Trivsel i usikkerhed
Lederne Konferencetour 2023

Trivsel i usikkerhed

En intens og vanskelig periode med bl.a. nedlukninger, distanceledelse, prisstigninger og generel usikkerhed har gennem lang tid trukket ekstra laster på de fleste ledere. De har skulle løbe hurtigere og forholde sig til konstant skiftende vilkår og begynder nu at føle sig udkørte og i ubalance i lederrollen. Oveni dette er mange af deres medarbejdere påvirket af de selvsamme usikre forhold, hvilket sætter sine spor i trivslen, motivationen og sammenhængskraften i deres teams.

Mange ledere står derfor foran en stor opgave: De skal (gen)finde og øge deres indre og ydre motivation parallelt med, at de skal sørge for at bidrage til en bæredygtig kultur, hvor medarbejderne trives og leverer. Dette på trods af, at vi befinder os i en tid, der fortsat præges af høj usikkerhed.

For at hjælpe dig godt på vej har vi skabt konferencen Trivsel i usikkerhed – Leder, styrk motivationen hos dig selv og dit team i usikre tider. På konferencen vil du få inspiration og værktøjer til at styrke din egen motivation og trivsel. Herefter får du værktøjer til at få kulturen, motivationen og trivslen tilbage blandt medarbejderne. Vi slutter konferencen af med et underholdende indlæg, som sender dig tilbage til arbejdspladsen med overskud.