personligt lederskab

Gentofte

Gentofte Kino
Gentoftegade 39, 2820 Gentofte
10. maj 2022
Action card

 Tilmeld dig konferencen i Gentofte 

Som leder opererer man i et krydsfelt og tager konstant stilling til forskellige udfordringer, hensyn og mål. Men hvilket fundament tager man egentligt afsæt i, når man tager beslutninger og viser retning? Undersøgelser peger på, at de færreste ledere er helt bevidste herom. Og meget taler for, at en leder der ikke er helt afklaret om sine værdier og fundament, hurtigt kan føle usikkerhed og mistrivsel i rollen. Som leder er det derfor vigtigt at være rodfæstet i sine værdier, så man navigerer overbevisende i sin ledergerning. Ligeledes hjælper det også en til at positionere sig selv, så man sørger for at operere inden for de områder, hvor man rent faktisk er stærk. Det skaber nemlig grundlag for mere kvalitet i beslutningerne og mere balance, tryghed og værdi i omgivelserne. På konferencen stilles der skarpt på, hvordan du bliver klogere på dit personlige lederskab. Du får værktøjer til at kortlægge de erfaringer og værdier, der præger dig som menneske og leder i dag, og teknikker til, hvordan du sætter dem bedre i spil, så du står stærkere og mere overbevisende i rollen.  Herefter får du et indlæg om, hvordan du kan præge dine egne ledelsesrammer, herunder hvordan du ved at arbejde aktivt og bevidst med dig selv og din position i din organisation, kan sikre at du i højere grad kommer til at arbejde med de opgaver, du er stærk og dygtig indenfor og med de mennesker, du arbejder bedst sammen med. Alt sammen noget der i sidste ende skaber bedre resultater for dig og din organisation. Afslutningsvis, får du et medrivende og inspirerende indlæg om, hvordan du forbedrer din egen trivsel ved at være tro mod dig selv og dine værdier. At være tro mod sig selv styrker dig nemlig som person og leder – både indadtil og udadtil.

Køb billet til konferencen

Medlemspris: 300 kroner

Pris for ikke-medlemmer: 500 kroner

Gruppepris (minimum 3 deltagere): 300 kroner pr. person

Program

13.00-16.30
Morten Paustian

Det personlige lederskab og lederens intuition

Hvad gør at nogle ledere brænder igennem og skaber dedikerede medarbejdere, der vil følge dem i tykt og tyndt? Ledere, hvor samarbejdet omkring dem synes at fungere sømløst og effektivt? Meget af svaret er, at de har dyb indsigt i, hvem de er som ledere. De har fundet frem til, hvordan de kan være den bedste udgave af dem selv og fremstår derved med dyb troværdighed. og deres ledelsesstil er tydelig og let at levere til i samarbejder. Sagt med få ord: de er helt skarpe på deres personlige lederskab! Derudover har de en veludviklet intuition og de tør at følge den og de går forrest på eksemplarisk vis. Deres intuition er kilden – og en integreret del – af det personlige lederskab. I dette oplæg fokuserer Morten dels på en konkret model til at blive afklaret på dit personlige lederskab og dels på intuitionens vigtighed i de processer. Du får værktøjer til at styrke bevidstheden om dit personlige lederskab samt inspiration til at forstå din egen intuition.
Charlotte Mandrup

Indre DNA, ydre ledelse

I dette indlæg vil Charlotte komme ind på emner som selvindsigt i ledelse, den eksistentielle DNA, der former vores adfærd som menneske og leder, og at vi må kunne forvalte den med kraft og retning, så vi kan påvirke omgivelserne i retning af vores vision og ambition. Indlægget giver dig redskaber til at kende din eksistentielle DNA og forklarer, hvordan du kan udvikle din selvforvaltning.
Mette Bloch

Trivsel? er det ikke bare noget vi siger?

I ordet trivsel ligger der mange ting, vi kan skrue på, men mest af alt handler det om at turde være dig selv! Og dermed få det overskud, der skal til for at brænde igennem, når du skal præstere. I foredraget med Mette får du værktøjer til at styrke og arbejde med dig selv, så du hver dag kommer tættere på dit autentiske jeg og styrker dit personlige lederskab. Du vil kunne mærke en forskel allerede fra dag 1, og så vil du få grinet en del. Men er det ikke også trivsel?

Speakere

Oplægsholder

Morten Paustian, Dr. (mult.), Chefkonsulent i LEAD – Enter next Level

Morten har arbejdet med lederudvikling gennem de seneste 15 år. Han er specialiseret i bevidsthedsfilosofi med forgreninger ind i personlig udvikling, ledelse, organisationsudvikling, konceptudvikling og teoridannelser. Morten har et stort forfatterskab inden for filosofi, psykologi, kunst, ledelse og økonomi og han har arbejdet med stort set samtlige brancher i både Danmark og internationalt, mindre som globale organisationer og private såvel som offentlige.
Oplægsholder

Charlotte Mandrup, Executive coach, mindfulnessekspert og forfatter

Charlotte er executive coach og udvikler bl.a. direktioner og partnergrupper samt rådgiver den øverste ledelse om menneskerelaterede forhold. Charlotte trækker på over 25 års indsigt og håndværk som ledelsesrådgiver samt en livslang fordybelse i buddhisme og mentale teknikker derfra. Charlotte har skrevet flere anerkendte bøger om bl.a. ledelse, autencitet og mindfulness.
Oplægsholder

Mette Bloch, Danmarks første verdensmester i roning, forfatter og foredragsholder

Mette Malene Bloch er en dansk tidligere eliteroer og blev den første kvindelige danske verdensmester i roning. Hun vandt guld ved verdensmesterskaberne i både 1990 og 1992. Mette har sidenhen læst psykoterapi og coaching, ligesom har hun skrevet flere bøger, lavet podcasts og holdt foredrag. Mette er mester i at sparke liv i en forsamling, få en gruppe til at interagere og kommunikere bedre, give energi, skabe grobund for nytænkning og positivitet.