Psykologisk tryghed
Lederne Konferencetour 2023

Psykologisk tryghed

I teams, hvor der er en høj grad af psykologisk tryghed, er der mindre medarbejderudskiftning og højere performance og trivsel. Kendetegnende ved disse teams er, at kulturen er præget af gensidig tillid, respekt og ligeværdig interaktion, og at alle føler, at de bidrager til helheden.

Et generelt billede viser, at 41% af medarbejdere oplever utryghed ved at stille spørgsmål i deres team, og 51% oplever, at det ikke er ok at lave fejl. Denne frygt kan medføre tilbageholdenhed, og at organisationen går glip af vigtig viden, gode ideer og ikke får rettet op på fejl i tide. Derfor er det vigtigt, at ledere bidrager til at skabe et trygt miljø, hvor alle tør sige deres mening og indrømme fejl.

For at du kan bidrage til at skabe rammerne for psykologiske tryghed i dit team, har vi udviklet konferencen: Psykologisk tryghed – Leder, skab trygge, stabile og innovative teams.

På konferencen får du viden og værktøjer til at arbejde med den psykologiske tryghed. Vi afslutter konferencen af med et inspirationsindlæg, som sender dig hjem med nye idéer og energi.