Ledernes konferencetour

Personligt lederskab

Leder, stil skarpt på dine værdier og styrk din position og trivsel

Som leder opererer man i et krydsfelt mellem den øvre ledelse, medarbejdere, kunder osv. og tager konstant stilling til forskellige udfordringer, hensyn og mål. Men hvilket fundament tager man egentligt afsæt i, når man tager beslutninger og viser retning? Undersøgelser peger på, at de færreste ledere er helt bevidste herom. Og meget taler for, at en leder der ikke er helt afklaret om sine værdier og fundament, hurtigt kan føle usikkerhed og mistrivsel i rollen, hvilket kan smitte af på beslutningerne og trygheden hos medarbejderne.

Action card

Oplev 'personligt lederskab' i...

Øvrige temaer