Mit Lederne

Interview

”Man skal håndtere at arbejde under usikkerhed. Mange ledere, inklusiv mig selv, kan godt lide kontrol, så det er udfordrende”

Vi har spurgt Betina Hagerup, medlem af Ledernes Digitale Tænketank og direktør i stabsledelsen i KMD, hvad hun ser som den største ledelsesmæssige udfordring ved at navigere i den digitale udvikling, og hvordan det kan håndteres.

Betina Hagerup Lederne

Hvad synes du, er den største ledelsesmæssige udfordring i forbindelse med at navigere i den teknologiske og digitale udvikling?
Vi bliver nødt til at gentænke vores styringsmodeller. Vi skal stille skarpt på værdiskabelsen -  på kunderne og borgerne – give dem bedre services, produkter og oplevelser. Det kræver, at vi åbner vores organisationer op – tænker i platforme, åbne API’er, og samarbejder på tværs af kunder og leverandører. Det er udfordrende, fordi vores styrings- og organisationsmodeller skal gentænkes for at kunne håndtere det. Hvordan styrer vi ledelsesmæssigt eksempelvis åbne organisationer med mange partnerskaber og samarbejdsmodeller?

Hvordan håndterer du det?
Jeg arbejder selv med det her i en model, der er baseret på at starte i det små, eksperimentere, og når det virker, så skalere. Man skal håndtere at arbejde under usikkerhed – at vide man ikke har alle svarene på forhånd. Mange ledere, inklusiv mig selv, kan godt lide kontrol, så det er udfordrende.

Betina Hagerup Lederne

Hvad brænder du mest for i forhold til de muligheder, digitaliseringen giver?
Jeg brænder for de mange nye services og forretningsmodeller, vi har fået, fordi det giver bedre kunde- og borgeroplevelser. Det ses i løsninger lige fra MobilePay til Green Mobility. Lige nu synes jeg, at de største potentialer er inden for machine learning og kunstig intelligens. Det kommer til at revolutionere hele den måde, vi eksempelvis tænker kontrol på. Samtidig med at det giver nogle nye muligheder, giver det også nogle kæmpe udfordringer, hvilket jeg som leder har tænkt meget over i de seneste år. Jeg er som udgangspunkt meget begejstret for ny teknologi, men jeg er i stigende grad blevet opmærksom på de dilemmaer, der ligger i for eksempel i udnyttelse af data. Jeg tænker, at hele dagsordenen omkring data, etik og transparens bliver en dagsorden, der kommer til at fylde meget ledelsesmæssigt.

Hvad er det bedste råd, du har fået i forhold til at håndtere den digitale og teknologiske udvikling?
Det bedste råd, jeg har fået, er: Vær nysgerrig, tilegn dig viden, eksperimentér, acceptér du ikke har alle svarene på forhånd og vær transparent.

Hvilket råd vil du give til andre ledere?
Det handler ikke om at kunne forstå alt i detaljen, men det handler om at forstå, hvad digitaliseringen kan bruges til og bidrage med. Nogle gange er det ikke svarene, der er interessante, men spørgsmålene.

Hvorfor valgte du at være med i Ledernes Digitale Tænketank?
Jeg valgte at være med i Ledernes Digitale Tænketank, fordi jeg synes, at det er en af de ledelsesmæssige vigtigste dagsordner lige nu. Det handler grundlæggende om, hvordan vi driver forretningsudvikling i vores organisationer.

Hvad tager du med herfra?
Jeg synes, vi har haft nogle interessante debatter om dilemmaer og udfordringer vedrørende digitalisering. Jeg håber, det medvirker til, at digitalisering bliver top-of-mind hos lederne, fordi det er der, det hører til.

Betina Hagerup er en del af Ledernes Digitale Tænketank, hvor 20 toneangivende ledere, forskere og eksperter har diskuteret digitalisering og ledelse. Læs mere om tænketanken her.

Foto: Rune Lundø