Lederne Konferencetour 2023

Ledelse i krisetid

Hvordan vender du kriser til muligheder?

Kriserne står i øjeblikket i kø og meget tyder på, at vi skal vænne os til, at der kommer endnu flere i fremtiden. En ny undersøgelse viser, at ledere bruger ca. 60 % bruger mere tid på udefrakommende kriser end for fem år siden. Den ene dag kan en krise udmunde i udfordringer i driften og den næste dag i menneskelige og etiske dilemmaer. Det er alt sammen udfordringer, som vil påvirke din organisation og opgave som leder. Men i enhver krise opstår der også nye muligheder, som du, med de rette værktøjer, skal se og gribe, så de kan gavne din organisation og dig.

For at hjælpe dig på vej til at lede bedre igennem kriser, har vi udviklet konferencen: ’Ledelse i krisetid – Vend kriser til muligheder’. På konferencen kigger vi på, hvordan kriser påvirker ledelsesopgaven, og hvilke ledelsesværktøjer, der skal tages i brug, når kriser skal vendes til nye muligheder.