Ledernes konferencetour 2021

Ledelse i kompleksitet

Leder, inddrag omgivelserne og sæt den rigtige retning

Stort set alle analyser om ledelse i det nye årti peger på det: Verden ændrer sig hurtigere og ledere skal agere i en verden, der til stadighed bliver mere kompleks. Der er pludselige kriser, konstante forandringer inden for teknologi, krav om mere bæredygtighed og øget diversitet i driften, stor global konkurrence og meget andet. Dette medfører, at omgivelserne, og dermed det grundlag lederen tager beslutninger på, er i konstant bevægelse. Derfor kan lederen sjældent udtænke de bedste løsninger selv, men har behov for input fra omgivelserne - helt fra kollegaer og samarbejdspartnere til kunder og sågar konkurrenter for at sætte det rigtige retning.

Inddragelse af omgivelserne bliver en nødvendighed og skaber uendelige muligheder, men vil ligeledes sætte lederen i flere udfordrende dilemmaer, hvor der skal balanceres mellem modsatrettede hensyn og krav for at lykkes. Der skal ledes i kompleksitet.

Action card

Oplev 'ledelse i kompleksitet' i...

Øvrige temaer