Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Bogomtale: Inspirerende forskerfejde forstætter i bogform

Først skrev Svend Brinkmann bogen “Stå fast”. Så kritiserede Hans Henrik Knoop bogen i skarpe vendinger i Ledelse i Dag. Bolden var dermed givet op til en intens duel på ord mellem de to psykologiprofessorer om positiv psykologi og begrebets anvendelse inden for blandt andet ledelse.

Af Helle Bruun Madsen, Ledelsesrådgiver i Lederne

Nu har de to duellanter forenet kræfterne i en fælles dialogisk debatbog, hvor de samarbejder om at undersøge og udfordre hinandens synspunkter. Målet er ikke at nå til enighed, men snarere at få en større forståelse af hinandens forskelligheder. Med bogen bliver der sat et foreløbigt punktum for en faglig debat, som har haft en usædvanlig bred appeal. Bogens titel refererer til, at positiv psykologi i blandt andet arbejdslivet og ledelse i nogle sammenhænge kan øge menneskers trivsel, mens det i andre sammenhænge får negativ effekt, fordi det bliver udlagt sådan, at al anden psykologi er negativ. Forfatterne er enige om, at begrebet “positiv” skal forstås bredt, - som “det, mennesker gerne vil opleve”. Brinkmann og Knoop har sat sig for at bidrage til en debat om, hvordan man bedst diagnosticerer og håndterer en række af de problemer, mange oplever, når de for eksempel på arbejdspladsen føler sig tvunget til at udvikle sig for at kunne “følge med udviklingen”.

Det gør de på underholdende vis – og med stor relevans for ledere, der vil have større forståelse for de udfordringer og vilkår, det moderne (arbejds)liv byder os.

De har delt bogen op i tre mindre kapitler med hvert sit emne. Emnerne er selvudvikling, udvikling i arbejdslivet og udvikling i pædagogik og uddannelse. Hvert kapitel indledes med et fælles afsnit, hvorefter forfatterne på skift fører ordet. Alle kapitler rundes af med en fælles opsummering.
Ny

mini cover positiv psykologiPositiv og negativ psykologi
- Svend Brinkmann og Hans-Henrik Knoop

E-bog
Gyldendahl Business, 69 kr.
Læs mere om bogen her