige og private organisationer. 

Frank faciliterer tænketankens arbejde.

Twitter: @FrankMeierCBS
LinkedIn: Frank Meier
Web: www.meier.dk

Organisering og vidensopsamling

Helle Bruun Madsen

HelleLedelsesrådgiver hos Lederne
  
Helle er en del af rådgiverteamet i Team Ledelse - Ledernes enhed for sparring og rådgivning af ledere. Hun giver sparring til ledere om ledelse, deres trivsel og lederkarriere, holder oplæg for ledergrupper og sætter ledere og ledelse på dagsordenen i blandet andet ekstern presse og på sociale medier. Helle Bruun Madsen er en del af teamet bag konceptudvikling og organisering af Ledernes tænketanke. Hun er desuden koordinator for en række ledernetværk og udvikler nye services til medlemmerne.

LinkedIn: Helle Bruun Madsen

Marianne Rasmussen

MarianneChefkonsulent hos Lederne

Marianne varetager Ledernes interesser på det uddannelsespolitiske område, primært med fokus på lederuddannelser. Hun deltager i øvrigt i en række udviklingsprojekter inden for områder som innovation, nye læringsformer og transfer i lederuddannelser. Marianne er en del af teamet, der står for konceptudvikling og organisering af Ledernes tænketanke.

Twitter: @MissEnna

Linkedin: Marianne Rasmussen

Viden om stress

Stressforebyggelse