Ledernes konferencetour 2022

Personligt lederskab

Som leder opererer man i et krydsfelt og tager konstant stilling til forskellige udfordringer, hensyn og mål. Men hvilket fundament tager man egentligt afsæt i, når man tager beslutninger og viser retning? Undersøgelser peger på, at de færreste ledere er helt bevidste herom. Og meget taler for, at en leder der ikke er helt afklaret om sine værdier og fundament, hurtigt kan føle usikkerhed og mistrivsel i rollen.

Som leder er det derfor vigtigt at være rodfæstet i sine værdier, så man navigerer overbevisende i sin ledergerning. Ligeledes hjælper det også en til at positionere sig selv, så man sørger for at operere inden for de områder, hvor man rent faktisk er stærk. Det skaber nemlig grundlag for mere kvalitet i beslutningerne og balance i omgivelserne.

På konferencen stilles der skarpt på, hvordan du bliver klogere på dit personlige lederskab. Du får værktøjer til at kortlægge de erfaringer og værdier, der præger dig som menneske og leder i dag, og teknikker til, hvordan du sætter dem bedre i spil, så du står stærkere og mere overbevisende i rollen. 

Herefter får du et indlæg om, hvordan du kan præge dine egne ledelsesrammer, herunder ved at arbejde aktivt og bevidst med dig selv og din position i din organisation.
Afslutningsvis, får du et medrivende og inspirerende indlæg om, hvordan du forbedrer din egen trivsel ved at være tro mod dig selv og dine værdier.