Se eksempler på virksomhedsforløb

Her kan du få inspiration fra forløb, vi har udviklet tidligere. 

Disse forløb er blot til inspiration, og du kan få skræddersyet forløb specifikt til din virksomhed.

Teambuilding

Projektledelse

Succesfuld projektledelse i virksomheden forudsætter, at medarbejderne er fortrolige med de mest effektive og opdaterede projektværktøjer. Vi udvikler et forløb, der passer til jeres konkrete behov og procedurer, og vi sørger for, at du og dine kolleger bliver klædt på til at planlægge, gennemføre og implementere vellykkede projektforløb.

Hvis I udvider projektlederuddannelsen med en PRINCE2® certificering, har I både et godt fundament for at lede projekter og en udbredt og anerkendt projektstyringsmetode, som I kan bruge til at samarbejde med kunder og leverandører, der også anvender metoden. Det stiller dine ansatte stærkere som projektledere, og det sikrer en fælles model for projektarbejdet.

Projektlederuddannelsen

Fremtidens Lederskab

I lærer at skabe en kultur, der tager udgangspunkt i tillid, inddragelse og respekt, og som understøtter innovation og høj performance. Bliv klædt på til at lede i en verden af konstant forandring:

 

Udvid jeres værktøjskasse med fremtidens ledelseskompetencer
Få indsigt i, hvordan den digitale udvikling påvirker forbrugere, forretning og ledelse
Få konkrete værktøjer til at bryde vanetænkning og udvikle din adfærd og dit tankesæt
Lær at arbejde struktureret med innovation og forstå forandringsprocesser
Lav en trin-for-trin handlingsplan og bliv en af fremtidens forandringsagenter

Fremtidens lederskab

Salgspsykologi og grundlæggende salg

Forløbet sætter jer i stand til at opnå bedre salgsresultater. I lærer at tilpasse jeres salgsadfærd til forskellige kundetyper. Gennem forløbet får I viden om jeres personprofiler, og hvordan I bruger den strategisk over for forskellige kundetyper. I får indblik i forskellige kommunikationsstrategier, og hvordan I udarbejder salgsstrategier samt konkrete redskaber til at målstyre jeres salg og håndtere stress i salgssituationer.

Lær at tilpasse din adfærd og kommunikation til forskellige kundetyper
Få indsigt i, hvordan du udarbejder salgsstrategier
Bliv bevidst om din egen position og rolle som salgsleder
Få redskaber til at målstyre dit salg
Bliv klædt på til at håndtere stress i salgssituationer

 

Motiverende kommunikation og samarbejde

I får konkrete metoder til rammesætning og afstemning af forventninger og lærer at arbejde med og have forståelse for egne og andres forskelligheder samt konfliktadfærd. I vil modtage træning i brugen af opbyggende kommunikation og få værktøjer til at skabe gode relationer og fremme effektiv kommunikation.

I får:

Træning af spørgeteknikker, der kun bruges i alle situationer
Et udvidet indblik i selve konfliktens væsen - og i det system af situationer og menneskelige relationer, hvori konflikter udspiller sig
Indsigt i, hvordan konflikter op- og nedtrappes og hvordan man ved hjælp af effektiv kommunikation kan nedtrappe en konflikt
Forståelse for, at der bag enhver konflikt gemmer sig drømmen og ønsket om noget bedre
Nye måder at håndtere irrationelle reaktioner på

 

 

Effektiv planlægning i hverdagen

Føler I, at to-do listen kun bliver længere, eller at I hele tiden kommer bagud? Kurset i effektiv planlægning giver jer konkrete planlægningsværktøjer, som hjælper jer til skabe overblik og struktur over jeres arbejdsdag. Efter kurset vil I opleve, at I får en mere smidig arbejdsdag gennem en forbedret planlægning.

Planlæg jeres arbejdsdag og bliv mere effektiv, mindre stresset og få mere overskud
Lær at løse opgaverne i den mest effektive rækkefølge
Få evner til at navigere og strukturere både informationer samt elektroniske og fysiske dokumenter
Stift kendskab og arbejd konkret med dit mailprograms planlægningsværktøjer
Bliv skarp til at være på forkant og lær at håndtere tidsrøvere
 

Kommunikation i praksis

Få styr på, hvad I vil opnå, og hvordan I målretter jeres kommunikation og trænger effektivt igennem til jeres målgruppe. Via inspiration fra universelle kommunikationsmodeller og praktiske værktøjer lærer I at segmentere jeres målgruppe, planlægge jeres kommunikation, vælge medie og vinkle jeres budskab. Derudover dykker vi ned i kommunikationspsykologi og præsentationsteknik, der giver jer redskaber til at bringe jeres personlige gennemslagskraft i spil.

 
Bliv skarp til at kommunikere effektivt i skrift, tale og på digitale medier
Lær at skabe fængende budskaber, der sælger
Bliv styrket og kommunikér med personlig gennemslagskraft
Få kommunikationsværktøjer, du kan bruge til at segmentere og planlægge din kommunikation

 

Akademifag Kommunikation i praksis

Distanceledelse

Savner I redskaber til at bevare nærvær, samtidig med at I leder effektivt og skaber resultater på afstand? Kurset tager afsæt i, hvordan I håndterer lederskabet på distance. I får en grundig indføring i de vilkår og spilleregler, der er i rollen som distanceleder. Der sættes blandt andet fokus på, hvordan I håndterer målstyring, motivation og selvledelse hos jeres medarbejdere, og hvordan I vælger de rette kommunikationsværktøjer til at etablere en god relation.

 
Få en dybere forståelse for at lede uden den daglige direkte kontakt
Lær, hvordan du afstemmer forventninger og skaber tillid
Få redskaber til at forme din ledelsesstil
Bliv i stand til at kommunikere effektfuldt trods afstand
Styrk din evne til at være nærværende trods fysisk afstand
 

High Performance Teams

Bliv klædt på til at udvikle og skabe teams, der bringer medarbejdernes fulde potentiale i spil. På kurset sætter vi fokus på, hvordan I i jeres ledelsesstil evner at favne medarbejdernes forskellighed og herigennem skabe rammen for, at de kan yde deres bedste som et team. I får konkrete værktøjer, der optimerer jeres værdi og indflydelse til at gå forrest som en målrettet leder.

 
Lær teknikker til at identificere forhindringer, der hindrer teamets optimale præstation
Få værktøjer, der er med til at optimere teamets ressourcer
Sammensæt det ideelle team, så alle kompetencer og roller er repræsenteret
Bliv mere sikker i at håndtere konflikter med konkrete konflikthåndteringsredskaber
Lær at anvende evalueringsredskaber til måling af teamets processer og resultater

 

High Performance Teams forløb

Team Coaching

I Team Coaching arbejder man med gruppedynamikker og værktøjer målrettet samarbejde, kommunikation, trivsel og performance. Formålet med Team Coaching kan f.eks. være at styrke ledere til en kommende forandringsproces eller klæde dem bedre på til nye lederroller.

Afhængig af hvilket behov virksomheden ønsker at tilgodese med coaching, så vil udbyttet blive synligt ved øget motivation og trivsel blandt ledere og teams samt øget udnyttelse af potentialer og ressourcer.

Bestil et uforpligtende opkald og hør mere om jeres muligheder

Ja tak, ring til mig