Ledelse i kompleksitet

Hillerød

Royal Stage
Milnersvej 39, 3400 Hillerød
27. oktober 2021

På konferencen får du indsigt i den virkelighed du, som leder, skal navigere i i dag og perspektiver på, hvorfor omgivelserne (også uden for din organisation) spiller en større rolle end nogensinde før. Du får et indlæg om de mange dilemmaer og paradokser, der opstår når omgivelserne i højere grad skal inddrages og idéer til, hvordan du kan agere i det. Afslutningsvis får du et indlæg omkring hvilke værktøjer du kan bruge i praksis, for at bringe omgivelserne bedst muligt i spil via bred inddragelse.

Action card

Prisen for medlemmer er 300 kroner og for ikke-medlemmer er prisen 500 kroner. 

Program

12:30-13:00

Velkomst og registrering

13:00-13:10

Introduktion ved lokalformand og konferencier

13:10-14:00

Fremtidens ledelse i en forandringstid

v/ Liselotte Lyngsø
14:00-14:10

Pause

14:10-15:00

Mellemlederen: Helten i midten af alle virksomheder.

v/ Lilian Mogensen
15:00-15:30

Pause med forfriskninger

15:30-16:15

Samskabelse af bæredygtigt iværksætteri på den Københavnske madscene

v/ Mia Maja Hansson
16:15-16:30

Tak for idag

                  Oplægsholdere

Oplægsholder

Liselotte Lyngsø, fremtidsforsker og stiftende partner og direktør i Future Navigator

Fremtiden er på vej! Men hvordan er det lige den ser ud for lederne? Får vi et liv styret af AI, ratings og chatbots eller vil vi efterspørge sund fornuft og ægte mennesker? Hvad betyder det for dig, at verden deles op i frelsere og syndere? Hvordan i alverden blev alder pludselig så vigtig igen? Bliver morgendagens attraktive virksomheder dem der gør hvad de siger og siger hvad de gør? Og hvad tager vi med os af nye vaner fra pandemien? Glæd dig til at få inspirerende, skarpe og sjove visioner fra fremtidsforsker Liselotte Lyngsø. Hun fører dig med ind i ny verden præget af tabuer, hastighed, paradokser og nærhed. Hvor mobiliteten af ideer, varer og mennesker aldrig har været større. Og hvor, der alligevel aldrig har været så mange, der risikerer at sidde fast. Jeres evne til at forstå og forme forandringer i morgen, om 5 år og om 10 år bliver kritisk for jeres succes som ledere. Naturligvis. Men den bliver først og fremmest afgørende for jeres evne til at gøre en positiv forskel for medarbejdere, kunder og samfund. Sammen med andre. Kort sagt: Vær klar på at træne din nysgerrighedsmuskel!
Oplægsholder

Lilian Mogensen, ledelsesrådgiver og tidl. topleder i Danske Bank, ATP/Udbetaling Danmark

Lilian Mogensen har mere end 25 års praktisk erfaring fra topledelse i Danske Bank og ATP/Udbetaling Danmark. Hun har stået i spidsen som koncerndirektør og HR-direktør for store transformationer, etablering af nye forretningsområder, store IT-projekter – og sat retning for masser af mellemledere. Hun er nu professionelt bestyrelsesmedlem og rådgiver inden for strategisk ledelse, transformation og digitalisering. Håndbog for mellemledere har hun skrevet sammen med professor Henrik Holt Larsen fra CBS. Bogen tager en tur 360 grader rundt om mellemlederen og giver bud på udfordringer, dilemmaer og løsninger. Oplægget vil indeholde mange konkrete eksempler på mellemlederens udfordringer på ledelsesvejen – og ikke mindst dialog, som sætter deltagerne selv i stand til at være mellemleder eller være leder for mellemledere.
Oplægsholder

Mia Maja Hansson, serieiværksætter og innovatør

Hvordan skaber man et ledelsesrum, der nedbryder siloer og klassisk konkurrence og skaber både forretning og madfællesskaber centreret om deleøkonomi og kooperative organiseringer? Serieiværksætter Mia Maja Hansson kæmper for at give plads til de menneskelige bundlinjer i erhvervslivet og for at gøre vækst til et subjektivt begreb. Som stifter af Kitchen Collective, Street Food om Søerne, CPH Food Space og senest Staldkøkkenet, har hun med sin ledelsesfilosofi hjulpet mere end 600 madiværksættere i gang med at etablere virksomhed.

Tilmeld dig konferencen i Hillerød

Prisen for medlemmer er 300 kroner og for ikke-medlemmer er prisen 500 kroner.