Personligt lederskab

Greve

Portalen, Portalen 1, 2670 Greve
Det er også muligt at deltage i konferencen online
7. december 2021

På konferencen stilles der skarpt på, hvordan du bliver klogere på dit personlige lederskab. Du får værktøjer til at kortlægge de erfaringer og værdier, der præger dig som menneske og leder i dag, og teknikker til, hvordan du sætter dem bedre i spil, så du står stærkere og mere overbevisende i rollen. Herefter får du et indlæg om, hvordan du kan præge dine egne ledelsesrammer, herunder hvordan du ved at arbejde aktivt og bevidst med dig selv og din position i din organisation, kan sikre at du i højere grad kommer til at arbejde med de opgaver, du er stærk og dygtig indenfor og med de mennesker, du arbejder bedst sammen med. Alt sammen noget der i sidste ende skaber bedre resultater for dig og din organisation. Afslutningsvis, får du et medrivende og inspirerende indlæg om, hvordan du forbedrer din egen trivsel ved at være tro mod dig selv og dine værdier. At være tro mod sig selv styrker dig nemlig som person og leder – både indadtil og udadtil.

Action card
Prisen for medlemmer er 300 kroner og for ikke-medlemmer er prisen 500 kroner. 

Program

12:30-13:00

Velkomst og registrering

13:00-13:10

Introduktion ved lokalformand og konferencier

13:10-14:00

Det personlige lederskab og lederens intuition

v/ Morten Paustian
14:00-14:10

Pause

14:10-15:00

Kunsten at blive et ordentlig menneske. Dyder og laster i liv og ledelse

v/ Pia Søltoft
15:00-15:30

Pause med forfriskninger

15:30-16:15

Styrk din trivsel – med vilje!

v/ Mikael Kamber
16:15-16:30

Tak for idag

Speakere

Oplægsholder

Morten Paustian, Dr. (mult.), Chefkonsulent i LEAD – Enter next Level

Hvad gør at nogle ledere brænder igennem og skaber dedikerede medarbejdere, der vil følge dem i tykt og tyndt? Ledere, hvor samarbejdet omkring dem synes at fungere sømløst og effektivt? Meget af svaret er, at de har dyb indsigt i, hvem de er som ledere og er dermed helt skarpe på deres personlige lederskab! Derudover har de en veludviklet intuition og de tør at følge den, da intuition er kilden – og en integreret del – af det personlige lederskab. I dette oplæg fokuserer Morten dels på en konkret model til at blive afklaret på dit personlige lederskab og dels på intuitionens vigtighed i de processer, hvor udvikling og nyskabelse er på dagsordenen. Du får værktøjer til at styrke bevidstheden om dit personlige lederskab samt inspiration til at forstå din egen intuition.
Oplægsholder

Pia Søltoft, teolog, forfatter og ledelsesrådgiver med afsæt i Søren Kierkegaards tanker

Oplægget gør rede for syv laster og syv dyder, som enhver leder må pejle efter, hvis han eller hun vil være et ordentligt menneske og dermed en god leder. En dyd er mere end en værdi. En dyd er handlingsanvisende og opstår gennem handling og tilvænning. Dyder er altså i langt højere grad end værdier egentlige handlingsmarkører. De syv ledelsesdyder er: Ydmyghed, generøsitet, mådehold, retfærdighed, taknemmelighed, barmhjertighed og mod. Mens de syv laster, du skal holde dig langt væk fra, men som de fleste kender ganske godt fra sig selv, er indeholdt i de syv dødssynder: Hovmod, griskhed, nydelsessyge, misundelse, fråseri, vrede og dovenskab. De syv ledelsesdyder skal hjælpe dig til tydelighed og til at styre din organisation stabilt og etisk. De syv ledelseslaster er pejlemærker, du hele tiden skal skele til, så du undgår at havne i en uhensigtsmæssig situation
Oplægsholder

Mikael Kamber, tidl. Top- og mellemleder, uddannet i positiv psykologi og Mr. News på TV2

Mikael Kamber tager afsæt i de to foregående indlæg og præsenterer en række af de utallige muligheder, du kan vælge imellem, hvis du ønsker at styrke din trivsel. Der er findes nemlig ikke én opskrift på trivsel. Og det er heller ikke vigtigt, HVAD du begynder med. Det vigtige er, AT du begynder. I løbet af oplægget præsenterer Mikael Kamber en metode, der hjælper dig til identificere med den nye vane eller den forandring, som er relevant for dig. En metode der også mangedobler sandsynligheden for, at du rent faktisk kommer i gang. Indlægget bygger på dokumenteret forskning i psykologi og adfærdsdesign og på Mikael Kambers bestseller, ”Sur for en sikkerheds skyld”. Mikael Kamber er kendt som Mr. News på TV2, han har samtidigt mange års ledererfaring både som mellemleder og topleder, og han er uddannet i positiv psykologi i USA.

Tilmeld dig konferencen i Greve