Niels Fibæk-Jensen, CEO hos MATTER - bæredygtigt pensionsselskab

Niels Fibæk-Jensen

Niels er en af stifterne bag MATTER –  et bæredygtigt alternativ til traditionelle pensionsordninger. MATTER har fokus på investeringer i selskaber med en bæredygtig dagsorden og har taget et aktivt valg om ikke at sætte penge i fossile brændstoffer, produktion af våben og tobak. I februar i år kom han på Forbes europæiske udgave af listen ”30 under 30”. En liste over de 30 personer under 30 år, som har gjort størst indtryk inden for 10 forskellige brancher.

Hvordan opstod ideen til MATTER?
Ideen til Matter opstod i september 2016, hvor jeg var ansat på den danske FN-mission i New York. Her arbejdede jeg med at repræsentere Danmark til FN-møder og forhandlinger, blandt andet omkring finansiering og strategi for FN’s udviklingssystem. En af udfordringerne var at rejse privat kapital. Herfra fik jeg ideen om at lancere en bæredygtig pensionsopsparing for folk, som ønskede at investere grønt og ansvarligt. På daværende tidspunkt fandtes der ikke bæredygtige løsninger i Danmark på trods af, at flere NGO’ere havde kørt kampagner for det. 

I december 2016 flyttede jeg derfor hjem til København og gik sammen med min medstifter Emil Fuglsang i gang med det projekt, der endte som Matter.
 
Hvad giver det dit lederskab at have en bæredygtig dagsorden?
Jeg ser det på mange måder som lidt af et held, at vi har en bæredygtig dagsorden. Rent ledelsesmæssigt er det en stor hjælp, da bæredygtighed er med til at sætte en retning for mig og mit team. Samtidig tvinger det mig til at reflektere over mine valg på flere parametre end blot det økonomiske. Det giver også et drive for jeg selv og mit team, som jeg tror, det kan være sværere at fyre op under, hvis vi ”bare” havde konkurreret på pris, og ikke på eksempelvis impact-parametre. 

Jeg ser det på mange måder som lidt af et held, at vi har en bæredygtig dagsorden. Rent ledelsesmæssigt er det en stor hjælp, da bæredygtighed er med til at sætte en retning for mig og mit team. 

- Niels Fibæk-Jensen

Hvad betyder det for dine medarbejdere at arbejde efter en bæredygtig dagsorden? 
Det har gjort vores rekruttering nemmere. Vores folk kan se sig selv i projektet, og vi kan tiltrække og motivere folk på nogle andre parametre, end klassiske virksomheder/startups. Det betyder også, at vi har været heldige med at hente nogle meget talentfulde folk ind meget tidligt i processen.  

Vores mission specifikt og bæredygtighed generelt betyder en masse for vores interne kultur, hvad vi taler om og hvad folk går op i. Både på godt og ondt – men bæredygtighed, ansvarlighed og kønsligestilling fylder eksempelvis meget i vores interne snakke. 

Derudover, er der meget debat omkring purpose og tiltrækning af unge medarbejdere i øjeblikket. Vores formål hjælper os tydeligvis, men det er vigtigt at understrege, at der er forskellige variationer af vores bæredygtige dagsorden – der er forskellige elementer, der fylder noget for forskellige medarbejdere. 

Læs interviewet med sognepræst og Kierkegaard-ekspert Pia Søltoft, som på Ledelsens Dag taler om, hvordan du gennem din ledelse kan være med til at skabe de forandringer, der betyder noget for dig som leder.

Hvad er dit håb og dine drømme for Matter i fremtiden?

Jeg håber og tror på, at vi kan være med til at definere bæredygtighed i investeringer i Danmark i de kommende år, og jeg håber og tror på, at vi kan gøre bæredygtighed til et parameter i pensionsvalg i Danmark. 

Personligt har Matter været en inspirerende og lærerig vækstrejse, og jeg glæder mig til de kommende år i vores udvikling. Det vigtigste for mig som leder bliver i de kommende år at lære hurtigt nok til at følge med vores udvikling, og det er en udfordring, jeg glæder mig meget til. 
 
Har du et godt råd til andre ledere, der skal i gang med at gøre bæredygtighed til en del af deres forretning?
Jeg tror, det er vigtigt at vælge sine fokusområder omhyggeligt. Dels ud fra hvor man som virksomhed eller organisation har mest plads til forbedring, men også ud fra hvor motivationen og forventningerne er størst. For os er det ofte en dagsorden, der kommer fra vores ansatte, og det forestiller jeg mig også, det er på mange andre arbejdspladser. 

Du kan møde Niels Fibæk-Jensen på Ledelsen Dag den 28. november, hvor han fortæller mere om, hvordan han bruger den bægerdygtige dagsorden i sit lederskab. Læs mere her.