6 ugers jobrettet uddannelse for ledige

Udnyt din tid som ledig med et lederudviklingsforløb, og få viden og redskaber, du kan bruge i dit næste job. Opfylder du kravene til jobrettet uddannelse, får du din uddannelse betalt.

Vi står til rådighed med gratis rådgivning
På vores forløb møder du kun andre ledere - lige som dig
Udvid dit CV med et eksamensbevis, og bliv mere attraktiv på arbejdsmarkedet

 

Vores uddannelser er målrettet dig som leder. Vi har sørget for, at niveauet og underviserne matcher dette. 

Vores forløb har en kundetilfredshed på

 

 • Kontakt Ole på 3283 3610
 • Telefonen er åben kl. 9 - 16

Hvad er 6 ugers jobrettet uddannelse?

Jobrettet uddannelse er et selvvalgt udviklingsforløb for ledige. Hvis du befinder dig i én af de berettigede målgrupper, kan du deltage på ét jobrettet kursus eller ét jobrettet uddannelsesforløb under din ledighedsperiode.

Uddannelserne varer op til 6 uger, og du kan kun deltage på godkendte forløb fra den regionale og landsdækkende positivliste.

Uddannelserne er henvendt til ufaglærte og faglærte ledige, samt ledige med kort videregående uddannelse. Der er forskellige regler alt efter, hvilket uddannelsesniveau du har, og hvilken målgruppe du befinder dig i.

 

Hvilke målgrupper er berettiget til uddannelse?

Målgruppe 1 - Skal have godkendt uddannelsen af sin A-kasse

Personer der falder indenfor denne målgruppe, er ledige, der er ufaglærte, faglærte eller har en kort videregående uddannelse udover en faglig uddannelse.

Hvordan bliver min uddannelse godkendt?

Du har ret til at deltage på 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du opfylder nedenstående krav til jobrettet uddannelse:

 • Du skal være fyldt 25 år
 • Du skal være fuldtidsledig
 • Du må ikke modtage anden ydelse end dagpenge 
 • Du kan starte på et kursus, når du har været ledig i 5 uger, men du kan søge om optagelse allerede fra første ledighedsdag
 • Uddannelsen skal være afsluttet inden 39. ledighedsuge 
 • Uddannelsen skal stå på den landsdækkende positivliste 
Den landsdækkende positivliste

Den landsdækkende positivliste er udgivet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og afgrænser, hvilke kurser og uddannelsesforløb det er muligt at tage som 6 ugers jobrettet uddannelse. Listen indeholder alle de kurser og uddannelser, som giver kompetencer der er efterspurgt på arbejdsmarkedet.

Se den landsdækkende positivliste her

Hvordan bliver jeg tilmeldt?

Når du har fundet ud af, hvilke af de nedenstående uddannelser du ønsker at deltage på, så tilmelder du dig blot på siden for din ønskede uddannelse.

Derefter hjælper vi dig igennem processen med at udfylde ansøgningsblanketten AR237, som skal sendes ind til din A-kasse. En AR237 er en formular til at ansøge om retten til jobrettet uddannelse.

Målgruppe 2 - Skal have uddannelsen bevilget gennem jobcentret

Personer i denne målgruppe er øvrige ledige og personer der falder udenfor målgruppe 1.

Hvordan bliver det jobrettede kursus bevilget? 

Dit jobcenter har mulighed for at bevilge en uddannelse til dig fra den regionale positivliste på en jobplan. Jobcentret skal blot vurdere, at uddannelsen vil styrke dine muligheder på arbejdsmarkedet.

Den regionale positivliste

Se den regionale positivliste her

Hvordan tilmelder jeg mig?

Kontakt dit jobcenter og hør, om de vil bevilge uddannelsen på en jobplan. Bevilger de uddannelsen på en købsaftale, så send den som krypteret fil til vores sikre mail:

kc-sik@lederne.dk

eller

Ledernes KompetenceCenter
Vermlandsgade 65
2300 København S
Att. Birgit Tygesen

 

Hvor udbyder vi jobrettet uddannelse?

For at udbyde jobrettede uddannelser på akademiniveau, samarbejder vi med nogle af Danmarks største erhvervsakademier. I øjeblikket har vi aftaler med KEA, IBA, VIA, Erhvervsakademi Aarhus og Erhvervsakademi Dania.

Dette betyder, at du kan tage din jobrettede uddannelse i henholdsvis:

 • København
 • Aabenraa
 • Aarhus
 • Kolding
 • Horsens
 • Viborg