Ledernes Konference Tour 2021

Fremtidens klima - den største udfordring og den største mulighed

28. april 2021

På denne konference vil Connie Hedegaard fortælle, hvordan Concito udvikler kompetencerne til at drive innovation, nytænkning og vækst i et klimaperspektiv. Herefter vil Claus Stig Pedersen tage dig med ind bag facaden på Novozymes og beskrive, hvordan en af verdens mest bæredygtige virksomheder opererer, og hvad du kan lære af deres erfaringer. Og til sidst vil Sebastian Mernild tage temperaturen på, hvordan vores verden har det, og hvordan udvikling og innovation er vejen frem.

Gå til Action card

Program

14.00-14.10

Velkommen og intro

Konferencen faciliteres af Line Baun Danielsen og Louise Opprud Jakobsen, som byder velkommen til en spændende konference om Klima, som verdensmål nr. 13.
14.10-14.30

Connie Hedegaard

14:30-14:35

Pause

14.35-14.55

Claus Stig Pedersen

14.55-15.15

Sebastian Mernild

15.15-15.20

Pause

15.20-15.50

Debat

15.50-16.00

Afrunding

Gå ikke glip af konferencen

Hvorfor klima?

Klimakrisen er måske vor tids største udfordring. Det vil kræve utrolige omstillinger og innovationer bare at mindske effekten af de nuværende klimaforandringer. Og midt i alle disse store udfordringer ligger også store muligheder. Muligheder for at gøre en forskel, både for din egen virksomhed, dine medarbejdere og klimaet. Men hvem skal vi lade os inspirere af, og hvad vil konkrete klimamål betyde for den bæredygtige leder?

Speakers

lederne, konference tour, bæredygtig ledelse, Connie Hedegaard
Oplægsholder

Connie Hedegaard, bestyrelsesformand for den grønne tænketank Concito

Connie er forhenværende klimakommissær i EU og minister i Danmark og i perioden 2004 til 2009 var hun miljøminister og herefter klima- og energiminister.
bæredygtig ledelse, lederne
Oplægsholder

Claus Stig Pedersen, direktør for bæredygtighed i Novozymes, ph.d. og adjungeret professor ved Aalborg Universitet

I mere end 25 år har Claus arbejdet med bæredygtighed, strategi og ledelse i erhvervslivet. Han sidder i en række bestyrelser og har de sidste 15 år stået i spidsen for bæredygtighed hos Novozymes. De var blandt de første i verden som fik sine klimamål videnskabeligt verificeret i forhold til FN's 1.5 grad målsætning.
lederne, konference tour, bæredygtig ledelse, Sebastian Mernild
Oplægsholder

Sebastian Mernild, ph.d. og dr. Scient. Professor i klimaforandringer og glaciologi samt prorektor ved SDU

Klimaet er under hastig forandring med alvorlige konsekvenser til følge. Gabet mellem det vi skal gøre og det vi gør for at nå Parisaftalen har aldrig været større. Indfrielsen af Parisaftalen synes langt væk.