Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Boganmeldelse: Ny bog gør op med vores forventninger til jobbet

Charlotte Mandrups nye bog "Vær professionel på jobbet  Lad følelserne blive hjemme" er et skarpt og meget velkomment indspark i debatten om stress  der dog skaber et kunstigt skel mellem at vise følelser og være professionelt engageret på jobbet. 

Af Niels Henriksen, rådgivningschef, Lederne

Bogen ”Vær professionel på jobbet – Lad følelserne blive hjemme” af Charlotte Mandrup, coach og mindfulnessrådgiver, retter sig mod den veluddannede vidensarbejder – uanset funktion og titel – og handler om forventningerne til og frygten for arbejdslivet som årsagen til mange danskeres stresssymptomer. Forfatterens hovedbudskab er, at når vi rammes af stress, er det oftest selvforskyldt og den enkeltes eget ansvar, som ikke bare kan lægges over på arbejdspladsen. Det er især vidensarbejderens store forventninger til sit job og krav til arbejdspladsen om at få udviklet sin personlighed, som bogen tager et opgør med.

Forestillingen om, at vejen til evig lykke handler om at få udlevet sine drømme og behov for anerkendelse, personlig udvikling og social omsorg på jobbet, er misforstået og farlig, mener Mandrup. Fordi vi gør virksomheden, og især vores egen chef, til omdrejningspunkt for det gode liv. Da ethvert job også kan indbefatte for mange og kedelige opgaver, håbløse kollegaer, uvenlige chefer og så videre, så er det nemt at gøre arbejdet og chefen til årsagen til vores bristede forventninger, søvnløse nætter og stigende stresssymptomer. Mandrup peger direkte på, at vores opfattelse af arbejdet, og dermed hvad virksomheden skal give os, er gået helt galt, efterhånden som andre holdepunkter i livet – storfamilien, ægteskabet, troen, døden og hjemegnen – har mistet sin betydning.

VIDEO: Charlotte Mandrup: Ud med følelsestyranniet på jobbet

Samtidig med at vores valgmuligheder og materielle velstand er steget, er vi blevet bange for at tage konsekvensen af egne beslutninger. Netop frygten for ikke at lykkes bliver en risikabel følelsesmæssig cocktail, der tages med på arbejde. Forfatterens svar er, at vi skal holde op med at bede virksomheden om at udvikle os som personer, vi skal ikke forvente hyppig anerkendelse for vores ekstra indsats eller kræve, at chefen forholder sig til vores udfordringer i privatlivet. 

Jeg mener dog, at det er utopi at tro, at vidensbaserede jobs vil være helt stressfri, hvis bare alle lader deres individuelle ambitioner om udvikling, meningsskabelse og relationskabelse blive derhjemme. Meget få medarbejdere og slet ikke højtuddannede specialister kan reduceres til følelsesløse 8-16-producenter. Det fremstår som en lidt naiv forståelse af, hvad ledelse af vidensarbejdere forudsætter for at opnå gode resultater. 

”Vær professionel på jobbet – Lad følelserne blive hjemme” er som bog velkomponeret med mange gode personcitater og beskrivelser af følelser i relation til job og privatliv. Samtidigt giver bogen en række gode og relevante refleksions- og tankeøvelser, der kan hjælpe læseren til at forstå sine egne livsanskuelser bedre, som netop er forfatterens styrke. Mandrup kommer ind imellem til at tale ned til en stor del af de (især kvindelige) medarbejdere og ledere, som netop, ved at bringe passion, engagement og personlige værdier ind i deres arbejde hver dag, både skaber store resultater for virksomheden og oplever, de har et godt liv.  Engagement betyder at være meget interesseret og kunne være følelsesmæssigt involveret. Samtidigt skaber medarbejdere med højt engagement langt større værdi for deres virksomhed og for samfundet hver eneste dag – uden de bliver syge af stresssymptomer eller skal sluge lykkepiller for at klare arbejdslivet. 

Jeg mener ikke, som bogens titel indikerer, at der en modsætning mellem at vise følelser og være professionelt engageret på jobbet. Følelser er en del af det levende menneske. Der er et gammelt og stadig sandt udsagn: Mennesker er Danmarks vigtigste råstof – så derfor skal vi i virksomhederne bruge de professionelle følelser hos engagerede medarbejdere som et vigtigt enzym i at skabe vækst og velfærd. Samtidig skal vi forebygge, at medarbejdere med urealistiske karriereforventninger og helbredstruende arbejdsindsats brænder ud med stress. Det kræver, at vi som ledere vil tage dialogen, sætte grænser og lærer mere om årsager og måder på at forebygge stress på. Det giver bogen ikke noget bud på. 

LÆS OGSÅ: Interview med Charlotte Mandrup: Ledere skal gøre op med følelsestyranni på jobbet

Mini cover Charlotte MandrupVær professionel på jobbet - Lad følelserne blive hjemme
- Charlotte Mandrup

People's Press, 249,95 kr.
Sider: 224
Læs mere om bogen her

Ny