Mit Lederne

Interview

”Den leder, der stædigt klynger sig til sin magt, viden og autoritet er hurtigt ved at blive passé”

Vi har spurgt Ask Agger, medlem af Ledernes Digitale Tænketank samt administrerende direktør hos Workz og forfatter, hvad han ser som den største ledelsesmæssige udfordring ved at navigere i den digitale udvikling samt de største potentialer.

 

Ask Agger.

Hvad, synes du, er den største ledelsesmæssige udfordring i forbindelse med at navigere i den teknologiske og digitale udvikling?
For mig står tillid helt centralt. Tillid kan virke som magi i organisationer, fordi tilliden hjælper os med at håndtere høj kompleksitet. Og accelererende kompleksitet er en af de helt store udfordringer ved den digitale udvikling – vi drukner i data, uforløst potentiale og ting, vi skal forholde os til.

De fleste ledere ved godt, at tillid er vigtigt, men deres tilgang er ofte forkert. Vi forsøger at virke tillidsvækkende, autentiske og troværdige, men det er ikke nok. Tillid handler om relationer, og som leder må man starte med at udvise tillid selv. Gerne til både kollegerne og kunderne. Det handler om at bede om hjælp og vise sårbarhed. Inden for design snakker man om forskellen på ”Design for trust” og ”Design from trust”. Vi har tilsvarende brug for ”ledelse fra tillid” i stedet for at ”ledelse for tillid”. Der er en afgørende forskel.

Hvad brænder du mest for i forhold til de muligheder, digitaliseringen giver? Hvor ser du som leder de største potentialer?
Jeg er meget optaget af de nye muligheder for at nedbryde fortidens grænser mellem sælger vs. køber, afsender vs. modtager eller leder vs. medarbejder og i stedet bygge mere ligeværdige relationer med aktiv involvering og fælles ejerskab til løsninger og resultater.

Digitaliseringen er hastigt i gang med at gøre mange af de klassiske roller og monopoler overflødige og irrelevante; det har aldrig været nemmere for mennesker at skabe, samarbejde og sprede eller sælge det skabte.

Vi har stadigvæk brug for ledelse, men morgendagens ledere kommer i meget højere grad til at sætte retning gennem engagerende spørgsmål frem for autoritære svar. Den leder, der stædigt klynger sig til sin magt, viden og autoritet er hurtigt ved at blive passé.

Ask Agger.

Hvordan sørger du som leder for, at du og dine medarbejdere har de rette digitale kompetencer?
Jeg er ærlig talt ikke specielt optaget af digitale kompetencer i sig selv. For mig er det digitale blevet et grundvilkår, som gennemsyrer næsten alle måder, vi arbejder på. For mig handler digital læring først og fremmest om læring, digitalt design handler om design, digital strategi handler om strategi, etc. Lidt forenklet har min virksomhed brug for digitale superbrugere. Og så er der selvfølgelig også situationer, hvor vi i en situation har brug for nogle dybe digitale spidskompetencer. Når det sker, henter vi hjælp hos gode samarbejdspartnere, som er verdensmestre på netop deres område. Jeg tror meget på, at folk skal gøre det de er bedst til og brænder mest for.

Hvad er det bedste råd, du selv har fået i forhold til at håndtere den digitale og teknologiske udvikling?
Patrick Pichette, der tidligere var CFO for Google, gav for mange år siden et meget tankevækkende råd vedrørende vigtigheden af ideejerskab. Hans pointe var, at det er let at få gode ideer, det svære er den succesfulde eksekvering. Og vi mennesker er nu engang bedst til at brænde for de ideer, som vi selv har en grad af medejerskab til. En forældreløs ide er ilde stedt. I mødet med de mange digitale muligheder tror jeg på, at det er godt at skynde sig langsomt. Der er også masser af spændende muligheder i morgen, og det er vigtigt at være lidt kræsen vedrørende, hvordan man investerer sin tid og energi.

Hvad er dine tre bedste råd til ledere, der gerne vil implementere digitalisering i deres virksomhed?
Første råd: Få ordentligt styr på det grundliggende, herunder særligt arbejdsgange, mandater og kunderejser. Implementering af diverse digitale projekter bliver et helvede, hvis udgangspunktet er rodet. Enhver god kok starter også med at rydde op i sit køkken.

Andet råd: Få korte projekter er bedre end mange lange. Pointen er, at de fleste ledelser groft overvurderer deres egen organisations evne til at håndtere mange parallelle forandringer på samme tid. Jeg anbefaler, at man prioriterer ganske få projekter ad gangen, som man fuldfører, før man starter noget nyt op.

Tredje råd: Husk lærdommen fra Carl von Clausewitz: ”Ingen plan overlever første kontakt med fjenden”. Pointen er, at implementeringen aldrig kommer til at forløbe præcist som planlagt. Derfor er det vigtigt med ydmyghed, pragmatisme og tæt opfølgning. Og når I følger op, så følg op på, om I kommer tættere på målet frem for blot at følge op på, om planen er holdt.

Hvorfor valgte du at være med i Ledernes Digitale Tænketank? Hvad tager du med derfra?
Jeg nyder altid at møde godtfolk med forskellige perspektiver, og jeg kunne især godt lide, at tænketankens medlemmer var rekrutteret så bredt. Min største indsigt fra møderne er måske lidt paradoksalt, at vi fremadrettet både får brug for nye ledelsesformer, men også at mange klassiske ledelsesdyder bliver endnu mere vigtige. Vi har stadigvæk brug for ledere, der tør sætte retning og skabe klare rammer og forventninger.

Ask Agger er en del af Ledernes Digitale Tænketank, hvor 20 toneangivende ledere, forskere og eksperter har diskuteret digitalisering og ledelse. Læs mere om tænketanken her.

Foto: Rune Lundø