Mit Lederne

Fra stress til trivsel

ORGANISATORISK DESIGN OG TOPLEDELSE

I efteråret 2019 afholder Lederne og PFA to møder i Advisory Table om stress og trivsel med fokus på organisatorisk design og topledelse. 

Her mødes 24 toneangivende topledere, forskere og praktikere for at systematisere og beskrive, hvordan man kan skabe trivsel og forebygge stress gennem design af sin organisationen. På møderne har vi også fokus på, hvilken betydning toplederen har, når organisationen skal arbejde med stress.

Her på siden kan du læse mere om alle deltagerne og deres baggrund for at være med i Advisory Table om stress og trivsel. 

Mød deltagerne i Advisory Table om stress og trivsel med fokus på organisatorisk design og topledelse

Tanja Kirkegaard advisory deltager
Tanja Kirkegaard

Adjunkt ved Aarhus Universitet, Psykologisk institut

Tanja Kirkegaard er adjunkt ved Psykologisk Institut, Århus Universitet. Hun er specialiseret i fagkulturer og stresshåndtering, ledelse og medarbejder og organisatorisk forebyggelse af stress. Tanja er forfatter og desuden medlem af Tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv.

 

Artikel i LEDELSE i DAG: Er stress også en team-opgave? 

Anders Raastrup Kristensen
Anders Raastrup Kristensen

Selvstændig konsulent og ekstern lektor ved CBS, Department of Management, Politics and Philosophy


Anders Raastrup Kristensen er ekstern lektor ved CBS og selvstændig konsulent. Han er specialiseret i det grænseløse arbejdsliv, work-life balance og ledelse af selvledende medarbejdere, og har forsket i dette i mange år. Anders er forfatter, foredragsholder og medlem af Tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv.

 

Artikel i LEDELSE i DAG: Vi er nødt til at snakke om det

Christine Ipsen
Christine Ipsen

Lektor ved DTU, Management Engineering


Christine er lektor på Danmarks Tekniske Universitet og leder af forskningsgruppen "Implementation and Performance Management". Hun er specialiseret i trivsel og produktivitet inden for vidensarbejde og forsker i ledere og medarbejderes specifikke behov i vidensintensive arbejdsprocesser. Christine er desuden medlem af Tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv.

Malene Friis Andersen
Malene Friis Andersen

Psykolog og Ph.d. ved NFA


Malene Friis Andersen er ph.d. og autoriseret psykolog. Hun arbejder som post.doc på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), hvor hun forsker i stress, ledelse, målstyring, indflydelse og social kapital. I de seneste 14 år har Malene ligeledes fungeret som organisationspsykologisk konsulent for private og offentlige organisationer. Malene har flere bog- og artikeludgivelser bag sig om stress, psykiske helbredsproblemer, ledelse og styringsrationaler.

Pernille Rasmussen
Pernille Rasmussen

Erhvervspsykolog og ejer af Grow People

 

Pernille har i 16 år hver eneste uge holdt foredrag og kurser om stress, trivsel og work life balance på danske arbejdspladser. Hun har haft ca. 500 mennesker i individuelt stresshåndteringsforløb og siddet med i ekspertpaneler og tænketanke hos bl.a. Dansk Industri og Ledernes Hovedorganisation. Pernille har forsket på Bispebjerg Hospital, er forfatter til 4 bøger og har arbejdet i Hillerød Stressklinik (Hillerød Hospital).

 

Artikel i LEDELSE i DAG: Nye og nemme måder at bekæmpe stress på arbejdspladsen

Mads Kaagard
Mads Kaagaard

Koncerndirektør i PFA


Mads Kaagaard kom til PFA den 1. februar 2016 fra en stilling i Nordea, hvor han havde det nordiske ansvar for Savings & Wealth Offerings. Før sin ansættelse i Nordea var Mads Kaagaard ansat i Accenture og i Boston Consulting. Mads har ansvaret for Produkter & Udvikling hos PFA, herunder de forebyggende og sundhedsrelaterede services og produkter.