Mit Lederne

Sheela Maini Søgaard

"Jeg har ikke brug for at vide bedst"

Sheela Maini Søgaard leder både stjerner og vandbærere i Danmarks mest profilerede arkitektvirksomhed BIG ved at skabe tillidsfulde relationer, give plads til andre og afholde sig fra at gå ind og fikse tingene selv. 
Af Ulla Hinge Thomsen / Foto: Fleming Leitorp


Min ledelsesopgave i BIG har forandret sig massivt på de 11 år, jeg har været her. Jeg startede i en virksomhed med 45 mennesker, nu er der 600. Dengang producerede jeg meget selv; sammensatte teams, forhandlede og skrev kontrakter, lavede honorartilbud, tegnede forsikringer, sendte fakturaer og rykkere og meget mere. I dag er min opgave i meget højere grad at skabe omstændigheder, der gør, at mit ledelsesteam og dermed deres teams kan excellere og levere ekstraordinære resultater. 

Jeg føler ikke, at jeg altid skal vide bedst, mest eller hurtigst. Frigørelsen fra det betyder, at vi i mit nærmeste ledelsesteam på 8-9 mennesker skiftes vi til at tage teten, alt efter hvem der har de bedste forudsætninger. På den måde har vi skabt et ægte meritokrati og fællesskab. Jeg har en enorm kærlighed til BIG og ønsker BIG det godt. Derfor er det vigtigt for mig, at vi finder de bedste svar på aktuelle udfordringer, og der kommer flere gode svar ud af en gruppe gode ledere end ud af mig alene.

Det sværeste i min nuværende rolle er at finde balancen mellem indblik og overblik. Jeg øver mig på ikke at gå ind at fikse tingene selv, for det forhindrer, at andre vokser frem, og ville i sidste ende blokere for, at virksomheden vokser og udvikler sig. Når jeg kan mærke, at jeg reagerer stærkt på noget, en kollega eller medarbejder vil gøre, positivt eller negativt, sover jeg altid på det. Ellers kan jeg godt komme til at reagere instinktivt, på vane eller på lyst. Men når jeg sover på tingene, får jeg reflekteret og belyst det fra andre vinkler, og ofte vågner jeg med en mere nuanceret respons, end jeg ellers ville have haft.

Ét af mine store fokusområder har været at give de operationelle og kommercielle funktioner i BIG en bevidsthed om deres afgørende værd. Den anerkendelse, BIG får offentligt, handler om vores arkitektur, og det er, som det skal være. Men den juridiske afdeling, controllerne, regnskabsafdelingen, IT, forretningsudvikling, HR og så videre er afgørende for BIG’s succes. I et år har vi derfor arbejdet på at definere og formulere missioner for hver afdeling og belyst, hvordan de hver især bidrager til BIG’s overordnede mission. Når jeg mærker, hvordan deres energi er vokset og deres resultater blevet endnu bedre som følge af den manøvre, så føler jeg mig som en god leder.
 

Sheela Maini Søgaard, 43 år

CEO og partner i Bjarke Ingels Group
Uddannet cand.merc.int. fra CBS
Gift med Martin Maini Søgaard, mor til tre børn. Familien bor i New York