personligt lederskab

Gentofte

Gentofte Kino
Gentoftegade 39, 2820 Gentofte 
11. november 2021

På konferencen stilles der skarpt på, hvordan du bliver klogere på dit personlige lederskab. Du får værktøjer til at kortlægge de erfaringer og værdier, der præger dig som menneske og leder i dag, og teknikker til, hvordan du sætter dem bedre i spil, så du står stærkere og mere overbevisende i rollen. Herefter får du et indlæg om, hvordan du kan præge dine egne ledelsesrammer, herunder hvordan du ved at arbejde aktivt og bevidst med dig selv og din position i din organisation, kan sikre at du i højere grad kommer til at arbejde med de opgaver, du er stærk og dygtig indenfor og med de mennesker, du arbejder bedst sammen med. Alt sammen noget der i sidste ende skaber bedre resultater for dig og din organisation. Afslutningsvis, får du et medrivende og inspirerende indlæg om, hvordan du forbedrer din egen trivsel ved at være tro mod dig selv og dine værdier. At være tro mod sig selv styrker dig nemlig som person og leder – både indadtil og udadtil.

Action card

Prisen for medlemmer er 300 kroner og for ikke-medlemmer er prisen 500 kroner. 

Program

08:30-09:00

Velkomst og registrering

09:00-09-15

Introduktion ved lokalformand og konferencier

09:15-10:00

Det personlige lederskab og lederens intuition

v/ Morten Paustian
10:00-10:10

Pause

10:10-11:00

Indre DNA, ydre ledelse

v/ Charlotte Mandrup
11:00-11:30

Pause med forfriskninger

11:30-12:15

Trivsel? er det ikke bare noget vi siger?

v/ Mette Bloch
12:15-12:30

Tak for idag

Speakere

Oplægsholder

Morten Paustian, Dr. (mult.), Chefkonsulent i LEAD – Enter next Level

Hvad gør at nogle ledere brænder igennem og skaber dedikerede medarbejdere, der vil følge dem i tykt og tyndt? Ledere, hvor samarbejdet omkring dem synes at fungere sømløst og effektivt? Meget af svaret er, at de har dyb indsigt i, hvem de er som ledere og er dermed helt skarpe på deres personlige lederskab! Derudover har de en veludviklet intuition og de tør at følge den, da intuition er kilden – og en integreret del – af det personlige lederskab. I dette oplæg fokuserer Morten dels på en konkret model til at blive afklaret på dit personlige lederskab og dels på intuitionens vigtighed i de processer, hvor udvikling og nyskabelse er på dagsordenen. Du får værktøjer til at styrke bevidstheden om dit personlige lederskab samt inspiration til at forstå din egen intuition.
Oplægsholder

Charlotte Mandrup , executive coach, mindfulnessekspert og forfatter

En af de helt centrale kvaliteter en leder må beherske, er selvindsigt; vi må kende vores angstpunkter, styrker og værdier. Vi må kunne sætte ord og følelser på den eksistentielle DNA, der former vores adfærd som menneske og leder. Og vi må kunne forvalte den med kraft og retning, så vi kan påvirke omgivelserne i retning af vores vision og ambition. Indlægget giver dig nogle redskaber til at kende din eksistentielle DNA og forklarer, hvordan du kan udvikle din selvforvaltning. Charlotte trækker på sine 25 års erfaringer som coach for magteliten og en livslang fordybelse i menneskets inderste væsen.
Oplægsholder

Mette Bloch, danmarks første verdensmester i roning, forfatter og foredragsholder

Hvordan bevarer du overskuddet i en hektisk hverdag? Det er ikke bare et vigtigt spørgsmål, det er altafgørende hvis du skal kunne holde til at være noget for- og med nogen som helst, både på og uden for arbejdspladsen. I ordet ligger der ufatteligt mange ting vi, kan skrue på, men mest af alt handler det om at være dig selv, turde være dig selv! og dermed få det overskud der skal til for også at brænde igennem når du skal præstere. Det kan lyde som en kompliceret opgave, for hvad hvis nu andre ikke bryder sig om mig, som jeg er? Og hvad hvis nu jeg ikke er god nok, som jeg er? I foredraget får du værktøjer til at styrke og arbejde med dig selv, så du hver dag kommer tættere på dit autentiske jeg og styrker dit personlige lederskab. Du vil kunne mærke en forskel allerede fra dag 1, og så vil du få grinet en del. Men er det ikke også trivsel?

Tilmeld dig konferencen i Gentofte