Ledernes konferencetour 2022

Ledelse i kompleksitet

Verden ændrer sig hurtigere og ledere skal agere i en verden, der til stadighed bliver mere kompleks. Der er pludselige kriser, konstante forandringer inden for teknologi, krav om bæredygtighed og øget diversitet i driften, stor global konkurrence og meget andet. Dette medfører, at omgivelserne, og dermed det grundlag lederen tager beslutninger på, er i konstant bevægelse.

Derfor kan lederen sjældent udtænke de bedste løsninger selv, men har behov for input fra omgivelserne - helt fra kollegaer og samarbejdspartnere til kunder og sågar konkurrenter for at sætte det rigtige retning. 

Inddragelse bliver en nødvendighed, men vil ligeledes sætte lederen i flere udfordrende dilemmaer, hvor der skal balanceres mellem modsatrettede hensyn og krav for at lykkes. Der skal ledes i kompleksitet.

På konferencen får du indsigt i den virkelighed du, som leder, skal navigere i i dag og perspektiver på, hvorfor omgivelserne (også uden for din organisation) spiller en større rolle end nogensinde før. Du får et indlæg om de mange dilemmaer og paradokser, der opstår når omgivelserne i højere grad skal spilles ind og idéer til, hvordan du kan agere i det. Afslutningsvis får du et indlæg omkring hvilke værktøjer du kan bruge i praksis, for at bringe omgivelserne bedst muligt i spil via bred inddragelse.