Mit Lederne

Rani Hørlyck

"Jeg er først og fremmest børnenes leder"

 

Rani Hørlyck har stået i spidsen for at fordoble karaktergennemsnittet, nedbringe sygefraværet og sende trivsels- og forældretilfredshedsmålingerne mod himlen på Søndervangskolen i Århus, der har 96 procent børn med anden etnisk baggrund end dansk.
Af Ulla Hinge Thomsen / Foto: Morten Andersen


God ledelse handler om at udrette noget stort sammen med andre
. Vi skal turde række ud efter stjernerne. Da jeg startede som skoleleder på Søndervangskolen, oplevede jeg et mangelsyn hos både medarbejdere, forældre og elever, en stemning af: ”Det kan vi jo ikke med vores børn” eller ”Det har vi prøvet”. Det har jeg været nødt til at udfordre og sige: ”Vi ikke bare kan, vi skal.”

Min vision er klar og tydelig
. Det er afgørende for mig, at vi sikrer lige adgang for alle børn til uddannelse, og jeg er stolt over, at vores børn trives og klarer sig bedre fagligt end nogensinde. For jeg er først og fremmest børnenes leder. Det var der nok nogen medarbejdere, som blev overraskede over, da jeg startede, hvor fokus tidligere havde været meget på dem. Men vi er her for børnenes skyld, og vi skal skabe en skole, der passer til dem, ikke omvendt. En skole med plads til børns forskellighed. Visionen og retningen er jeg ikke til at rokke med, men hvordan vi løser opgaven, kan vi sagtens diskutere. Jeg forventer, at alle gør det bedste, de kan.

Vi har Danmarks dygtigste lærere. De står i spidsen for børnenes læring og trivsel. Det kræver, at de arbejder sammen i stærke læringsfællesskaber, hvor de deler viden, sparrer med hinanden og forbereder sig sammen. Da jeg startede, fik jeg sat glas i alle dørene ind til klasselokalerne for at skabe transparens, og jeg beslaglagde noget af lærernes forberedelsestid til, at de skulle mødes. Der var en vis bekymring dengang, men i dag står dørene åbne, og ingen kunne i dag forestille sig at arbejde på andre måder.

Jeg praktiserer walk around-ledelse og vil helst være på skolen hver dag, så jeg kan mærke, at det, vi har besluttet os for, også er det, vi gør. Alle, der besøger Søndervangskolen, fremhæver den gode stemning. Når børn og voksne trives, betyder det også, at fraværet er lavt. For andet år i træk har vi det laveste sygefravær blandt lærerne i Aarhus Kommune. Jeg tror på, at hvis man har den fedeste arbejdsplads og glæder sig til at komme på arbejde eller i skole, er der ingen, som gider ligge hjemme under dynen. Det, der fortsat giver mit job mening, er når jeg ser et barn gøre fremskridt, små eller store. Så kan jeg mærke den samme passion, som jeg havde, da jeg blev lærer for 32 år siden!
 

Rani Hørlyck, 56 år

Skoleleder på Søndervangskolen i Viby
Uddannet lærer
Forfatter til blandt andet En skole for alle (i samarbejde med journalisten Mette Korsgaard), Gyldendal 2019
Gift med Jens B. Christensen, har fem børn