Mit Lederne

Interview

”Vi er nødt til at bringe den hype, der er om den teknologiske og digitale udvikling ned i øjenhøjde”

Vi har spurgt Britta Bjerregaard, medlem af Ledernes Digitale Tænketank, hvad hun ser som den største ledelsesmæssige udfordring ved at navigere i den digitale udvikling, og hvilke råd hun vil give til andre ledere.

Hvad, synes du, er den største ledelsesmæssige udfordring i forbindelse med at navigere i den teknologiske og digitale udvikling?
Ledelsesmæssigt er det en udfordring, at du både skal drive en forretning, der skal levere fra dag til dag, måned til måned samtidig med, at du skal have fokus på at skabe rum og tid til at arbejde med de digitale udviklingsmuligheder, som kan gavne kunden og virksomheden.

Det er for mig et vigtigt parameter at kunne se mulighederne og få den digitale dagsorden til at være en lige så naturlig del af ledere og medarbejderes kompetenceudvikling som deres øvrige personlige og faglige udviklingsområder. Det er nødvendigt, hvis vi skal sikre, at den teknologiske og digitale udvikling bliver forankret i hverdagen, og dét er en forudsætning, hvis vi skal lykkes med vores indsatser på både den korte og længere bane.

Hvad brænder du mest for i forhold til de muligheder, digitaliseringen giver? Hvor ser du som leder de største potentialer?
Jeg interesserer mig generelt for at skabe den bedste oplevelse for kunden. Det betyder, at de teknologiske og digitale muligheder skal højne kundeoplevelsen ved for eksempel at sikre, at de rette kundedata er tilgængelige, anvendes intelligent, og fjerner unødige processer, så vi ikke spilder kundens tid, men altid kun leverer ydelser, der skaber reel værdi for kunden.

Via automatiseringer, intelligente selvbetjeninger, datadrevne løsninger med kunstig intelligens etc. kan vi skabe bedre kundeoplevelser og frigive tid til at understøtte kunden der, hvor teknologien (endnu) ikke rækker, og hvor der skal menneskelig empati og nærvær til.

Hvad er det bedste råd, du selv har fået i forhold til at håndtere den digitale og teknologiske udvikling? Hvilke råd vil du give til andre ledere?
Det bedste råd, jeg selv har fået, har været at være open minded og se muligheder frem for det modsatte.

Og det kan jeg naturligvis kun give videre – i særdeleshed oplever jeg mange ledere og medarbejdere, der bevidst eller ubevidst bliver bekymrede for deres job - og ”hvilke forventninger stiller det her nu til mig?” Det er jo helt naturligt, og her har lederen en vigtig opgave i at gå forrest, fjerne bekymringerne ved at turde italesætte og give en retning for, hvad der forventes af medarbejderne, hvad de nu skal gøre mindre af og hvilke nye kompetencer, der skal arbejdes henimod.

Det er en proces for både medarbejderne og lederne, og ligesom man skal holde sig ajour i øvrigt på sit fag og sikre en løbende personlig udvikling gennem hele sit liv, så er det at forstå de teknologiske og digitale muligheder og gribe disse muligheder jo elementer af den selvsamme udvikling.

Hvorfor valgte du at være med i Ledernes Digitale Tænketank? Hvad tager du med derfra?
Jeg takkede ja til deltagelsen i Ledernes Digitale Tænketank, fordi vi er nødt til at bringe det hype, der er om den teknologiske og digitale udvikling ned i øjenhøjde, hvor vores ledere og medarbejdere kan se sig selv. Vi må gøre det nærværende og tilgængeligt og dermed en del af en naturlig udvikling for den enkelte og den virksomhed, vedkommende er en del af.

Jeg har i tænketanken fået nye indsigter og mødt rigtig dygtige mennesker, der i den grad brænder for at bidrage positivt til de spændende muligheder, som den teknologiske og digitale udvikling giver os.

Vi har også haft nogle gode drøftelser af de etiske dilemmaer, der opstår i kølvandet på den digitale udvikling. Så som utilsigtede resultater ved anvendelsen af algoritmer uden kritisk sund fornuft, beskyttelse af data etc.

Britta Bjerregaard er en del af Ledernes Digitale Tænketank, hvor 20 toneangivende ledere, forskere og eksperter har diskuteret digitalisering og ledelse. Læs mere om tænketanken her.

Foto: Rune Lundø