Pia Søltoft om Kierkegaard og bæredygtig ledelse

Pia Sølvtoft

Pia Søltoft er cand.theol. og ph.d. i teologi. Siden 2008 har hun gennem foredrag, workshops og Master-Classes hjulpet virksomheder og ledere med en konkret anvendelse af Søren Kierkegaards tanker med særlig fokus på etik i organisationer og det personlige lederskab. 

Hvorfor bliver Kierkegaard ved med at være relevant?
Fordi han evner at beskrive en række almenmenneskelige forhold, så som vores søgen efter mening, vores frygt for fremtiden og vores længsel efter kærlighed på en måde, så vi kan genkende sider af os selv, vi måske ikke ellers ville være opmærksomme på.

Hvad er det vigtigste nutidens ledere kan lære af Kierkegaard? 
Det vigtigste nutidens ledere kan lære af Kierkegaard er at skelne mellem det absolutte og det relative. At den enkelte leder finder frem til, hvad der er umisteligt for ham eller hende, hvad de ikke vil give køb på i deres liv og ledelse. Og hvad der er til forhandling, fordi det er situationsbestemt, bestemt af en konkret relation.

Hvordan bruger du selv Kierkegaard i din hverdag?
Jeg bruger Kierkegaard som sparringspartner, hvis jeg står i en eksistentiel vanskelig situation. Grundlæggende kaster Kierkegaard os tilbage på os selv og beder os om, at se i samvittighedens spejl før vi ser i det sociale spejl. Vi skal begynde med at tage os tiden til at spørge os selv, hvad vi kan stå inde for, om vi giver køb på vores grundlæggende værdier – og først derefter skal vi spørge andre. 

Lige nu sidder jeg også og skriver en bog om hans syn på næstekærlighed. Næstekærlighed har at gøre med, hvordan vi ser på andre mennesker. Om vi ser dem som mennesker lige som os selv. Mennesker der er lige så meget værd, som vi selv er værd som menneske. Det betyder bestemt ikke, at vi er ens, men at vi har samme værd. 

Læs interviewet med Niels Fibæk-Jensen fra det bæredygtige pensionsselskab MATTER, som på Ledelsen Dag kommer ind på, hvordan han bruger en bæredygtige dagsorden i sit lederskab.
Hvad ville Kierkegaard sige til nutidens udfordringer med klima og bæredygtighed?

Grundlæggende bygger tanken om bæredygtighed på en respekt for det givne: naturen og medmennesket. En respekt som Kierkegaard, som en kristen tænker, naturligvis sætter højt. Første skridt i enhver form for bærerdygtighed er at anerkende, at vi hver især har et ansvar. Vi er ikke forpligtede til at have en mening om hvad som helst, men vi er forpligtede til at kunne gøre regnskab for det vi mener, og for måden vi bruger hinanden og naturen på. 

Hvis jeg skulle give tre filosofisk forankrede råd ville det være: 

  1. Stop op og spørg dig selv om bærerdygtighed er dit ideal – om du kun vil den ene ting, for vil du flere ting på én gang, kan du komme i splid med dig selv.
  2. Lad være med at tro at dine handlinger er små – det særlige ved det at være menneske er, at enhver af os har mulighed for at præge livet i verden på en afgørende måde.
  3. Husk, at vi altid lever fremadrettet – vi regner altid med i morgen. Og prøv så konkret af forstille dig at i morgen ikke fandtes. Hvad kan du gøre? 

Hvis Kierkegaard kunne give ledere i 2019 et godt råd, hvad ville det så være?
Brug tid på at finde ud af, hvad du står for. Lev efter det og vær tydelig for dig selv såvel som for andre.

Du kan møde Pia Søltoft på Ledelsens Dag d. 28. november, hvor hun blandt andet taler om, hvordan du gennem din ledelse kan være med til at skabe de forandringer, der betyder noget for dig som leder. Læs mere her.