Mit Lederne

Fra stress til trivsel

Ledernes Advisory Table om stress og trivsel

Eksperter, forskere og praktikere er samlet i Ledernes og PFA’s advisory table om stress og trivsel. Formålet er at hjælpe ledere og virksomheder med at blive bedre til at forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen.

Både nationalt og internationalt er stress blevet udråbt som en af de store fremtidige udfordringer, når det gælder befolkningens sundhed og arbejdspladsernes muligheder for at skabe vækst og velfærd. Det stiller helt nye krav til ledere, der får en nøglerolle i at forebygge og håndtere stress.

Gennem årene har Ledernes og PFA, med afsæt i møder i advisory table om stress og trivsel, udviklet og formidlet viden om, hvad der skal til, når arbejdspladser skal forebygge og håndtere stress.

Hvem sidder i advisory table om stress? 
Ledernes advisory table om stress udgør toneangivende ledere, hr-professionelle, organisationsfolk og eksperter, da de alle bidrager med forskellige indfaldsvinkler på stress. Her samler vi op på deres udveksling af viden, erfaringer og synspunkter for at bidrage til at kvalificere den danske stress- og ledelsesdebat.

Der er flere personer der har bidraget til mange af møderne, men også enkelte der blot har deltaget en enkelt gang. Deltagerlister findes under beskrivelsen af de enkelte møder.
I efteråret 2019 afholder Lederne og PFA to møder i advisory table om stress og trivsel med fokus på organisatorisk design og topledelse. 

Se alle deltagerne her og læs mere om Advisory Table og design af organisation og topledelse

Tidligere møder og temaer

Lederne gennemførte i 2015 en tænketank om stress og trivsel for at udforske stress i en ledelsesmæssig kontekst. Tænketanken viste, at der er mange elementer at tage hensyn til når det handler om stress på arbejdspladsen.

Derfor nedsatte Lederne og PFA et advisory table, der over de næste år skulle arbejde videre med området. Når det handler om at forebygge og håndtere stress, arbejder mange forskere og praktikere på fire niveauer; individ-, gruppe-, ledelses- og organisatorisk niveau. Indtil videre er der gennemført møder på de første tre niveauer, og i 2019 sætter advisory table fokus på det sidste niveau: organisatorisk design og topledelse.